Azma anlamı nedir? TDK karşılığı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Azma kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Azma hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Azma

Anlamlar:

1. Azmak işi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Melez

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Biyoloji


Azma eş anlamlısı

Azma hakkında eş anlamlı kelimeler

Azma eş anlamlısı

azma kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : melez


Azma zıt anlamlısı

Azma hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Azma zıt anlamlısı

Azma kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Azma ile ilgili 1 örnek cümle

"Azma" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Azma" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Kangal azması bir köpek almıştı


Diğer dillerde Azma

İngilizce: Azma

Spanish: Azma

German: Azma

French: Azma

Italian: Azma


Azma ile ilgili atasözleri

Azma ile ilgili atasözleri

Aşağıda Azma hakkında ve içinde Azma kelimesi geçen, Azma ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: asıl azmaz, bal kokmaz

Anlamı: bir kimse veya nesne, ne denli biçim değiştirirse değiştirsin aslını yitirmez, soyluluğunu korur.

Atasözü: attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek

Anlamı: soylu kimse yüzünden başımıza gelen felaketi çabuk atlatırız, soysuz kimse yüzünden başımıza gelen felaketi kolay kolay atlatamayız.

Atasözü: dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı

Anlamı: yersiz ve saçma sözler karşısında söylenen bir söz.

Atasözü: kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu

Anlamı: sen başkasına kötülük yapma yolunu tutarsan başkası da sana kötülük yapma yolunu tutar.

Atasözü: kul azmayınca Hak yazmaz

Anlamı: kişinin başına azgınlığı yüzünden felaket gelir.

Atasözü: mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır

Anlamı: mart ayındaki şiddetli soğuklarda insanlar ellerine geçen her şeyi yakmak zorunda kalırlar.


Azma ile ilgili deyimler

Azma ile ilgili deyimler

Aşağıda Azma hakkında ve içinde Azma kelimesi geçen, Azma ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aklının bir köşesine yazmak

Anlamı: ileride hatırlamak üzere belleğine almak.

Deyim: ... azmanı

Anlamı: ...'nın çok gelişmişi, iri yapılısı: 'Bodrum'daki parasız öğrenci de gelmiş, yanında da köpek azmanı.' -E. Şafak.

Deyim: (birinin) çukurunu kazmak

Anlamı: birinin felaketine yol açacak bir düzen kurmak.

Deyim: (birinin) kuyusunu kazmak

Anlamı: birinin yıkımına çalışmak, kötü duruma düşmesini istemek: 'Yüzden ağır durup arkadan kabinenin kuyusunu kazacaksın!' -M. Ş. Esendal.

Deyim: buz üstüne yazı yazmak

Anlamı: 1) süresi, etkisi çok az olacak bir iş yapmak; 2) bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek.

Deyim: çay kenarında kuyu kazmak

Anlamı: elde, amaca ulaşılacak bol araç varken emek harcayarak başka yollar aramak.

Deyim: defterinde yazmamak

Anlamı: kitabında yer almamak.

Deyim: destan yazmak

Anlamı: olağanüstü kahramanlık, yararlık veya başarı göstermek.

Deyim: gelin yazmak

Anlamı: gelinin yüzünü değişik süs gereçleriyle bezemek.

Deyim: iğne ile kuyu kazmak

Anlamı: yetersiz araçlarla, sürekli ve sabırlı bir biçimde çalışıp çok güç olan veya çok ağır yürüyen bir işi başarmaya çalışmak: 'İğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydi oymacılık.' -Ç. Altan.

Deyim: kazma gibi

Anlamı: büyük, kocaman (diş).

Deyim: kendi kuyusunu kendi kazmak

Anlamı: kendine zarar verecek davranışta bulunmak.

Deyim: kırkından sonra azmak

Anlamı: yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunmak.

Deyim: mezarını kazmak

Anlamı: kötülüğünü istemek, kötü duruma düşürmek için uğraşmak.

Deyim: yüz yazmak

Anlamı: 1) makyaj yapmak; 2) hlk. köy seyirlik oyunlarında taklit edilen kişinin özelliklerini belirtecek biçimde yüz boyamak, maske yapmak.

Deyim: yüzüne yazmak

Anlamı: hlk. gelinin yüzünü süslemek.


Yorumlar

Yorum Yap

Azma A ile başlayan kelimeler Az ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler