Atma kısaca ne demek? Anlamı nedir?


Yayınlama: 11 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Atma kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Atma hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Atma

Anlamlar:

1. Atmak işi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Yolda giderken balgamını herkesin geçtiği yola atmayı çok doğal sayanı neden seveyim?"

"Adalet Ağaoğlu"

İçinde Atma geçen birleşik ve kökteş kelimeler: cirit atma, çekiç atma, disk atma, gülle atma


Atma eş anlamlısı

Atma hakkında eş anlamlı kelimeler

Atma eş anlamlısı

atma kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Atma zıt anlamlısı

Atma hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Atma zıt anlamlısı

Atma kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Atma

İngilizce: Throw

Spanish: Lanzar

German: Werfen

French: Jeter

Italian: Gettare


Atma ile ilgili atasözleri

Atma ile ilgili atasözleri

Aşağıda Atma hakkında ve içinde Atma kelimesi geçen, Atma ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağır ol, batman gel

Anlamı: ağırbaşlı ol ki el üstünde tutulasın.

Atasözü: ağır taş batman döver

Anlamı: ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez.

Atasözü: akşama karşı gitme, tana karşı yatma

Anlamı: yolculuğa gece değil sabah erken çıkılmalıdır.

Atasözü: alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır

Anlamı: insan kendi durumuna göre bir yaşam tarzı benimsemeli, arkadaşlarını da ona göre seçmelidir.

Atasözü: atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz

Anlamı: küçükler büyüklerin yanında hadlerini bilmelidir.

Atasözü: cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)

Anlamı: ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.

Atasözü: çatal kazık yere batmaz (geçmez, çakılmaz)

Anlamı: birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez.

Atasözü: deliye taş atma, başını yarar

Anlamı: davranışlarında çılgınlık bulunan kimseye dokunma yoksa sana öyle çılgınca saldırır ki yaptığına pişman olursun.

Atasözü: korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak evladır (yeğdir)

Anlamı: tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.

Atasözü: sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı

Anlamı: insan kendinde herhangi bir kusur varken başkalarını aynı kusurla suçlamamalıdır.

Atasözü: tevekkelin gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez)

Anlamı: gereken tedbirleri aldıktan sonra daha fazla titizlik göstermeyip sonucu Tanrı’nın dileğine bırakan kimse rahat eder.

Atasözü: yemişsiz ağaca taş atmazlar

Anlamı: bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimselere genellikle sataşılır.


Atma ile ilgili deyimler

Atma ile ilgili deyimler

Aşağıda Atma hakkında ve içinde Atma kelimesi geçen, Atma ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: açığını kapamak (kapatmak)

Anlamı: 1) eksiğinin veya küçük düşürücü durumunun anlaşılmamasını sağlamak; 2) eksiğini tamamlamak.

Deyim: adı batmak

Anlamı: sevilmeyen bir şey veya kimse unutulmak, adı anılmaz olmak, artık sözü edilmemek.

Deyim: adım (adımını) atmak

Anlamı: 1) yürümek için ayağını öne doğru uzatıp basmak: 'Yıllar var ki bu eve tek bir ziyaretçi bile adım atmamıştı.' -E. Şafak. 2) mec. bir işe ilk kez girişmek.

Deyim: adımını geri atmak

Anlamı: başladığı bir işten geri dönmek.

Deyim: afi kesmek (satmak, yapmak)

Anlamı: birine karşı gösteriş yapmak: 'Yanındaki kıza afi yapmak için onun önüne, dilenciye sadaka verir gibi bahşiş fırlatan bir züppeyi, bıraksalar öldürecekti.' -H. Taner.

Deyim: ağız satmak

Anlamı: yüksekten atarak kendini övmek.

Deyim: ağzına bir kemik atmak

Anlamı: birini küçük bir çıkarla susturmak.

Deyim: aklı yatmak

Anlamı: anlamaya başlamak, olacağına inanmak: 'Söylediklerimin doğru olabileceğine aklı yatmaya başladı.' -A. Ümit.

Deyim: aklına yatmak

Anlamı: doğru olduğunu kabul etmek: 'Söyledikleri aklıma yattı, eli ayağı düzgün, iyi bir Türk kızı bulup evlenebilir, geç de olsa çoluk çocuğa karışabilirdim.' -A. Ümit.

Deyim: aklını oynatmak

Anlamı: çıldırmak: 'Allah Allah, bu adam gittikçe aklını oynatıyor.' -Y. Kemal.

Deyim: alıp satmaz görünmek

Anlamı: ilgisiz görünmek veya davranmak.

Deyim: arkasından atmak (konuşmak)

Anlamı: dedikodusunu yapmak.

Deyim: arma donatmak

Anlamı: den. armayı yerli yerine koymak.

Deyim: arma uçurmak (budatmak)

Anlamı: den. armayı rüzgâra kaptırmak.

Deyim: at oynatmak

Anlamı: 1) atla hüner göstermek; 2) mec. yarışmak: Ben onunla at oynatamam. 3) mec. bildiği ve istediği gibi davranmak: 'Bizde ilk kurulan parlamento da Avrupa'daki benzerleri gibi, özel menfaatlerin gizlice at oynattığı bir alan olmakta gecikmemiş.' -H. Taner.

Deyim: atıp (atmak) tutmak

Anlamı: 1) bir kimse veya bir şey için kötü konuşmak: 'Hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım.' -O. V. Kanık. 2) abartmalı konuşmak: 'Dünyanın siyasetiyle meşgul oluyorlar, büyük olaylar hakkında atıp tutuyorlar.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: atma Recep, din kardeşiyiz

Anlamı: argo 'söylediklerin hep yalan, abartma ancak biz bunun farkındayız' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: avurt satmak (avurt zavurt etmek)

Anlamı: 1) beceremeyeceği şeyleri becerebilecekmiş gibi konuşmak; 2) korkutucu sözler söylemek.

Deyim: ayak atmak

Anlamı: 1) girmek: 'Kalabalıktan en hoşlanan insan vagona ayak attı mı derhâl bir inziva hastalığına tutulur.' -R. N. Güntekin. 2) ilk kez gitmek.

Deyim: ayınları çatlatmak

Anlamı: ayın harfinin Arapçaya özgü sesini gırtlakta boğumlamaya çalışmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Atma A ile başlayan kelimeler At ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler