Ast anlamı nedir? TDK karşılığı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ast kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ast hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ast

Anlamlar:

1. Alt

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Birinin buyruğu altında olan görevli, madun

3. Birine göre alt aşamada olan kimse, madun

4. Rütbe veya kıdemce küçük olan asker

Özelliği / Tipi / Türü: Askerlik

İçinde Ast geçen birleşik ve kökteş kelimeler: astsubay


Ast eş anlamlısı

Ast hakkında eş anlamlı kelimeler

Ast eş anlamlısı

ast kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : madun, alt


Ast zıt anlamlısı

Ast hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ast zıt anlamlısı

ast kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : üst, amir


Ast ile ilgili 2 örnek cümle

"Ast" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ast" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. İnsan astlarına iyi davranmalıdır

2. Biz, astımıza iyi bakarız


Diğer dillerde Ast

İngilizce: Subordinate

Spanish: Subordinado

German: Ast

French: Subordonné

Italian: Subordinato


Ast ile ilgili atasözleri

Ast ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ast hakkında ve içinde Ast kelimesi geçen, Ast ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu

Anlamı: insanın değeri zengin olmakla artmaz, asıl olan insanlığıdır.

Atasözü: ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez)

Anlamı: annenin acı sözü çocuğuna ağır gelmez.

Atasözü: astar bol olmayınca yüze gelmez

Anlamı: bir iş yapmak için gerekli olan şeyler, ölçü biraz geniş tutularak hazırlanmalıdır.

Atasözü: ata dostu oğla mirastır

Anlamı: baba dostları, babamızdan bize kalan miras gibidirler, bizi kollarlar ve bize her türlü yardımı yaparlar.

Atasözü: atanın sanatı oğla mirastır

Anlamı: bir evlat babasının sanatını onun ölümünden sonra sürdürür.

Atasözü: ayağının bastığı yerde ot bitmez

Anlamı: uğradığı yere bereketsizlik, uğursuzluk getirir.

Atasözü: babanın sanatı oğla mirastır

Anlamı: bir evlat babasının sanatını onun ölümünden sonra sürdürür.

Atasözü: baş yastığı baş derdini bilmez

Anlamı: insanın derdi içindedir, en yakını bile onu anlamaz.

Atasözü: dibi görünmeyen tastan su içme

Anlamı: bir işe girişirken her yönünü iyice araştır.

Atasözü: hasta ol benim için, öleyim senin için

Anlamı: kişi kendisi için bir fedakârlıkta bulunan kimseye karşı sırası geldiğinde daha büyük fedakârlıkta bulunur.

Atasözü: hasta olmayan, sağlığın kadrini bilmez

Anlamı: insanlar sağlığın değerini ancak hastalıkta acı çekip iyileştikten sonra anlarlar.

Atasözü: hastalık kantarla girer, miskalle çıkar

Anlamı: hastalık birden ve çok zorlu gelir ama yavaş yavaş iyileşir.

Atasözü: hastalık sağlık bizim için

Anlamı: insan sağ, esen olabildiği gibi hasta da olabilir.

Atasözü: hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir

Anlamı: ağır bir hastaya bakmak o denli güçtür ki, kimi zaman hasta olmak bundan daha kolay görünür.

Atasözü: hastaya döşek sorulmaz

Anlamı: bir kişiye, onsuz yapamayacağı belli olan bir şeyin gerekli olup olmadığı sorulmaz.

Atasözü: iyi olacak hastanın, doktor ayağına gelir

Anlamı: Tanrı kötü bir durumun iyiliğe dönmesini dilemişse bunu yapacak kimse işin üstüne gelir.

Atasözü: komşu kızı almak, kalaylı kaptan (tastan) su içmek gibidir

Anlamı: komşu kızını almaya karar veren, ailenin ve kızın durumunu, gidişini iyi bildiğinden içi rahat olarak bu ilişkiyi kurar.

Atasözü: ölümü gören hastalığa razı olur

Anlamı: küçük bir zarara uğramayı kabul etmezse çok büyük bir zarara uğrayacağını anlayan kimse, bu küçük zarara katlanır.

Atasözü: sağ (sağlam) baş yastık istemez

Anlamı: sağlam insan durup dururken yatmak istemez eğer istiyorsa hasta olduğu düşünülmelidir.

Atasözü: yatan (hasta yatan) ölmez, eceli yeten ölür

Anlamı: hasta olan eceli gelmemişse ölmez; sapasağlam biri de eceli gelmişse sağlıklıyken ölüverir.


Ast ile ilgili deyimler

Ast ile ilgili deyimler

Aşağıda Ast hakkında ve içinde Ast kelimesi geçen, Ast ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: aslı astarı olmamak

Anlamı: gerçekliği, doğruluğu bulunmamak.

Deyim: astarı yüzünden pahalı olmak (pahalıya gelmek)

Anlamı: bir işin ayrıntılarına harcanılan para veya emek, elde edilen sonucun değerini aşmak.

Deyim: astığı astık, kestiği kestik

Anlamı: acımasız, çok sert veya istediği gibi davranan kimse.

Deyim: bastığı yeri bilmemek

Anlamı: 1) çok sevinmek; 2) şaşkınlıktan nerede olduğunu seçememek, durumunu kontrol edememek.

Deyim: baston (baston yutmuş) gibi

Anlamı: dimdik duran veya yürüyen (kimse): 'Omuzlarını kısıyor, kafasını dimdik tutuyor, baston yutmuş gibi katılaşıyor.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: başı yastığa düşmek

Anlamı: yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak: 'Ve tekrar başı yastığa düştü ve uyudu.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: başı yastık yüzü görmemek

Anlamı: yatağa yatıp uyumuş olmamak.

Deyim: bir (aynı) yastıkta kocamak

Anlamı: karı koca birlikte uzun bir ömür sürmek.

Deyim: (bir şeyin) hastası olmak

Anlamı: bir şeye çok düşkün olmak.

Deyim: bir yastığa baş koymak

Anlamı: evli bulunmak.

Deyim: (birine) kastı olmak

Anlamı: ona karşı kötülük etmek, zarar verme isteği beslemek: Bana kastı mı var?

Deyim: (birinin) işi rast gitmek

Anlamı: şans yardımıyla işi iyi, istediği gibi olmak.

Deyim: (birinin) pastırmasını çıkarmak

Anlamı: tkz. bir kimseyi iyice dövmek, hırpalamak.

Deyim: (biriyle) temasta bulunmak

Anlamı: temas etmek.

Deyim: canına kastetmek

Anlamı: 1) intihara kalkışmak; 2) birini öldürmeye hazırlanmak.

Deyim: gürültü bastırmak

Anlamı: gürültüden daha güçlü ses çıkarıp onu etkisizleştirmek: 'Barın bütün gürültüsünü bastıran kahkahaları bundan sonra başladı.' -N. Cumalı.

Deyim: hasta düşmek

Anlamı: hastalanmak.

Deyim: hasta etmek

Anlamı: 1) hasta olmasına yol açmak; 2) mec. bezdirmek, bıktırmak, usandırmak.

Deyim: hastalık almak (kapmak, hastalığa tutulmak)

Anlamı: bulaşıcı bir hastalığa yakalanmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Ast A ile başlayan kelimeler As ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler