As ne demek? Kısaca anlamı nedir?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

As kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, As hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: As

Anlamlar:

1. Kakım

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Hayvan bilimi

2. İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya taş, birli, bey

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey)

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "As oyuncu."

İçinde As geçen birleşik ve kökteş kelimeler: assolist, astasım, asteğmen, asyön

3. Arsenik elementinin simgesi

Özelliği / Tipi / Türü: Kimya


As eş anlamlısı

As hakkında eş anlamlı kelimeler

As eş anlamlısı

as kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Yemek


As zıt anlamlısı

As hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

As zıt anlamlısı

As kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


As ile ilgili 2 örnek cümle

"As" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "As" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Sinemanın asları televizyona da diziler yapıyor

2. Elden gelen aş olmaz demişler


Diğer dillerde As

İngilizce: Ace

Spanish: As

German: As

French: Ace

Italian: Ace


As ile ilgili atasözleri

As ile ilgili atasözleri

Aşağıda As hakkında ve içinde As kelimesi geçen, As ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç aslandan tok domuz yeğdir

Anlamı: soysuz olup para kazanan, soylu olup da para kazanmayandan üstündür.

Atasözü: aç kurt aslana saldırır

Anlamı: aç kimse karnını doyurmak için gerekirse ölümü göze alır.

Atasözü: açlık ile tokluğun arası yarım yufka

Anlamı: yoksul olan buna üzülmemelidir, küçücük bir şey bile en büyük ihtiyacı gidermeye yeter.

Atasözü: adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu

Anlamı: insanın değeri zengin olmakla artmaz, asıl olan insanlığıdır.

Atasözü: adamın (kimsenin) adı çıkmadansa canı çıkması (yeğdir)

Anlamı: insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.

Atasözü: ağaç ne kadar uzasa göğe ermez

Anlamı: insan ne kadar yükselirse yükselsin bir yerde durur.

Atasözü: ağası güçlü olanın kulu asi olur

Anlamı: dişli birine dayanan, güvenen kişi herkese kafa tutar, kabadayıca davranır.

Atasözü: ağası güçlü olanın, kulu suçlu olur

Anlamı: kuvvetli kimselerin suçları yanındakilere yüklenir.

Atasözü: ağası yiğit olanın etbaı sarhoş gezer

Anlamı: dişli birine dayanan, güvenen kişi herkese kafa tutar, kabadayıca davranır.

Atasözü: ağır basar yeğni kalkar

Anlamı: ağırbaşlı olan, herkesten saygı görür, ağırbaşlı olmayana ise kimse değer vermez.

Atasözü: ağır git ki yol alasın

Anlamı: bir işte başarılı olmak isteyen kimse, ağır ağır ama güvenilir adımlarla yürümelidir.

Atasözü: ağlarsa anam ağlar, başkası (kalanı) yalan ağlar

Anlamı: insanın sıkıntısını yürekten paylaşan yalnızca annesidir, diğerlerinin üzülmesi yüzeyseldir.

Atasözü: ağzına vur, lokmasını al

Anlamı: yumuşak huylu kimseye her istenilen kolaylıkla yaptırılabilir.

Atasözü: akı karası geçitte belli olur

Anlamı: bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü: akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker

Anlamı: bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.

Atasözü: akmasa da damlar

Anlamı: çok değilse bile az çok bir gelir veya kazanç sağlar.

Atasözü: al aslan tutar, güç sıçan tutmaz

Anlamı: bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez.

Atasözü: al ile aslan tutulur, güç ile sıçan (gücüğen) tutulmaz

Anlamı: bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez.

Atasözü: al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun)

Anlamı: bir yolsuzluğun suçluları aranırken o işte kusuru olan kişi telaşlanır.

Atasözü: altın pas tutmaz

Anlamı: şerefli, temiz insana hiç kimse leke süremez.


As ile ilgili deyimler

As ile ilgili deyimler

Aşağıda As hakkında ve içinde As kelimesi geçen, As ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abdestsiz yere basmamak

Anlamı: dinî kurallara titizlikle bağlı olmak.

Deyim: acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)

Anlamı: bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

Deyim: açıklar livası olmak

Anlamı: alay işsiz ve kazançsız kalmak.

Deyim: adam sırasına geçmek (girmek)

Anlamı: daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değeri yokken artık kendisine önem ve değer verilmek: 'Bize yol aç, erkân göster; yollar aç bize de, biz de adam sırasına girelim.' -K. Korcan.

Deyim: ağır basmak

Anlamı: ağırlık olarak fazla gelmek.

Deyim: ağırlık basmak (çökmek)

Anlamı: 1) gevşeklik ve uyku gelmek; 2) ağır bir hava kaplamak; 3) sessizlik oluşmak: 'Yavaş yavaş bir ağırlık çöktü. Bir sakinlik herkesi kapladı.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: ağız tamburası çalmak

Anlamı: 1) sözle avutmaya, oyalamaya çalışmak; 2) soğuktan dişleri birbirine çarpmak, çenesi titremek.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağzı açık ayran delisi (budalası)

Anlamı: 1) yeni gördüğü her şeye şaşkınlıkla bakan; 2) saf, bön.

Deyim: ağzının kâhyası olmak

Anlamı: birinin alışkanlıklarına, davranışlarına, düzenine karışmak.

Deyim: ahirette on parmağı yakasında olmak

Anlamı: kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak: 'Artık sana dünyada rastlayamazsam yarın ahirette on parmağım yakanda olsun!' -H. R. Gürpınar.

Deyim: akı ak karası kara

Anlamı: beyaz tenli, kara gözlü, kara saçlı.

Deyim: akıl hocalığı taslamak

Anlamı: bir işte doğruyu, iyi olanı gösterdiğini sanmak: 'Burada akıl hocalığı taslıyorum ama ben böyle akılsızlıkları çok yapıp birkaç kere sorunla karşılaştım.' -R. Erduran.

Deyim: alaka (alakasını) çekmek (toplamak, uyandırmak)

Anlamı: ilgi çekmek: 'Bu sahneyi mangalın başında Havva Hanım bize kaç defa tekrar etti, hatırlayamam. Ama her defasında bizde büyük bir alaka uyandırıyordu.' -H. E. Adıvar. 'Yahu, biz bu hanımın sadece elini öpebilmek için ne yapacağımızı bilemez ve alakasını çekemezdik.' -N. F. Kısakürek.

Deyim: alakayı (alakasını) kesmek

Anlamı: ilgisi kalmamak, ayrılmak: Fabrikayla alakamı kestim.

Deyim: Allah'ın belası

Anlamı: sıkıntı veren, kötü olan.

Deyim: Allah'ın binasını yıkmak

Anlamı: kendini veya başkasını öldürmek.

Deyim: Allah'ın cezası

Anlamı: pek yaramaz, şirret.

Deyim: allamelik taslamak

Anlamı: bilgisiz olduğu hâlde her şeyi bilir görünmek.

Deyim: aması maması yok!

Anlamı: hiçbir özrün geçerli olamayacağını anlatan bir söz: 'Ama diye sözünü kestim adamın. Aması maması yok, dedi o, sert bir sesle. Niye istifa etmedin?' -N. Eray.


Yorumlar

Yorum Yap

As A ile başlayan kelimeler As ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler