Aşırmak kısaca ne demek? Anlamı nedir?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aşırmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aşırmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aşırmak

Anlamlar:

1. Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden diğer yanına geçirmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i - -den

2. Çalmak, çalıp götürmek, araklamak

Özelliği / Tipi / Türü: -i - Argo

Örnek: "Borcunu ödeyemeyecek fakat bavulunu oradan nasıl aşırabilecekti?"

"Hüseyin Rahmi Gürpınar"

3. Tehlike içinde bulunan bir şeyi acele kaçırmak

Özelliği / Tipi / Türü: -e - -i

Örnek: "Yangın büyüyünce eşyayı bostana aşırdılar."

4. Başkasının eserinden parçalar alıp kendisininmiş gibi göstermek

Özelliği / Tipi / Türü: Edebiyat


Aşırmak eş anlamlısı

Aşırmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Aşırmak eş anlamlısı

aşırmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : araklamak, çalmak


Aşırmak zıt anlamlısı

Aşırmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aşırmak zıt anlamlısı

Aşırmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aşırmak ile ilgili 4 örnek cümle

"Aşırmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aşırmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bu atı tepeden aşırmak kolay olmayacak

2. Şu adamı başımızdan bir aşırdık mı, işimize bakarız

3. Polisler gelirken onu başka yere aşırdılar

4. Kitap aşırmak hırsızlık sayılmazmış


Diğer dillerde Aşırmak

İngilizce: Steal

Spanish: Robar

German: Stehlen

French: Voler

Italian: Rubare


Aşırmak ile ilgili atasözleri

Aşırmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aşırmak hakkında ve içinde Aşırmak kelimesi geçen, Aşırmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Aşırmak ile ilgili deyimler

Aşırmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Aşırmak hakkında ve içinde Aşırmak kelimesi geçen, Aşırmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aklını şaşırmak

Anlamı: yerinde olmayan bir iş yapmak, yersiz düşünmek: 'Bu kadar genç bir kızla evlenmek için Şakir amca aklını şaşırdı herhâlde.' -P. Safa.

Deyim: bardağı taşırmak

Anlamı: sabrını tüketmek: Son davranışı bardağı taşırmaya yetti.

Deyim: endazeyi şaşırmak

Anlamı: ne yapacağına karar verememek, eli ayağı dolaşmak: 'Biri bu konuda damarına basınca endazeyi şaşırıyor, kendine hükmedemiyordu.' -N. Araz.

Deyim: feleğini şaşırmak

Anlamı: argo ummadığı bir durumda kalmak, şaşkınlık içine düşmek: 'Bir gün burada koyu ateş renginde bir hotoz görmüştür ki feleğini şaşırmıştır.' -S. Birsel.

Deyim: hangi peygambere kulluk edeceğini şaşırmak

Anlamı: kimin sözünü yerine getireceğini bilemeyerek şaşkınlık içinde kalmak.

Deyim: lafını şaşırmak

Anlamı: ne diyeceğini bilememek, şaşırarak başka şeyler söylemek.

Deyim: neye uğradığını bilememek (anlamamak, şaşırmak)

Anlamı: ansızın üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak: 'Martı gibi, şiirli duygu dolu bir oyunla karşılaşınca neye uğradığını şaşırır.' -N. Cumalı.

Deyim: pusulayı şaşırmak

Anlamı: 1) güç bir duruma düşerek ne yapacağını bilememek: 'Aramızda bir profesör, bir de doçent vardı, hepimiz çoktan pusulayı şaşırmıştık.' -B. R. Eyuboğlu. 2) doğru tutum ve davranıştan ayrılmak.

Deyim: yolu (yolunu) şaşırmak

Anlamı: yanlış yola sapmak: 'Yollar ıssızdı, el ayak çekilmişti, sokaklarda yolu şaşırdım.' -Halikarnas Balıkçısı.


Yorumlar

Yorum Yap

Aşırmak A ile başlayan kelimeler Aş ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler