Aşık ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aşık kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aşık hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aşık

Kökeni: "Arapça ʿāşiḳ" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman âşıklar da kale burçlarına ve bedenlerine dolarlar."

"Asaf Halet Çelebi"

2. Birbirini seven bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad

3. Halk ozanı

Örnek: "Dinleyin âşıklar benim sözümü / Felek yaktı kül eyledi özümü"

"Halk türküsü"

4. Dalgın, kalender kimse

Özelliği / Tipi / Türü: Teklifsiz konuşmada

Örnek: "Âşık yine geç kaldın."

5. `Ahbap, arkadaş` anlamında kullanılan bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü: ünlem - Teklifsiz konuşmada

Örnek: "Âşık! Anlat bakalım, neler yaptın?"

İçinde Aşık geçen birleşik ve kökteş kelimeler: badeli âşık, sırsıklam âşık

2. Aşık kemiği

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Anatomi

3. Aşırma

Özelliği / Tipi / Türü: Mimarlık

İçinde Aşık geçen birleşik ve kökteş kelimeler: aşık kemiği


Aşık eş anlamlısı

Aşık hakkında eş anlamlı kelimeler

Aşık eş anlamlısı

aşık kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : saklamadan, açıkça


Aşık zıt anlamlısı

Aşık hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aşık zıt anlamlısı

Aşık kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aşık ile ilgili 5 örnek cümle

"Aşık" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aşık" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Baktım, babamın yüzü asıktı

2. Fotoğraf duvara asıktı

3. Sen ona âşıksın sanırım

4. Kadın âşığıyla yakalanmış

5. Âşık, yine unuttun bizleri


Diğer dillerde Aşık

İngilizce: Lover

Spanish: Amante

German: Verliebt

French: Amoureux

Italian: Amante


Aşık ile ilgili atasözleri

Aşık ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aşık hakkında ve içinde Aşık kelimesi geçen, Aşık ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç esner, âşık gerinir

Anlamı: herkes içinde bulunduğu koşula göre davranır.

Atasözü: âşık âlemi kör, dört yanını duvar sanır

Anlamı: aşktan gözü kararmış kimse, hoş karşılanmayacak aşırı davranışlarda bulunur.

Atasözü: aşık daima bey oturmaz

Anlamı: işi çoğunlukla iyi giden bir kimse, talihinin her zaman ona yâr olamayacağını bilmelidir.

Atasözü: çerçi kızı boncuğa âşık(tır)

Anlamı: 1) bir insan hangi işle uğraşıyorsa yakınındakiler de o işi çok sever; 2) ticaretle uğraşanlar, sattıkları şeylerden evdekilerini yoksun bırakarak onların bu eşyanın özlemini çekmelerine neden olurlar.

Atasözü: çok naz âşık usandırır

Anlamı: başka şeylerde olduğu gibi nazlanmada da aşırı gidilmemelidir.

Atasözü: ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil

Anlamı: iyi nitelikli işler kullanılan araç elverişsiz de olsa kolaylıkla yürütülebilir ama her iş elverişsiz araçla yürütülemez.

Atasözü: her ağaçtan kaşık olmaz

Anlamı: özelliği olan bir iş için sıradan birisi kullanılamaz.

Atasözü: herkes kaşık yapar ama sapını ortaya (doğru) getiremez

Anlamı: herkes bir iş yapar ancak istenildiği kadar güzel ve kusursuz olmaz.

Atasözü: tencere (çömlek) demiş 'dibim altın', kaşık (kepçe) demiş ben neredeyim?' (girdim, çıktım)

Anlamı: içyüzünü iyi bilen kimseye karşı, kusurlarını gizlemeye çalışan ve yüksek nitelikleri bulunduğunu söyleyerek övünmeye kalkışan kişi, gülünç duruma düşer.


Aşık ile ilgili deyimler

Aşık ile ilgili deyimler

Aşağıda Aşık hakkında ve içinde Aşık kelimesi geçen, Aşık ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: (biri, birine) deli divane âşık olmak

Anlamı: aşırı derecede sevmek: 'Bütün yaratıklar birbirlerine deli divane âşık oldular.' -Halikarnas Balıkçısı.

Deyim: (biriyle) aşık atmak

Anlamı: 1) yarış etmek, yarışmak: 'Yonca, bu iki erkek çocuktan ayrı bir yaratık olduğunu, onlarla aşık atamayacağını bilir.' -O. Rifat. 2) boy ölçüşmek.

Deyim: bulaşık suyu gibi

Anlamı: kötü hazırlanmış, tadı tuzu olmayan (sulu yiyecek ve içecek).

Deyim: (elinden gelse, bıraksalar) bir kaşık suda boğmak

Anlamı: bir kimseye çok kızmak veya çok öfkelenmek: 'Muhalifler bizi bir kaşık suda boğmak istidadını gösteriyordu.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: kaşık atmak (çalmak)

Anlamı: iştahla veya çabuk yemek.

Deyim: kaşık kadar

Anlamı: çok küçük: Hastalanınca yüzü kaşık kadar kaldı.

Deyim: kaşık sallamak

Anlamı: yemek yemek: 'Gençler tarhana aşına kaşık salladılar.' -N. Araz.

Deyim: kaşıkla verip kepçeyle geri almak

Anlamı: yaptığı bir iyiliğin acısını çıkarırcasına davranmak.

Deyim: kaşıkla yedirip sapıyla (gözünü) çıkartmak

Anlamı: yaptığı bir iyiliği hiçe indirecek kötülükte bulunmak.

Deyim: sütten çıkmış ak kaşık gibi olmak

Anlamı: temiz, saf olmak.

Deyim: yaraşık almak

Anlamı: yaraşmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Aşık A ile başlayan kelimeler Aş ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler