Ba sözlük anlamı nedir? Ba ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ba kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ba hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ba

Anlamlar:

1. Baryum elementinin simgesi

Özelliği / Tipi / Türü: Kimya


Ba hakkında eş anlamlı kelimeler

Ba eş anlamlısı

ba kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Baryum


Ba zıt anlamlısı

Ba hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ba zıt anlamlısı

Ba kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Ba

İngilizce: Depending

Spanish: Depender

German: Ba

French: Dépendre

Italian: Dipendere


Ba ile ilgili atasözleri

Ba ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ba hakkında ve içinde Ba kelimesi geçen, Ba ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aba altında er yatar

Anlamı: giyim kuşam kişiliğe ölçü olamaz.

Atasözü: aba vakti yaba, yaba vakti aba

Anlamı: gereksinimler vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılanmalıdır.

Atasözü: abanın kadri yağmurda bilinir

Anlamı: bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

Atasözü: acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenir

Anlamı: mesleğinde ustalığa erişmemiş kimse, ilk denemelerini gözden çıkarılabilecek malzeme üzerinde yapar.

Atasözü: acıklı başta akıl olmaz

Anlamı: büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.

Atasözü: aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır

Anlamı: insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.

Atasözü: aç tokun gözüne bakmakla doymaz

Anlamı: yoksul insanla ilgilenmek ancak ona yardım etmekle olur.

Atasözü: aç yeri başka, acı yeri başka

Anlamı: insanın yüreği ne denli acıyla dolu olsa da yemek yemeyi ister.

Atasözü: açık kaba it değer (siyer)

Anlamı: gizli kalması gereken şeyler herkese söylenirse bundan büyük zararlar doğar.

Atasözü: ada bana, adayım sana

Anlamı: sen bir kimse için fedakârlıkta bulunursan o da senin için fedakârlıkta bulunur.

Atasözü: adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur

Anlamı: bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork

Anlamı: duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

Atasözü: ağaca balta vurmuşlar 'sapı bedenimden' demiş

Anlamı: insana en yakını bile kötülük edebilir.

Atasözü: ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur

Anlamı: çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.

Atasözü: ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar

Anlamı: yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

Atasözü: ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez

Anlamı: belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.

Atasözü: ağası yiğit olanın etbaı sarhoş gezer

Anlamı: dişli birine dayanan, güvenen kişi herkese kafa tutar, kabadayıca davranır.

Atasözü: ağır basar yeğni kalkar

Anlamı: ağırbaşlı olan, herkesten saygı görür, ağırbaşlı olmayana ise kimse değer vermez.

Atasözü: ağır ol, batman gel

Anlamı: ağırbaşlı ol ki el üstünde tutulasın.

Atasözü: ağır taş batman döver

Anlamı: ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez.


Ba ile ilgili deyimler

Ba ile ilgili deyimler

Aşağıda Ba hakkında ve içinde Ba kelimesi geçen, Ba ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aba gibi

Anlamı: kaba ve kalın (kumaş).

Deyim: abanoz gibi

Anlamı: 1) çok sert: Abanoz gibi tahta. 2) kapkara.

Deyim: abazan kalmak

Anlamı: 1) uzun süre cinsel ilişkide bulunmamak; 2) aç kalmak.

Deyim: abdestsiz yere basmamak

Anlamı: dinî kurallara titizlikle bağlı olmak.

Deyim: acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)

Anlamı: bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

Deyim: âdembaba gibi

Anlamı: parasız pulsuz, perişan, zavallı.

Deyim: âdembabaya dönmek

Anlamı: malını mülkünü kaybetmek.

Deyim: adı batmak

Anlamı: sevilmeyen bir şey veya kimse unutulmak, adı anılmaz olmak, artık sözü edilmemek.

Deyim: adını bağışlamak

Anlamı: hlk. kendi adını başka bir kimseye söylemek: Adınızı bağışlar mısınız?

Deyim: afyonu başına vurmak

Anlamı: aşırı davranışlarda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptığını bilememek.

Deyim: Agop'un kazı gibi bakmak

Anlamı: aptal aptal bakmak.

Deyim: ağır basmak

Anlamı: ağırlık olarak fazla gelmek.

Deyim: ağır kayba uğramak

Anlamı: maddi ve manevi büyük zarar görmek.

Deyim: ağırlık basmak (çökmek)

Anlamı: 1) gevşeklik ve uyku gelmek; 2) ağır bir hava kaplamak; 3) sessizlik oluşmak: 'Yavaş yavaş bir ağırlık çöktü. Bir sakinlik herkesi kapladı.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: ağız kalabalığına getirmek

Anlamı: 1) birini gereksiz sözlerle şaşırtmak; 2) ilgisiz sözler söyleyerek asıl konudan uzaklaştırmak.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağzı dili bağlanmak

Anlamı: herhangi bir sebeple konuşamaz olmak.

Deyim: ağzında bakla ıslanmamak

Anlamı: sır saklamamak.

Deyim: ağzından baklayı çıkarmak

Anlamı: baklayı ağzından çıkarmak.

Deyim: ağzından bal damlamak (akmak)

Anlamı: çok tatlı konuşmak: 'Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın.' -A. İlhan.


Yorumlar

Yorum Yap

Ba B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler