Ayrı ne demek? TDK Türkçe sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ayrı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ayrı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ayrı

Anlamlar:

1. Başka, başka türlü

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Sonraları herkes kondusuna ayrı bir işaret koydu."

"Lâtife Tekin"

2. Aynı yerde kalan

Örnek: "Beraber misiniz, ayrı mısınız?"

3. Yalnız, tek başına

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

İçinde Ayrı geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ayrı ayrı, ayrı basım, ayrı cinsten, ayrı gayrı, ayrı çanak yapraklılar, ayrı taç yapraklılar


Ayrı eş anlamlısı

Ayrı hakkında eş anlamlı kelimeler

Ayrı eş anlamlısı

ayrı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : tek başına


Ayrı zıt anlamlısı

Ayrı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ayrı zıt anlamlısı

ayrı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : aynı, yakın, birlikte, benzer, beraber, bir


Ayrı ile ilgili 7 örnek cümle

"Ayrı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ayrı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Onun evi ayrı yolu ayrıdır

2. O ayrı iş bu ayrı, karıştırmayın

3. Karısından ayrı yaşıyor

4. Her birinin ayrı ayrı işleri var

5. Onlara ayrı ayrı söyledim

6. Bunu bana ayrı ayrı söylediler

7. Bu konuda ayrı düşmek istemem


Diğer dillerde Ayrı

İngilizce: Separate

Spanish: Separado

German: Getrennt

French: Séparé

Italian: Separato


Ayrı ile ilgili atasözleri

Ayrı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ayrı hakkında ve içinde Ayrı kelimesi geçen, Ayrı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: akşamın hayrından sabahın şerri iyidir (yeğdir)

Anlamı: işinizi akşamüzeri veya gece yapmayın, sabaha bırakın çünkü gece iş yapmanın kötü yönleri daha çoktur.

Atasözü: Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış

Anlamı: geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır.

Atasözü: et tırnaktan ayrılmaz

Anlamı: yakın hısımlar arasındaki bağ kolay kolay kopmaz.

Atasözü: karga mandayı babası hayrına bitlemez

Anlamı: bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.

Atasözü: saksağan, danayı babası hayrına bitlemez

Anlamı: bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.

Atasözü: sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu, kuzuyu) kurt kapar

Anlamı: arkadaşların yardımıyla yapılan veya bir amaç uğruna topluca girişilen bir işten ayrılanlar zarara uğrarlar.


Ayrı ile ilgili deyimler

Ayrı ile ilgili deyimler

Aşağıda Ayrı hakkında ve içinde Ayrı kelimesi geçen, Ayrı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ana bir, baba ayrı

Anlamı: anaları bir, babaları ayrı olan (kardeşler).

Deyim: ayrı baş çekmek

Anlamı: topluluktan ayrılıp kendi başına iş yapmak.

Deyim: ayrı düşmek

Anlamı: 1) birbirinden uzakta kalmak: 'Köyümden, şehrimden ayrı düştüm.' -A. Kabaklı. 2) mec. uyuşmamak: Düşüncelerimiz ayrı düşüyor.

Deyim: ayrı seçi yapmak

Anlamı: birkaç şey arasında fark gözetmek.

Deyim: ayrı tutmak

Anlamı: farklı davranmak.

Deyim: ayrıcalık gözetmek

Anlamı: ayrıcalık tanımak: 'Annem, babam çocuklar arasında hiçbir ayrıcalık gözetmezlerdi.' -A. Erhat.

Deyim: ayrıcalık tanımak (göstermek)

Anlamı: 1) birine özel hak vermek; 2) birini kayırmak.

Deyim: ayrıntıda boğulmak

Anlamı: 1) gereksiz ayrıntılarla ilgilenmek zorunda kalmak; 2) mec. ilgilenilen herhangi bir konunun aslından uzaklaşmak.

Deyim: ayrıntıya inmek

Anlamı: bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak: 'Ne var ki genelleyici bakış açısı, bizi bazen yararlı ayrıntılara inmekten ister istemez alıkoyuyor.' -H. Taner.

Deyim: ayrısı gayrısı olmamak

Anlamı: birbirinden hiçbir şey esirgemeyecek durumda olmak, samimi olmak.

Deyim: babasının hayrına

Anlamı: hiçbir çıkar gözetmeksizin: Herkes babasının hayrına çalışmıyor ya!

Deyim: (birinin) burnundan ayrılmamak

Anlamı: yanından gitmemek, uzaklaşmamak: 'Demesin ki gece gündüz kızın burnundan ayrılmıyor.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: dizi (dizinin) dibinden ayrılmamak

Anlamı: yanından hiç gitmemek, ayrılmamak: 'Bir nişanlısı var ki hiçbir iş görmez, evden dışarı çıkmaz, kızın dizi dibinden ayrılmaz.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: doğru bildiği yoldan ayrılmamak (şaşmamak)

Anlamı: her ne olursa olsun inandığı ilkelere bağlı kalmak: 'Bunları asla yapmayacağımı biliyorsun, su testisi su yolunda kırılır; ben doğru bildiğim yoldan ayrılmayacağım.' -H. Topuz.

Deyim: emekliye ayrılmak (çıkmak)

Anlamı: emekli olmak, tekaüde sevk olunmak: 'Sakatlığımı öne sürerek emekliye ayrılmamı isteyebilirim.' -N. F. Kısakürek.

Deyim: eteğinden ayrılmamak

Anlamı: peşini bırakmamak: 'Bu ağırsamaları anlamakla beraber aldırmayan Hilmi, eteğinden ayrılmıyor, peşi sıra yürümekten vazgeçmiyordu.' -R. H. Karay.

Deyim: hayrı dokunmak

Anlamı: yararlı olmak.

Deyim: hayrı olmamak

Anlamı: iyiliği dokunmamak, yarar sağlamamak: 'Öğrencisine hayrı olmayan öğretmenin hiçbir şeye hayrı olmaz.' -A. İlhan.

Deyim: hayrını gör

Anlamı: yeni alınan bir şey için 'güle güle kullan' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: hayrını görmek

Anlamı: iyiliği dokunmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Ayrı A ile başlayan kelimeler Ay ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler