Atlatmak nedir? TDK Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Atlatmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Atlatmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Atlatmak

Anlamlar:

1. Atlama işini yaptırmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

2. Basında başka ilgililerden önce bir haberin yayımlanmasını sağlamak

3. Kötü bir durumu geçiştirmek, savmak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Bana sorarsanız işin en güç tarafını atlattık."

"Tarık Buğra"

4. Görüşmek, konuşmaktan kaçmak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

5. Savsaklamak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

6. Aldatmak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Onları da ara sıra atlatanlar bulunur."

"Hüseyin Rahmi Gürpınar"


Atlatmak eş anlamlısı

Atlatmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Atlatmak eş anlamlısı

atlatmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : savsaklamak, aldatmak, savmak


Atlatmak zıt anlamlısı

Atlatmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Atlatmak zıt anlamlısı

Atlatmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Atlatmak ile ilgili 4 örnek cümle

"Atlatmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Atlatmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Atını, hendeği atlatmak üzere, kamçıladı

2. Bu kışı atlatmak güç oldu

3. Onu atlatmak için, evde olmadığını söyletti

4. Beni atlatmak sana yakışmaz


Diğer dillerde Atlatmak

İngilizce: Jump

Spanish: Salte

German: Ausweichen

French: Saut

Italian: Salto


Atlatmak ile ilgili atasözleri

Atlatmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Atlatmak hakkında ve içinde Atlatmak kelimesi geçen, Atlatmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)

Anlamı: ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.


Atlatmak ile ilgili deyimler

Atlatmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Atlatmak hakkında ve içinde Atlatmak kelimesi geçen, Atlatmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ayınları çatlatmak

Anlamı: ayın harfinin Arapçaya özgü sesini gırtlakta boğumlamaya çalışmak.

Deyim: (birinin) afyonunu patlatmak

Anlamı: argo kendi keyfine dalmış olan birini öfkelendirmek.

Deyim: (birinin) ödünü koparmak (patlatmak)

Anlamı: çok korkutmak.

Deyim: çene patlatmak

Anlamı: karşı tarafa anlatabilmek veya kabul etmesini sağlamak için bir konu üzerinde uzun uzun konuşmak: 'Feti Bey'in boşu boşuna çene patlatmayacağı herkesçe bilinirdi.' -K. Korcan.

Deyim: çömlek patlatmak

Anlamı: çocuk oyunlarında ebeyi yanıltmak.

Deyim: deveye hendek atlatmak

Anlamı: birine yapılması çok zor, hemen hemen imkânsız olan işleri yaptırabilmek: 'Görülüyor ki insanlara bir şeyi anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür.' -S. Birsel.

Deyim: düşman çatlatmak

Anlamı: iyi durum ve başarılarla düşmanı kıskandırmak veya kızdırmak.

Deyim: espri patlatmak

Anlamı: konuşma sırasında, beklenilmedik anda, ortama uygun hoş, nükteli veya ilginç söz söylemek.

Deyim: fırtına atlatmak

Anlamı: güç durumdan kurtulmak: 'Ne sen gideceksin ne de ben. Böyle kaç fırtına atlattık biz.' -A. Kulin.

Deyim: haber patlatmak

Anlamı: çok önemli bir haberi ilk kez açıklamak: 'Bu haberi patlatacak olan gazete en az bir hafta gündemi belirlemiş olacak.' -A. Ümit.

Deyim: hafif atlatmak

Anlamı: kötü bir durumdan çok az bir zararla kurtulmak.

Deyim: kabuğunu çatlatmak (kırmak)

Anlamı: içinde bulunduğu güç, olumsuz veya kötü durumdan kurtulup rahatlamak.

Deyim: kafa patlatmak

Anlamı: bir konu üzerinde pek çok düşünmek: 'Sen sabahtan akşama kadar rahat rahat oturuyorsun, ben kafa patlatıyorum.' -H. E. Adıvar.

Deyim: kaza atlatmak

Anlamı: kaza tehlikesi geçirmek.

Deyim: kulakları patlatmak

Anlamı: Gürültüyle rahatsız etmek: 'Kulakları patlatan bir ses bütün ormanı, bütün kuşları, bütün dünyayı susturdu.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: şamar patlatmak

Anlamı: aniden güçlü bir tokat atmak: 'Sağ avucumun bir şamar patlatmak için nasıl kaşındığını hâlâ unutmuyorum.' -T. Uyar.

Deyim: taban tepmek (patlatmak)

Anlamı: uzun yol yürümek: 'Her akşam gazete başına kırk para kazanmak için şehrin dört bir köşesinden buraya kadar taban tepmek...' -R. N. Güntekin.

Deyim: tehlike atlatmak

Anlamı: büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak.

Deyim: tokat atmak (patlatmak)

Anlamı: 1) el içi ile vurmak; 2) argo dolandırmak.

Deyim: ucuz atlatmak (kurtulmak)

Anlamı: zor veya tehlikeli durumdan az zararla sıyrılmak: 'Bizim tekrar tekrar dinlemeyi sevdiğimiz bu fıkrayı anlatırken o hâlâ bu işten ucuz kurtulmuş olmasının heyecanını duyardı.' -A. Ş. Hisar.


Yorumlar

Yorum Yap

Atlatmak A ile başlayan kelimeler At ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler