Aşı nedir? Aşı anlamı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aşı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aşı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aşı

Anlamlar:

1. Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Kimya

2. Bu eriyiğin uygulanması

Örnek: "Çiçek aşısı. Kolera aşısı. Tifo aşısı."

3. Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları kaynaştırma işi

4. Bu yolla eklenen parça

5. Aşılı (bitki)

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Sana yeni aşı güllerimi göstereceğim."

"Aka Gündüz"

İçinde Aşı geçen birleşik ve kökteş kelimeler: aşı boyalı, aşı boyası, aşı kâğıdı, aşı taşı, çatal aşı, kakma aşı, karma aşı, yarma aşı, çiçek aşısı, göz aşısı, kalem aşısı, yaprak aşısı


Aşı eş anlamlısı

Aşı hakkında eş anlamlı kelimeler

Aşı eş anlamlısı

aşı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Başkaldırıcı , Dikbaşlı , Hayırsız , Başkaldıran , İsyancı


Aşı zıt anlamlısı

Aşı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aşı zıt anlamlısı

Aşı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aşı ile ilgili 4 örnek cümle

"Aşı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aşı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Çocuğu aşıya götürüyoruz

2. Bu aşı tutacağa benziyor

3. Bundan bir ası beklenmez

4. Sokaklar asılarla dolmuş


Diğer dillerde Aşı

İngilizce: Vaccine

Spanish: Vacuna

German: Impfstoff

French: Vaccin

Italian: Vaccino


Aşı ile ilgili atasözleri

Aşı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aşı hakkında ve içinde Aşı kelimesi geçen, Aşı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç esner, âşık gerinir

Anlamı: herkes içinde bulunduğu koşula göre davranır.

Atasözü: adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur

Anlamı: bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar

Anlamı: yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

Atasözü: ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur

Anlamı: bir kişinin tutum ve davranışları, o kişide birtakım eksiklikler bulunduğunu gösterir.

Atasözü: ak göt (don, bacak) kara göt (don, bacak) kara geçit başında (hamamda) belli olur

Anlamı: bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü: akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker

Anlamı: bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.

Atasözü: ardından sapan taşı yetişmez

Anlamı: çok hızlı koşuyor.

Atasözü: arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim

Anlamı: kişi kendisine uygun kimselerle arkadaşlık kuracağı için arkadaşını tanıdığımızda o kişinin de kimliğini öğrenmiş oluruz.

Atasözü: asil ile taş taşı, bedasıl ile yeme aşı

Anlamı: asil insanla beraber bulunmak her şartta faydalıdır, en iyi şartları önüne getirse bile kötü ve bayağı insandan kaçmak gerekir.

Atasözü: aş taşınca kepçeye paha olmaz

Anlamı: sıkışık zamanlarda önemsiz şeylerin değeri çoktur.

Atasözü: aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur

Anlamı: güzel şey, iyi gereç kullanılarak meydana gelir, bundan da iş yapana övünme payı çıkar.

Atasözü: âşığa Bağdat sorulmaz

Anlamı: bir şeye çok istekli olan kimse, o şeyi elde etmedeki zorlukları hiçe sayar.

Atasözü: âşığa Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez)

Anlamı: bir şeyi elde etmek için aşırı istekli olan kimseye, bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar güç gelmez.

Atasözü: âşığın gözü kördür

Anlamı: kendisini aşka kaptıran kimse, sevgilisinin kusurlarını görmediği gibi çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez.

Atasözü: âşık âlemi kör, dört yanını duvar sanır

Anlamı: aşktan gözü kararmış kimse, hoş karşılanmayacak aşırı davranışlarda bulunur.

Atasözü: aşık daima bey oturmaz

Anlamı: işi çoğunlukla iyi giden bir kimse, talihinin her zaman ona yâr olamayacağını bilmelidir.

Atasözü: aşını, eşini, işini bil

Anlamı: sağlık ve mutluluk içinde yaşamak isteyen kişi, yiyeceğine dikkat etmeli, arkadaşını iyi seçmeli ve bir iş sahibi olmalıdır.

Atasözü: aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır

Anlamı: bir işten yararlanmak isteyen gerekli araçları hazırlamalıdır.

Atasözü: at yiğidin yoldaşıdır

Anlamı: bir insanın atı daima onun yanındadır ve zor anlarında ona yardım eder.

Atasözü: atalar çıkarayım der tahta, döner dolaşır gelir bahta

Anlamı: ana baba, çocuğuna mutlu bir yaşam sağlamaya çalışır ancak kaderde yazılı olan gerçekleşir.


Aşı ile ilgili deyimler

Aşı ile ilgili deyimler

Aşağıda Aşı hakkında ve içinde Aşı kelimesi geçen, Aşı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: afyonu başına vurmak

Anlamı: aşırı davranışlarda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptığını bilememek.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: Ahfeş'in keçisi gibi başını sallamak

Anlamı: söylenen sözü anlama dan kafa sallayarak onaylamak.

Deyim: aklı başına gelmek

Anlamı: 1) davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak: 'O zaman her şey düzelir, erkeğin de aklı başına gelir.' -P. Safa. 2) ayılmak, kendine gelmek: 'Bir hastalık hâli olduğu anlaşılan bu ilk sersemlikten sonra yavaş yavaş aklı başına gelmektedir.' -R. N. Güntekin.

Deyim: aklı başında olmamak

Anlamı: iyi düşünebilir durumda olmamak.

Deyim: aklı başından gitmek

Anlamı: çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını şaşırmak: 'El âlemin çocuklarının tek evladını paraladıklarını düşündükçe aklı başından gidiyordu.' -E. Şafak.

Deyim: aklıma gelen başıma geldi

Anlamı: 'olmasından korktuğum şey oldu' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: aklını başına almak (toplamak, devşirmek)

Anlamı: akılsızca davranışlarda bulunmaktan kendini kurtarmak: 'Burası Ankara değil, aklını başına al, uslu otur.' -R. H. Karay.

Deyim: aklını şaşırmak

Anlamı: yerinde olmayan bir iş yapmak, yersiz düşünmek: 'Bu kadar genç bir kızla evlenmek için Şakir amca aklını şaşırdı herhâlde.' -P. Safa.

Deyim: alıp başını gitmek

Anlamı: başını alıp gitmek.

Deyim: anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi

Anlamı: 'işin içyüzü, gerçeği öğrenildi' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: arkadaş değil, arka taşı

Anlamı: zarar veren arkadaş için söylenen bir söz.

Deyim: aşı vurmak (yapmak)

Anlamı: bağışıklık veya tedavi amacıyla vücuda aşı vermek.

Deyim: aşığı cuk oturmak

Anlamı: işi çok olumlu bir biçim almak.

Deyim: aşırı gitmek

Anlamı: ölçüyü kaçırmak, usandırmak.

Deyim: atbaşı (beraber) gitmek

Anlamı: eşit durumda olmak: 'Bu çeneyle atbaşı giden keskin bir zekâsı var.' -C. S. Tarancı.

Deyim: ateşi başına vurmak

Anlamı: çok öfkelenmek, sinirlenmek, coşmak.

Deyim: atlama taşı yapmak

Anlamı: daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak.

Deyim: avucu (avuçları) kaşınmak

Anlamı: avucundaki kaşıntıyı bir yerden para geleceğine yormak.

Deyim: ayağının pabucunu başına giymek

Anlamı: 1) dengi olmayan bir kimseyle evlenmek; 2) değersiz bir kimseyi üstün bir yere geçirmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Aşı A ile başlayan kelimeler Aş ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler