Ayna kelime anlamı ne demek? Ayna nedir?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ayna kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ayna hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ayna

Kökeni: "Farsça āyīne" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Bir elinde cımbız, bir elinde ayna / Umurunda mı dünya?"

"Orhan Veli Kanık"

2. Karagöz oyununda perde

3. Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha

Örnek: "Kapı kanadının aynası. Çeşmenin aynası."

4. Atların diz kapağı

5. İyi bir durumda, yolunda

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Argo

Örnek: "İşimiz ayna."

6. Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Bir ülkenin sanat ve kültür hayatı bir bakıma o ülkenin uygarlık aynasıdır."

"Haldun Taner"

7. Küreğin yassı uç bölümü

Özelliği / Tipi / Türü: Denizcilik

8. Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün

Özelliği / Tipi / Türü: Denizcilik

9. Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı

Özelliği / Tipi / Türü: Denizcilik

İçinde Ayna geçen birleşik ve kökteş kelimeler: aynagöz, ayna taşı, ayna tırnağı, döner ayna, boy aynası, cüce aynası, deniz aynası, dev aynası, dikiz aynası, endam aynası, ışık aynası


Ayna eş anlamlısı

Ayna hakkında eş anlamlı kelimeler

Ayna eş anlamlısı

ayna kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : mirat, gözgü


Ayna zıt anlamlısı

Ayna hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ayna zıt anlamlısı

Ayna kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ayna ile ilgili 4 örnek cümle

"Ayna" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ayna" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. İş, kişinin aynasıdır

2. Bakıyorum da işleriniz iyice ayna beyim

3. Masayı cilaladım, ayna gibi şimdi

4. Deniz ayna gibiydi, dibi görünüyordu


Diğer dillerde Ayna

İngilizce: Mirror

Spanish: Espejo

German: Spiegel

French: Miroir

Italian: Specchio


Ayna ile ilgili atasözleri

Ayna ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ayna hakkında ve içinde Ayna kelimesi geçen, Ayna ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağır kazan geç kaynar

Anlamı: 1) kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar; 2) tembel olan işi geç yapar.

Atasözü: ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar

Anlamı: yazın çalışan kışın rahat eder.

Atasözü: el elin aynasıdır

Anlamı: kişi kendi özelliklerini zaman zaman yabancıdan öğrenir.

Atasözü: el kazanı ile aş kaynamaz

Anlamı: önemli bir iş, başkalarının yardımıyla başarılamaz, iş her an yarıda kalabilir.

Atasözü: erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat (pişir) aşını

Anlamı: davranışlarını içinde bulunduğun koşullara uydur.

Atasözü: herkesin tenceresi kapalı kaynar

Anlamı: bir kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi bilinemez.

Atasözü: iki baş bir kazanda kaynamaz

Anlamı: ayrı ayrı düşünceleri ve kişilikleri bulunan iki kişi bir arada yaşayamaz, bir işi birlikte yapamazlar.

Atasözü: ikisini bir kazana koysalar kaynamazlar

Anlamı: aralarındaki anlaşmazlık o kadar büyüktür ki onları uzlaştırma çaresi bulunamaz.

Atasözü: iş insanın aynasıdır

Anlamı: bir kimsenin nasıl bir kişi olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: katranı kaynatsan olur mu şeker?

Anlamı: kişi, kendi özünü veya asıl özelliklerini değiştirmiş gibi görünse de asla değişmez.

Atasözü: kaynana öcü, oğlu cici

Anlamı: gelinler kocalarını severler de kaynanalarını sevmezler.

Atasözü: kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar

Anlamı: kaynana ne kadar yumuşak huylu, ne kadar iyi davranışlı olursa olsun, her hâli gelini rahatsız eder.

Atasözü: kaynayan kazan kapak tutmaz

Anlamı: içten içe, gizlice gelişen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.

Atasözü: kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz

Anlamı: hiçbir iş karşılıksız yapılmaz.

Atasözü: kazanmayanın kazanı kaynamaz

Anlamı: kazancı olmayan kişinin evinde yemek pişmez.


Ayna ile ilgili deyimler

Ayna ile ilgili deyimler

Aşağıda Ayna hakkında ve içinde Ayna kelimesi geçen, Ayna ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: arada kaynamak

Anlamı: karışık bir durumda gereken ilgiyi görmemek.

Deyim: araya kaynayıp gitmek

Anlamı: göz ardı edilmek: 'Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor.' -N. Meriç.

Deyim: ayna gibi

Anlamı: 1) dümdüz ve parlak; 2) kımıltısız, durgun (deniz).

Deyim: başından aşağı kaynar sular dökülmek

Anlamı: üzüntülü veya kötü bir olay karşısında birdenbire büyük bir sıkıntı duymak.

Deyim: beyni kaynamak

Anlamı: aşırı sıcaktan sersemlemek, bunalmak: 'Kızgın güneşin altında bütün gün beynim kaynıyor.' -O. Kemal.

Deyim: bir kazanda kaynamak

Anlamı: anlaşmak, uyuşmak, bağdaşmak.

Deyim: (bir yer) karınca yuvası gibi kaynamak

Anlamı: çok kalabalık ve hareketli olmak.

Deyim: birinci elden kaynağa gitmek

Anlamı: bilimsel çalışmalarda kaynakların aslına, özgününe dayanmak.

Deyim: (birine) kanı kaynamak

Anlamı: çabucak sevgi duymak: 'Sonra da kanları kaynamıştı bu genç, yakışıklı ve zeki çocuğa.' -Ç. Altan.

Deyim: (birinin) kanı kaynamak

Anlamı: coşkun ve kıpırdak olmak: Çocuğun kanı kaynıyor.

Deyim: (birinin) kazanı kapalı kaynamak

Anlamı: içyüzü bilinmemek.

Deyim: cadı kazanı gibi kaynamak

Anlamı: dedikodu, kargaşa çok olmak.

Deyim: el kazanıyla aş kaynatmak

Anlamı: başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabına kullanarak iş çevirmek.

Deyim: fıkır fıkır kaynamak

Anlamı: 1) bir şeyden bir yerde çok bulunmak: Peynir tenekesinde fıkır fıkır kurt kaynıyor. 2) yerinde duramamak.

Deyim: gır kaynatmak

Anlamı: birkaç kişi işlerini bırakıp yârenlik etmek.

Deyim: için için kaynamak

Anlamı: aşırı heyecan, gözü peklik ve hareket içindeyken bunu belli etmemek.

Deyim: kanını kaynatmak

Anlamı: heyecanlandırmak, coşturmak: 'Görenin kanını kaynatan bir tadı vardı duruşunun, bakışının.' -Y. Kemal.

Deyim: kaynağını (bir şeyden) almak

Anlamı: bir esasa veya desteğe dayandırmak: 'Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.' -Anayasa.

Deyim: kaynak yapmak

Anlamı: 1) iki metal veya yapay parçayı ısı yoluyla birleştirmek; 2) mec. sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girmek.

Deyim: kaynanalık taslamak

Anlamı: kaynana gibi davranmak: 'Hani kayınvalidem olsa, canım yanmayacak ama bana sürekli kaynanalık taslayan hanım, kocamın anası bile değil.' -A. Kulin.


Yorumlar

Yorum Yap

Ayna A ile başlayan kelimeler Ay ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler