Aşkın nedir? Türkçe anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aşkın kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aşkın hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aşkın

Anlamlar:

1. Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Altı ayı aşkın bir zamandan beri hazırlanıyordu bu yolculuk."

"Abidin Dino"

2. Benzerlerinden üstün

3. Çok, fazla


Aşkın eş anlamlısı

Aşkın hakkında eş anlamlı kelimeler

Aşkın eş anlamlısı

aşkın kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : fazla, çok


Aşkın zıt anlamlısı

Aşkın hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aşkın zıt anlamlısı

Aşkın kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aşkın ile ilgili 3 örnek cümle

"Aşkın" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aşkın" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Yaşı kırkı aşkındı

2. Ozanın otuzu aşkın şiir kitabı var

3. Bu aşkın sorunların çözümü çözümsüzlüktür


Diğer dillerde Aşkın

İngilizce: Over

Spanish: Sobre

German: Liebe

French: Plus

Italian: Oltre


Aşkın ile ilgili atasözleri

Aşkın ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aşkın hakkında ve içinde Aşkın kelimesi geçen, Aşkın ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar

Anlamı: başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.

Atasözü: şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalar

Anlamı: ne yaptığını bilmeyen kişi işi tersinden yürütmeye kalkar.


Aşkın ile ilgili deyimler

Aşkın ile ilgili deyimler

Aşağıda Aşkın hakkında ve içinde Aşkın kelimesi geçen, Aşkın ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: (birini) şaşkına çevirmek

Anlamı: şaşırtmak: 'Bir mektupla kadınlarınız sizi şaşkına çeviriyorlar.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: (birinin) derdi başından aşkın (olmak)

Anlamı: 1) birçok sorunu bulunmak: 'Kendi derdimiz başımızdan aşkın, bir de başkasının derdi ile uğraşacak vaktimiz yok.' -H. Taner. 2) aşırı derecede meşgul olmak: 'Benim derdim başımdan aşkın, bir de onunla uğraşamam şimdi.' -A. Ümit.

Deyim: (birinin) işi başından aşmak (aşkın olmak)

Anlamı: pek çok işi olmak.

Deyim: dinim hakkı için (aşkına)

Anlamı: 'dinimi tanık tutarım' anlamında kullanılan bir ant sözü: 'Şevki Bey dedi, dinin aşkına sen Romenlerin gemi yaptıklarını işittin mi?' -M. Ş. Esendal.

Deyim: pir aşkına

Anlamı: 'karşılık gözetmeden veya karşılık görmeden tam inançla, gerçek bir sevgi ile' anlamında kullanılan bir söz: İki ay pir aşkına çalıştık.

Deyim: şaşkına dönmek

Anlamı: beklenmedik bir durum karşısında şaşkınlaşmak: 'Bunlar da Mustafa Kemal'i ifratlı hareketlere, yanlış yollara sevk etmek töhmeti altında bunalmış, şaşkına dönmüş idiler.' -Y. K. Karaosmanoğlu.


Yorumlar

Yorum Yap

Aşkın A ile başlayan kelimeler Aş ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler