Aslan nedir? TDK Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aslan kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aslan hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aslan

Anlamlar:

1. Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Hayvan bilimi

2. Gürbüz, cesur ve yiğit adam

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

İçinde Aslan geçen birleşik ve kökteş kelimeler: aslanağzı, aslankulağı, aslankuyruğu, aslan payı, aslanpençesi, aslansütü, aslan yürekli, dağ aslanı, denizaslanı, gemi aslanı, Yeni Dünya aslanı

2. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Gök bilimi


Aslan eş anlamlısı

Aslan hakkında eş anlamlı kelimeler

Aslan eş anlamlısı

aslan kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : arslan


Aslan zıt anlamlısı

Aslan hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aslan zıt anlamlısı

Aslan kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aslan ile ilgili 3 örnek cümle

"Aslan" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aslan" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Aslan Mehmetçik yurt bekçisidir

2. Adam aslan gibi oğlunu yitirdi

3. Bugün aslan gibisin maşallah!


Diğer dillerde Aslan

İngilizce: Lion

Spanish: Leones

German: Löwe

French: Lion

Italian: Leone


Aslan ile ilgili atasözleri

Aslan ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aslan hakkında ve içinde Aslan kelimesi geçen, Aslan ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç aslandan tok domuz yeğdir

Anlamı: soysuz olup para kazanan, soylu olup da para kazanmayandan üstündür.

Atasözü: aç kurt aslana saldırır

Anlamı: aç kimse karnını doyurmak için gerekirse ölümü göze alır.

Atasözü: al aslan tutar, güç sıçan tutmaz

Anlamı: bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez.

Atasözü: al ile aslan tutulur, güç ile sıçan (gücüğen) tutulmaz

Anlamı: bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez.

Atasözü: altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz

Anlamı: değerli kişi veya nesneler, ne türlü uygunsuz koşullar içinde bulunurlarsa bulunsunlar değerlerini ve niteliklerini yitirmezler.

Atasözü: aslan kocayınca sıçan deliği gözetir

Anlamı: güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.

Atasözü: aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir

Anlamı: güçlü kimsenin korkutucu sözleri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.

Atasözü: aslan postunda, gönül dostunda

Anlamı: canlı, cansız her şeyin bir yakışığı vardır, insan onları bu durumda görmek ister.

Atasözü: aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur)

Anlamı: bir kimsenin oturduğu yerin durumu, onun kişiliğini belli eder.

Atasözü: ekmek aslanın ağzında

Anlamı: geçim sağlayacak bir iş bulmak ve para kazanmak kolay değildir.

Atasözü: her yiğidin gönlünde bir aslan yatar

Anlamı: herkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.

Atasözü: herkesin gönlünde bir aslan yatar

Anlamı: herkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.

Atasözü: kara yaslanma kar erir, ere yaslanma er ölür

Anlamı: insan başkalarından gelecek olan desteğe çok güvenmemelidir.

Atasözü: on para on aslanın ağzında

Anlamı: para kazanmak çok güçleşti.

Atasözü: yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir)

Anlamı: 1) az güçlü olup çalışan, çok güçlü olup çalışmayandan daha başarılı olur; 2) soylu, güçlü olmadıkları hâlde geçimlerini sağlamak için çalışanlar soylu, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler.


Aslan ile ilgili deyimler

Aslan ile ilgili deyimler

Aşağıda Aslan hakkında ve içinde Aslan kelimesi geçen, Aslan ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aslan gibi

Anlamı: 1) boylu boslu, güçlü ve yakışıklı; 2) sağlığı yerinde.

Deyim: aslan kesilmek

Anlamı: aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek.

Deyim: (bir şey) aslanın ağzında olmak

Anlamı: elde edilmesi çok güç olmak.

Deyim: kulakları paslanmak

Anlamı: çoktan beri müzik dinlememiş olmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Aslan A ile başlayan kelimeler As ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler