Ateş nedir? Ateş anlamı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ateş kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ateş hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ateş

Kökeni: "Farsça āteş" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Bu eller, vücuda getireceği tesirle duman ve ateş içinde, bütün bir memleketin son feryadını uyandırarak soğuyup donabilirdi."

"Hamdullah Suphi Tanrıöver"

2. Tutuşmuş olan cisim

3. Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç

Örnek: "Yemeği ateşten indirdim."

4. Patlayıcı silahların atılması

Örnek: "Top ateşi geceye kadar sürdü."

5. Genellikle hastalık etkisiyle artan vücut sıcaklığı, kızdırma

Örnek: "Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi."

"Sait Faik Abasıyanık"

6. Öfke, hırs, hınç

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı."

"Tarık Buğra"

7. Coşkunluk

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu."

"Halide Edip Adıvar"

8. Tehlike, felaket

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Kendinizi ateşe atıyorsunuz."

9. Büyük üzüntü, acı

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu."

"Hüseyin Rahmi Gürpınar"

İçinde Ateş geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ateş balığı, ateş böceği, ateş çiçeği, ateş düşürücü, ateş gecesi, ateş gemisi, ateş hattı, ateş kayığı, ateşkes, ateş kırmızısı, ateş küre, ateş pahası, ateş parçası, ateş tuğlası, ateşten gömlek, alabanda ateş, çapraz ateş, bar ateşi, baraj ateşi, batarya ateşi, fındık ateşi, imha ateşi, Rum ateşi, taciz ateşi, yaylım ateşi


Ateş eş anlamlısı

Ateş hakkında eş anlamlı kelimeler

Ateş eş anlamlısı

ateş kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : nâr, od, hınç, hırs, öfke, coşkunluk, felaket, tehlike, acı


Ateş zıt anlamlısı

Ateş hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ateş zıt anlamlısı

Ateş kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ateş ile ilgili 29 örnek cümle

"Ateş" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ateş" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Su ateşi söndürür

2. Ocakta ateş kalmamış

3. Yemeği ateşe koy da pişedursun

4. Tüfek ateşi uzaktan geliyordu

5. Çocuğun ateşi arttı

6. İçine düştüğü ateşi görmüyor, uyaralım

7. Ondaki ateşi görmezden geldi

8. İri gözlü, ateş dudaklı bir kızdı

9. Ateşten bir ok, ta yüreğini bulmuştu

10. Böyle ateş almak işi daha da zorlaştırır

11. Simit ateş gibiydi

12. Ateş gibi bir öğrenciydi

13. Düşman ateş hattımıza girmişti, ateşe başladık

14. Çocuk ateş kesildi, böyle giderse birinci olur

15. Çocuğun elleri ateş kesilmişti

16. Bir süre ateş kesildi, sonra yine başladı

17. Durup dururken ateş kesildi, zor yatıştırdık

18. Eve geldim ki babam ateş yağdırıyordu

19. Gömleği, çabuk kurusun diye ateşe tutmak isterken yakmıştı

20. Kaçağı ateşe tuttular

21. Evi ateşe vermişti

22. Durup dururken ortalığı ateşe vermek olmaz

23. Yurdu ateşe vermekten çekinmiyorlar

24. Oğlanın ateşi başına vurdu galiba

25. İkimiz de onun ateşine yandık

26. Ferhat, Şirin’in ateşine yanmış, kavruluyordu

27. Yoğurt, yanığın ateşini alırmış derler

28. Kolonya çocuğun ateşini aldı

29. Hemşire hastaların ateşini almaktaydı


Diğer dillerde Ateş

İngilizce: Fire

Spanish: Fuego

German: Fieber

French: Feu

Italian: Fuoco


Ateş ile ilgili atasözleri

Ateş ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ateş hakkında ve içinde Ateş kelimesi geçen, Ateş ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: altın ateşte, insan mihnette belli olur

Anlamı: altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür.

Atasözü: ateş demekle ağız yanmaz

Anlamı: kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini zarara sokmuş olmaz.

Atasözü: ateş düştüğü yeri yakar

Anlamı: bir acıyı onu çekenden başkası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez.

Atasözü: ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Anlamı: küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu anlatan bir söz.

Atasözü: ateş olsa cirmi kadar yer yakar

Anlamı: hasmın pek önemsenmediğini anlatan bir söz.

Atasözü: ateşle barut bir yerde durmaz (olmaz)

Anlamı: kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.

Atasözü: ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış

Anlamı: duygusuz insanlar, kendilerini kurtarmak için gerekiyorsa çocuklarını bile tehlikeye atmaktan çekinmezler.

Atasözü: az ateş çok odunu yakar

Anlamı: az sayıda kötü insan, çok sayıda iyi insanın başını belaya sokabilir.

Atasözü: barutla ateş bir yerde durmaz

Anlamı: kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.

Atasözü: boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (az) demiş

Anlamı: çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler.

Atasözü: maşa varken elini ateşe sokma

Anlamı: başka birine yaptırabileceğin tehlikeli işe kendin girişme.


Ateş ile ilgili deyimler

Ateş ile ilgili deyimler

Aşağıda Ateş hakkında ve içinde Ateş kelimesi geçen, Ateş ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ateş açmak

Anlamı: ateşli silahla mermi atmaya başlamak.

Deyim: ateş almak

Anlamı: 1) yanmak, tutuşmak; 2) ateşli silah patlamak; 3) mec. coşmak: 'Bir sözden, bir asker geçişinden, bir düşünceden yüreği parlar, gönlü ateş alır.' -M. Ş. Esendal. 4) mec. telaşlanmak, heyecanlanmak; 5) mec. öfkelenmek; 6) mec. acele davranmak, acele etmek.

Deyim: ateş almaya mı geldin?

Anlamı: uğradığı yerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenen bir söz.

Deyim: ateş bacayı (saçağı) sarmak

Anlamı: bir olay, önüne geçilemez, tehlikeli bir durum almak.

Deyim: ateş gibi

Anlamı: 1) çok sıcak; 2) zeki, çalışkan ve becerikli; 3) kıpkırmızı.

Deyim: ateş gibi kesilmek

Anlamı: beklenmedik bir olay karşısında öfke sonucu kanı beynine sıçramak: 'Yüzüm nasıl bir hâl aldı bilmiyorum fakat ateş gibi kesildiğini iyi biliyorum.' -T. Buğra.

Deyim: ateş gibi yanmak

Anlamı: ateşi yükselmek: 'Alnı, yanakları ateş gibi yandığı hâlde vücudu tir tir titriyor, dişleri birbirine çarpıyordu.' -H. Taner.

Deyim: ateş kesilmek

Anlamı: 1) çok kızgın davranışlarda bulunmak, ateş püskürmek; 2) sonradan çok çalışkan, hareketli ve becerikli olmak.

Deyim: ateş kesmek

Anlamı: ateşli silahlarla yapılan atışa son vermek.

Deyim: ateş püskürmek

Anlamı: çok öfkeli olmak: 'Parça parça morarmış yüzüyle ateş püskürüyordu.' -A. Ş. Hisar.

Deyim: ateş saçmak

Anlamı: çok kızmak, çok öfkelenmek.

Deyim: ateş vermek

Anlamı: tutuşturmak.

Deyim: ateş yağdırmak

Anlamı: 1) ateşli silahlarla aralıksız mermi atmak; 2) mec. çevresindekilere ağır sözler söylemek.

Deyim: ateşe tutmak

Anlamı: 1) az ısıtmak; 2) üzerine ateşli silahla mermi atmak.

Deyim: ateşe vermek

Anlamı: 1) ateş içine sokmak: 'Bir parça büküyor, onu tekrar ateşe verinceye kadar evvelki hazır oluyordu.' -M. Ş. Esendal. 2) bir yeri kasten yakmak, kundak sokmak; 3) mec. aşırı telaşa ve sıkıntıya düşürmek; 4) mec. bir ülkeyi savaşa sokarak veya kargaşa ve karışıklık yaratarak sıkıntı ve yıkıma uğratmak.

Deyim: ateşe vurmak

Anlamı: bir yemeği pişmek üzere ocağa koymak: 'Taş ocağın üstünde, ateşe vurduğu güveçten, kaynayan etin kokusu geliyordu.' -N. Cumalı.

Deyim: ateşe vursa duman vermez

Anlamı: pek cimri olanlar için söylenen bir söz.

Deyim: ateşi başına vurmak

Anlamı: çok öfkelenmek, sinirlenmek, coşmak.

Deyim: ateşi çıkmak (yükselmek)

Anlamı: hasta vücut ısısı olağandan çok artmak.

Deyim: ateşi düşmek

Anlamı: hastanın ateşi geçmek veya azalmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Ateş A ile başlayan kelimeler At ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler