Ay nedir? Ay anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ay kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ay hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ay

Anlamlar:

1. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü: ünlem

Örnek: "Ay! Sen mi idin? Ay, ne güzel!"

2. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

3. Yılın on iki bölümünden her biri, mah, meh

Örnek: "Mart ayı. Nisan ayı. Mayıs ayı."

4. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre

Örnek: "Bu iş ancak üç ayda biter. Temiz iş altı ayda çıkar."

İçinde Ay geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ay balığı, ay balta, aybaşı, ay başı, aybeay, ay çekirdeği, ayçiçeği, ay çöreği, aydede, aydemir, ay dönümü, ayevi, ay gün takvimi, ay gün yılı, ay hâli, ay ışığı, ay karanlığı, ay modülü, ay örümceği, ay parçası, ay takvimi, ay yıldız, ay yılı, ayda yılda bir, aydan aya, ayrıksı ay, dolunay, dönencel ay, gücük ay, kamerî ay, küçük ay, mübarek ay, yarım ay, yeni ay, aşure ayı, bayram ayı, büyük mevlit ayı, büyük tövbe ayı, cicimayı, döl ayı, küçük mevlit ayı, küçük tövbe ayı, matem ayı, orak ayı, ayın on dördü, üç aylar, tövbe ayları

3. Dünya'nın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Gök bilimi

İçinde Ay geçen birleşik ve kökteş kelimeler: Ay tutulması


Ay eş anlamlısı

Ay hakkında eş anlamlı kelimeler

Ay eş anlamlısı

ay kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Kamer


Ay zıt anlamlısı

Ay hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ay zıt anlamlısı

Ay kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ay ile ilgili 8 örnek cümle

"Ay" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ay" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Gökbilim terimi olarak kullanıldığında ay, büyük harfle başlar: İnsanoğlu Ay’a gitmiştir

2. Ay, ölüyorum!

3. Ay, ne güzel bir çocuk!

4. Ağustos ayında İstanbul’ a gideceğiz

5. Bu işi bitirmek için daha iki ay süremiz var

6. İşe ay başında başlanacak

7. Bu gece ay ışığı var, bahçede oturalım

8. Her şey aydan arı, günden duru, saklamaya gerek yok


Diğer dillerde Ay

İngilizce: Month

Spanish: Mes

German: Monat

French: Mois

Italian: Mese


Ay ile ilgili atasözleri

Ay ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ay hakkında ve içinde Ay kelimesi geçen, Ay ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdestsiz sofuya namaz mı dayanır

Anlamı: kurallara, koşullara uyulmadıktan sonra bir sürü iş yapılabilir.

Atasözü: acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır

Anlamı: bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.

Atasözü: acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur

Anlamı: bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

Atasözü: aç ayı oynamaz

Anlamı: kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir.

Atasözü: aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun

Anlamı: yakınlık kurduğumuz kimsenin sağlama olanağı bulunmayan şeyi, ondan beklemeden kendimiz elde etmeye çalışmalıyız.

Atasözü: aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır

Anlamı: insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.

Atasözü: açık yaraya tuz ekilmez

Anlamı: acısı henüz taze olan bir kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır.

Atasözü: açılan solar, ağlayan güler

Anlamı: hiçbir durum olduğu gibi kalmaz, gün gelir tersine döner.

Atasözü: açın kursağına çörek dayanmaz

Anlamı: yoksulluk içinde bulunan kimsenin bir eksiği giderilse başka bir eksiği kendini gösterir.

Atasözü: ada bana, adayım sana

Anlamı: sen bir kimse için fedakârlıkta bulunursan o da senin için fedakârlıkta bulunur.

Atasözü: adamak kolay, ödemek zordur

Anlamı: söz vermek kolaydır ancak o sözü yerine getirmek zordur.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez

Anlamı: belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.

Atasözü: ağır kazan geç kaynar

Anlamı: 1) kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar; 2) tembel olan işi geç yapar.

Atasözü: ağır yongayı yel kaldırmaz

Anlamı: ağırbaşlı kimseye ufak tefek olaylar etki edemez, zarar veremez.

Atasözü: ağlamayan çocuğa meme vermezler

Anlamı: hakkını aramasını bilmeyen kimsenin işi görülmez.

Atasözü: ağlayanın malı gülene hayretmez

Anlamı: birinden haksız olarak alınan mal, alana yarar sağlamaz.

Atasözü: ağlayıp da gözden mi olayım?

Anlamı: meseleyi büyütüp sıkıntıya girmek gereksiz.

Atasözü: ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar

Anlamı: yazın çalışan kışın rahat eder.

Atasözü: ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme

Anlamı: lehte konuşmuyorsun, hiç olmazsa aleyhte de konuşma.


Ay ile ilgili deyimler

Ay ile ilgili deyimler

Aşağıda Ay hakkında ve içinde Ay kelimesi geçen, Ay ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abıhayat içmiş

Anlamı: yaşı çok ilerlemiş olmasına karşın genç görünen (kimse).

Deyim: ablukayı yarmak

Anlamı: kuşatılan bölgeden zor kullanarak dışarı çıkmak.

Deyim: acayibine gitmek

Anlamı: yadırgamak, tuhafına gitmek.

Deyim: acısı ortaya çıkmak

Anlamı: olumsuz sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmak: 'Dur bakalım daha hele, o içtiklerinin acısı bir bir çıkacak ortaya.' -M. İzgü.

Deyim: aday göstermek

Anlamı: bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek, namzet göstermek: 'Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.' -Anayasa.

Deyim: adaylığını koymak

Anlamı: bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek: 'Bankacılardan birkaçının kurgularıyla belediye başkanlığına adaylığını koymuştu.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: âdembabaya dönmek

Anlamı: malını mülkünü kaybetmek.

Deyim: ağır kayba uğramak

Anlamı: maddi ve manevi büyük zarar görmek.

Deyim: ağırlığını (ortaya) koymak

Anlamı: kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek.

Deyim: ağız yaymak

Anlamı: açık ve dürüst konuşmaktan kaçınmak.

Deyim: ağza alınmaz (alınmayacak)

Anlamı: söylenmesi ayıp, çirkin (söz, küfür): 'Bu ağza alınmaz söz üzerine karşıdakiler birden alevlendiler.' -O. C. Kaygılı.

Deyim: ağzı açık ayran delisi (budalası)

Anlamı: 1) yeni gördüğü her şeye şaşkınlıkla bakan; 2) saf, bön.

Deyim: ağzından baklayı çıkarmak

Anlamı: baklayı ağzından çıkarmak.

Deyim: ağzını havaya (poyraza) açmak

Anlamı: alay umduğunu elde edememek.

Deyim: ağzını hayra aç!

Anlamı: kötü ihtimaller söz konusu edildiğinde 'Tanrı korusun' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağzını kiraya vermek

Anlamı: kendini de ilgilendiren bir konuda düşüncesini söylememek.

Deyim: ağzının payını (ölçüsünü) almak

Anlamı: verilen karşılıkla bir kimseye söylediğine veya yaptığına pişman olmak.

Deyim: akla hayale gelmemek

Anlamı: inanılmamak: 'En akla hayale gelmeyen şeylere dikkat eder, bunları derler toplar ve umumi büyük neticeler çıkarır.' -N. Hikmet.

Deyim: akla karayı seçmek

Anlamı: bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı çekmek, güçlüklerle karşılaşmak: 'Ben kendi hesabıma bir parça Fransızca öğrenebilmek için akla karayı seçtim.' -B. R. Eyuboğlu.

Deyim: aklına turp sıkayım

Anlamı: tkz. aklına şaşayım: 'Bu soğukta vapurun burasında oturmayı akıl edenin aklına turp sıkayım.' -S. F. Abasıyanık.


Yorumlar

Yorum Yap

Ay A ile başlayan kelimeler Ay ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler