Aşırma ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aşırma kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aşırma hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aşırma

Anlamlar:

1. Aşırmak işi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Hemen bir yolunu bulurlar yükü üstlerinden aşırmanın."

"Adalet Ağaoğlu"

2. Yapı çatılarında uzun mertek, aşık

Özelliği / Tipi / Türü: Mimarlık

3. Aşırılmış

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Aşırma bir eser."

4. Küçük kazan, kova, bakraç

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

5. Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma, intihal

Özelliği / Tipi / Türü: Edebiyat

6. Özellikle para aşırma, aşırtı, ihtilas

Özelliği / Tipi / Türü: Hukuk

İçinde Aşırma geçen birleşik ve kökteş kelimeler: aşırma kayış


Aşırma eş anlamlısı

Aşırma hakkında eş anlamlı kelimeler

Aşırma eş anlamlısı

aşırma kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : ihtilas, aşırtı, intihal, aşırılmış, aşık, bakraç, kova


Aşırma zıt anlamlısı

Aşırma hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aşırma zıt anlamlısı

Aşırma kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aşırma ile ilgili 1 örnek cümle

"Aşırma" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aşırma" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Aşırma dizelerle şiir yazdığını sanıyor


Diğer dillerde Aşırma

İngilizce: Picking

Spanish: Picking

German: Diebstahl

French: Cueillette

Italian: Picking


Aşırma ile ilgili atasözleri

Aşırma ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aşırma hakkında ve içinde Aşırma kelimesi geçen, Aşırma ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Aşırma ile ilgili deyimler

Aşırma ile ilgili deyimler

Aşağıda Aşırma hakkında ve içinde Aşırma kelimesi geçen, Aşırma ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aklını şaşırmak

Anlamı: yerinde olmayan bir iş yapmak, yersiz düşünmek: 'Bu kadar genç bir kızla evlenmek için Şakir amca aklını şaşırdı herhâlde.' -P. Safa.

Deyim: bardağı taşırmak

Anlamı: sabrını tüketmek: Son davranışı bardağı taşırmaya yetti.

Deyim: endazeyi şaşırmak

Anlamı: ne yapacağına karar verememek, eli ayağı dolaşmak: 'Biri bu konuda damarına basınca endazeyi şaşırıyor, kendine hükmedemiyordu.' -N. Araz.

Deyim: feleğini şaşırmak

Anlamı: argo ummadığı bir durumda kalmak, şaşkınlık içine düşmek: 'Bir gün burada koyu ateş renginde bir hotoz görmüştür ki feleğini şaşırmıştır.' -S. Birsel.

Deyim: hangi peygambere kulluk edeceğini şaşırmak

Anlamı: kimin sözünü yerine getireceğini bilemeyerek şaşkınlık içinde kalmak.

Deyim: lafını şaşırmak

Anlamı: ne diyeceğini bilememek, şaşırarak başka şeyler söylemek.

Deyim: neye uğradığını bilememek (anlamamak, şaşırmak)

Anlamı: ansızın üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak: 'Martı gibi, şiirli duygu dolu bir oyunla karşılaşınca neye uğradığını şaşırır.' -N. Cumalı.

Deyim: pusulayı şaşırmak

Anlamı: 1) güç bir duruma düşerek ne yapacağını bilememek: 'Aramızda bir profesör, bir de doçent vardı, hepimiz çoktan pusulayı şaşırmıştık.' -B. R. Eyuboğlu. 2) doğru tutum ve davranıştan ayrılmak.

Deyim: yolu (yolunu) şaşırmak

Anlamı: yanlış yola sapmak: 'Yollar ıssızdı, el ayak çekilmişti, sokaklarda yolu şaşırdım.' -Halikarnas Balıkçısı.


Yorumlar

Yorum Yap

Aşırma A ile başlayan kelimeler Aş ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler