Ayı ne demek? TDK Türkçe sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ayı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ayı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ayı

Anlamlar:

1. Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan (Ursus arctos)

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Hayvan bilimi

2. Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü: ünlem

İçinde Ayı geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ayıbacağı, ayı balığı, ayıboğan, ayı gülü, ayıkulağı, ayı üzümü, ayı yürüyüşü, bozayı, cicimayı, Büyükayı, Küçükayı, dağ ayısı, denizayısı, marsıvan ayısı


Ayı eş anlamlısı

Ayı hakkında eş anlamlı kelimeler

Ayı eş anlamlısı

ayı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ayı zıt anlamlısı

Ayı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ayı zıt anlamlısı

Ayı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ayı ile ilgili 1 örnek cümle

"Ayı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ayı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Vay ayı, yaptığı işe bakın


Diğer dillerde Ayı

İngilizce: Month

Spanish: Mes

German: Bär

French: Mois

Italian: Mese


Ayı ile ilgili atasözleri

Ayı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ayı hakkında ve içinde Ayı kelimesi geçen, Ayı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç ayı oynamaz

Anlamı: kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir.

Atasözü: aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun

Anlamı: yakınlık kurduğumuz kimsenin sağlama olanağı bulunmayan şeyi, ondan beklemeden kendimiz elde etmeye çalışmalıyız.

Atasözü: ada bana, adayım sana

Anlamı: sen bir kimse için fedakârlıkta bulunursan o da senin için fedakârlıkta bulunur.

Atasözü: ağır yongayı yel kaldırmaz

Anlamı: ağırbaşlı kimseye ufak tefek olaylar etki edemez, zarar veremez.

Atasözü: ağlayıp da gözden mi olayım?

Anlamı: meseleyi büyütüp sıkıntıya girmek gereksiz.

Atasözü: ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme

Anlamı: lehte konuşmuyorsun, hiç olmazsa aleyhte de konuşma.

Atasözü: ahlatın iyisini ayılar yer

Anlamı: kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.

Atasözü: ahlatın iyisini dağda ayılar yer

Anlamı: kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.

Atasözü: ahmak gelin yengeyi halayığı sanır

Anlamı: ahmak kimse kendisini koruyup gözeten kişiye hizmetine verilmiş biri gözüyle bakar ve saygısız davranışlarıyla onun gönlünü kırarak hizmetinden yoksun kalır.

Atasözü: akıl olmayınca ne yapsın sakal?

Anlamı: kişi yaşlandığında olgunlaşmayıp akılsız kalmışsa çocukça işler yapar.

Atasözü: akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır

Anlamı: akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Atasözü: akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer

Anlamı: atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.

Atasözü: amcamla dayım, hepsinden aldım payım

Anlamı: yakınlarından beklediği ilgi ve yardımı görmeyen bir kimse onlardan artık yeni bir istekte bulunamaz.

Atasözü: an iti, kap sopayı

Anlamı: saldırgan biriyle karşılaşma olasılığı varsa kendini korumaya hazırlıklı ol.

Atasözü: anlatışa göre verirler fetvayı

Anlamı: haksız kişi, olayı kendisini haklı gibi göstererek anlatırsa dinleyen ona hak verir.

Atasözü: ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz

Anlamı: önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanlar çok olur.

Atasözü: armudu soy ye, elmayı say ye

Anlamı: armut kabuğu soyularak elma da aşırı gidilmeden sayıyla yenilmelidir.

Atasözü: armudun iyisini (dağda) ayılar yer

Anlamı: kendilerine yakışmayan güzel bir şeyi eline geçirenler için kullanılan bir söz.

Atasözü: arpa unundan kadayıf olmaz

Anlamı: kötü gereçle iyi şey yapılamaz.

Atasözü: aslan kocayınca sıçan deliği gözetir

Anlamı: güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.


Ayı ile ilgili deyimler

Ayı ile ilgili deyimler

Aşağıda Ayı hakkında ve içinde Ayı kelimesi geçen, Ayı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ablukayı yarmak

Anlamı: kuşatılan bölgeden zor kullanarak dışarı çıkmak.

Deyim: ağzından baklayı çıkarmak

Anlamı: baklayı ağzından çıkarmak.

Deyim: ağzının payını (ölçüsünü) almak

Anlamı: verilen karşılıkla bir kimseye söylediğine veya yaptığına pişman olmak.

Deyim: akla karayı seçmek

Anlamı: bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı çekmek, güçlüklerle karşılaşmak: 'Ben kendi hesabıma bir parça Fransızca öğrenebilmek için akla karayı seçtim.' -B. R. Eyuboğlu.

Deyim: aklına turp sıkayım

Anlamı: tkz. aklına şaşayım: 'Bu soğukta vapurun burasında oturmayı akıl edenin aklına turp sıkayım.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: akşam ahıra sabah çayıra

Anlamı: hayatta yiyip içip yatmaktan başka kaygısı olmayanlar için söylenen bir söz.

Deyim: al giymedim ki alınayım

Anlamı: 'bu işle hiçbir ilgim olmadığı için söylenen sözleri kendi üzerime almadım' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: alabandayı yemek

Anlamı: argo adamakıllı azarlanmak.

Deyim: alakayı (alakasını) kesmek

Anlamı: ilgisi kalmamak, ayrılmak: Fabrikayla alakamı kestim.

Deyim: alev bacayı (saçağı) sarmak

Anlamı: ateş bacayı sarmak.

Deyim: anasını sat! (satayım!)

Anlamı: hlk. 'önem verme (vermem), aldırma (aldırmam), umursama (umursamam)!' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: anladımsa arap olayım

Anlamı: tkz. 'hiçbir şey anlamadım' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: anlayıp dinlemek

Anlamı: bir olayı iyice anlamak.

Deyim: anlayış göstermek

Anlamı: istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak: 'Yaşamı her yönden yalnızlığa yaslanmış olan bu kadına tek çocuğun bile anlayış gösterdiğini sanmam.' -A. Kutlu.

Deyim: arap olayım

Anlamı: söylenen bir şeyin doğruluğuna inandırmak için 'söylediğim söz doğru değilse kararayım, esmerleşeyim' anlamında kullanılan bir söz: Yalan söylüyorsam arap olayım.

Deyim: araya kaynayıp gitmek

Anlamı: göz ardı edilmek: 'Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor.' -N. Meriç.

Deyim: arayı açmak

Anlamı: 1) aradaki uzaklık artmak; 2) mec. görüşmemek.

Deyim: arayı soğutmak

Anlamı: eski yakınlık, dostluk kalmamak.

Deyim: arayı yapmak

Anlamı: arasını bulmak.

Deyim: arayıp da bulamamak

Anlamı: beklenmedik iyi bir durumla karşılaşmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Ayı A ile başlayan kelimeler Ay ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler