Asi sözlük anlamı nedir? Asi ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Asi kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Asi hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Asi

Kökeni: "Arapça ʿāṣī" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Başkaldırıcı

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Padişah içeriye geçince asilerin bir an önceki sersemliği geçti."

"Necip Fazıl Kısakürek"

2. Dikbaşlı

Örnek: "Asi evlat."


Asi eş anlamlısı

Asi hakkında eş anlamlı kelimeler

Asi eş anlamlısı

asi kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Başkaldırıcı , Dikbaşlı , Hayırsız , Başkaldıran , İsyancı


Asi zıt anlamlısı

Asi hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Asi zıt anlamlısı

Asi kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Asi ile ilgili 4 örnek cümle

"Asi" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Asi" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Çocuğu aşıya götürüyoruz

2. Bu aşı tutacağa benziyor

3. Bundan bir ası beklenmez

4. Sokaklar asılarla dolmuş


Diğer dillerde Asi

İngilizce: ASI

Spanish: ASI

German: Rebell

French: ASI

Italian: ASI


Asi ile ilgili atasözleri

Asi ile ilgili atasözleri

Aşağıda Asi hakkında ve içinde Asi kelimesi geçen, Asi ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağası güçlü olanın kulu asi olur

Anlamı: dişli birine dayanan, güvenen kişi herkese kafa tutar, kabadayıca davranır.

Atasözü: asil ile taş taşı, bedasıl ile yeme aşı

Anlamı: asil insanla beraber bulunmak her şartta faydalıdır, en iyi şartları önüne getirse bile kötü ve bayağı insandan kaçmak gerekir.

Atasözü: bez alırsan Mısır'dan (Musul'dan), kız alırsan asilden

Anlamı: ne alacaksanız cinsini, aslını biliniz, güvenerek alınız.

Atasözü: bin nasihatten bir musibet yeğdir

Anlamı: yaşanan olaylar, öğütlerden çok daha etkilidir.

Atasözü: bir felaket bin nasihatten yeğdir

Anlamı: yaşanan olaylar, öğütlerden çok daha etkilidir.

Atasözü: düşman düşmana gazel (Yasin) okumaz

Anlamı: düşmandan ancak kötülük beklenir.

Atasözü: gelini ata bindirmişler 'ya nasip' demiş

Anlamı: kesin sonuç alınmadan hiçbir işe olup bitti gözüyle bakılmaz.

Atasözü: iyi nasihat verilir, iyi ad verilemez

Anlamı: bir kimse başkalarına iyi öğüt verebilir ama ün veremez, kişi ünü ancak kendisi kazanabilir.

Atasözü: kuşa süt nasip olsa anasından olurdu

Anlamı: 1) yaradılışı bir şeyden yararlanmasına elverişli olmayan kişi ne kadar çabalasa o şeyden yararlanamaz; 2) kişi en yakınından sağlayamadığı faydayı başkasından hiç sağlayamaz.

Atasözü: nasihat istersen tembele iş buyur

Anlamı: tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.

Atasözü: vasiyet ölüm getirmez

Anlamı: üzülecek bir durum meydana gelirse ne yapılacağını şimdiden kararlaştırmak o üzücü durumun gelmesine yol açmaz.


Asi ile ilgili deyimler

Asi ile ilgili deyimler

Aşağıda Asi hakkında ve içinde Asi kelimesi geçen, Asi ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: basireti bağlanmak

Anlamı: iyi düşünemez, gerçeği göremez bir duruma düşmek: 'Bazen en mahir canilerin bile böyle mühim nisyanlarda bulunacak kadar basiretleri bağlanır.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: fasit olmak

Anlamı: namaz, oruç, abdest vb. bozulmak.

Deyim: münasip bulmak

Anlamı: uygun olduğunu, yerinde görüldüğünü kabul etmek: 'El işlerini, bilhassa ziraatı münasip buldu.' -N. Hikmet.

Deyim: münasip düşmek

Anlamı: uygun düşmek: 'O makama daha gayur bir zat münasip düşüyordu.' -A. İlhan.

Deyim: münasip görmek

Anlamı: uygun ve yerinde bulmak: 'Kendi çocukları hep kız olduğu için yeğeni Bilâl'i bu işe münasip gördü.' -H. E. Adıvar.

Deyim: nasibini almak

Anlamı: güzel, hoşa giden bir şeyden kısa bir süre de olsa yararlanmak, sebeplenmek: 'Herkes ondan haz veya hüzün, kendi nasibini alırdı.' -A. Ş. Hisar.

Deyim: nasihatte bulunmak

Anlamı: nasihat etmek.

Deyim: nasip almak

Anlamı: 1) Bektaşilikte tarikata girme töreni yapılmak; 2) yararlanmak, kısmetine düşeni elde etmek: 'Konaktaki hamamlardan halayıklar, hizmetçiler de nasiplerini alırmış.' -S. Birsel.


Yorumlar

Yorum Yap

Asi A ile başlayan kelimeler As ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler