Ask kelimesinin sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ask kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ask hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ask

Kökeni: "Fransızca asque" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Asklı mantarlara özgü üreme organı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Bitki bilimi


Ask eş anlamlısı

Ask hakkında eş anlamlı kelimeler

Ask eş anlamlısı

ask kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : amor, sevi


Ask zıt anlamlısı

Ask hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ask zıt anlamlısı

ask kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : nefret


Ask ile ilgili 3 örnek cümle

"Ask" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ask" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Ondaki yurt aşkı, sonsuzdu

2. Ona olan aşkını dile getiremiyordu

3. Sen arkadaşımın aşkısın


Diğer dillerde Ask

İngilizce: Ascus

Spanish: Ascus

German: Fragen

French: Asque

Italian: Ascus


Ask ile ilgili atasözleri

Ask ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ask hakkında ve içinde Ask kelimesi geçen, Ask ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir

Anlamı: kullanılan, işe yarayan değersiz şey, saklanan ve kullanılmayan çok değerli şeyden daha iyidir.

Atasözü: baskın basanındır

Anlamı: düşmanı gafil avlayıp saldıran taraf savaşı kazanır.

Atasözü: baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır

Anlamı: kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler.

Atasözü: baskısız yongayı yel alır; sahipsiz tarlayı sel alır

Anlamı: kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler.

Atasözü: bekârlık maskaralık

Anlamı: bekâr kimse bakımsızdır, derbeder bir yaşayışı vardır ve herkesin eğlencesi olur.

Atasözü: kurt kocayınca köpeğin maskarası olur

Anlamı: güç ve yeteneğini yitiren insan, basit ve kendini bilmezlerce aşağılanır.


Ask ile ilgili deyimler

Ask ile ilgili deyimler

Aşağıda Ask hakkında ve içinde Ask kelimesi geçen, Ask ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: asker gibi

Anlamı: disiplinli, düzgün.

Deyim: askıda bırakmak

Anlamı: sonuca vardırmamak.

Deyim: askıda kalmak

Anlamı: bir iş bir engel dolayısıyla sonuca varamamak.

Deyim: askıya almak

Anlamı: 1) altı boşalıp desteği kalmayan yapıyı dikmelerle boşlukta tutarak yıkılmaktan kurtarmak; 2) oturmuş veya batmış bir gemiyi yüzdürmek için başka teknelere asarak kaldırmak; 3) mec. bir işi zamanında yapmayıp belirsiz bir zamana bırakmak, savsaklamak.

Deyim: askıya çıkarmak

Anlamı: evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayıtlarının bulunduğu yerde askı yoluyla ilan etmek.

Deyim: askıya çıkmak

Anlamı: 1) ipek böceği koza sarmak üzere dallara çıkmak; 2) evlenecek kimselerin durumu nüfus kayıtlarının bulunduğu yerde askı yoluyla ilan edilmek.

Deyim: baskı yapmak

Anlamı: 1) bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak, zor kullanmak; 2) sp. oyuncunun rahat hareket etmesini engellemek.

Deyim: baskıda kalmak

Anlamı: yağmur yağdıktan sonra toprağın üst kısmı sertleşerek tohumlar fidelenip toprak üstüne çıkamamak.

Deyim: baskın çıkmak (gelmek)

Anlamı: karşılaştırma konusu olan kimseyi geçmek, ona karşı üstünlüğünü göstermek.

Deyim: baskın vermek

Anlamı: ani ve habersiz girmek, saldırıda bulunmak: 'İbiş'in odasına cennet kuşları baskın vermişti.' -T. Buğra.

Deyim: baskın yapmak

Anlamı: 1) suç işlendiği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girmek; 2) düşmana ansızın saldırmak; 3) mec. ansızın konuk gelmek: 'Behçet'e bu evin merdiven altındaki bakla gibi odasında baskın yaparlar.' -S. Birsel.

Deyim: baskına uğramak

Anlamı: 1) düşmanın beklenmedik bir saldırısıyla karşılaşmak; 2) bir yerde suçüstü yakalanmak; 3) beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek: 'Ne çeşit, ne türlüsü olursa olsun baskına uğramayı isteyen olmaz.' -N. Hikmet.

Deyim: (birini) maskaraya almak

Anlamı: biriyle eğlenmek, alay etmek.

Deyim: (birini) maskaraya çevirmek

Anlamı: gülünç bir duruma sokmak.

Deyim: (birinin) maskarası olmak

Anlamı: birinin eğlencesi olmak: 'Süslü kafeslere, hazır yemeğe tamah edip insanların maskarası olmanın âlemi var mı?' -H. Taner.

Deyim: (birinin) maskarasını çıkarmak

Anlamı: birini rezil etmek, küçük düşürerek gülünç duruma sokmak.

Deyim: fiyasko vermek

Anlamı: bir girişim başarısızlıkla sonuçlanmak.

Deyim: kaskatı kesilmek

Anlamı: aşırı coşku, soğuk, korku, üzüntü vb. etkisiyle hareket edemeyecek, bir şey söylemeyecek duruma gelmek, donup kalmak: 'Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı.' -R. N. Güntekin.

Deyim: maskara etmek

Anlamı: 1) bir kimseyi veya şeyi gülünç ve şerefsiz duruma düşürmek: 'Şu kendini bütün memlekete maskara eden münevver züppenin eksik tarafı millî şuurdan başka nedir?' -O. S. Orhon. 2) bir şeyi bozmak, berbat etmek.

Deyim: maskara olmak

Anlamı: gülünç bir duruma düşmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Ask A ile başlayan kelimeler As ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler