Aş kısaca kelime anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aş kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aş hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime:

Anlamlar:

1. Yemek

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

İçinde Aş geçen birleşik ve kökteş kelimeler: aş damı, aşerme, aşevi, aşhane, aş ocağı, alaca aş, katıklı aş, arabaşı


Aş eş anlamlısı

Aş hakkında eş anlamlı kelimeler

eş anlamlısı

kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Yemek


Aş zıt anlamlısı

Aş hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

zıt anlamlısı

kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aş ile ilgili 2 örnek cümle

"Aş" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aş" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Elden gelen aş olmaz demişler

2. Sinemanın asları televizyona da diziler yapıyor


Diğer dillerde Aş

İngilizce: Of

Spanish: De

German: Ash

French: De

Italian: Di


Aş ile ilgili atasözleri

Aş ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aş hakkında ve içinde Aş kelimesi geçen, Aş ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır

Anlamı: görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.

Atasözü: acıklı başta akıl olmaz

Anlamı: büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.

Atasözü: aç esner, âşık gerinir

Anlamı: herkes içinde bulunduğu koşula göre davranır.

Atasözü: aç yeri başka, acı yeri başka

Anlamı: insanın yüreği ne denli acıyla dolu olsa da yemek yemeyi ister.

Atasözü: adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur

Anlamı: bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork

Anlamı: duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

Atasözü: ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar

Anlamı: yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

Atasözü: ağaç yaş (fidan) iken eğilir

Anlamı: insanlar küçük yaşta kolay eğitilir.

Atasözü: ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmaz

Anlamı: yeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz.

Atasözü: ağaçtan maşa olmaz

Anlamı: yeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz.

Atasözü: ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez

Anlamı: belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.

Atasözü: ağır taş batman döver

Anlamı: ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez.

Atasözü: ağır taş yerinden oynamaz

Anlamı: ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez.

Atasözü: ağlarsa anam ağlar, başkası (kalanı) yalan ağlar

Anlamı: insanın sıkıntısını yürekten paylaşan yalnızca annesidir, diğerlerinin üzülmesi yüzeyseldir.

Atasözü: ağrısız baş mezarda gerek

Anlamı: herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.

Atasözü: ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur

Anlamı: bir kişinin tutum ve davranışları, o kişide birtakım eksiklikler bulunduğunu gösterir.

Atasözü: ak göt (don, bacak) kara göt (don, bacak) kara geçit başında (hamamda) belli olur

Anlamı: bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü: akıl yaşta değil, baştadır

Anlamı: akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.

Atasözü: akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker

Anlamı: bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.

Atasözü: akla gelmeyen başa gelir

Anlamı: insan ummadığı, düşünmediği şeylerle karşılaşabilir.


Aş ile ilgili deyimler

Aş ile ilgili deyimler

Aşağıda Aş hakkında ve içinde Aş kelimesi geçen, Aş ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abesle iştigal etmek (uğraşmak)

Anlamı: yersiz, yararsız işlerle vakit öldürmek: 'Yazarlarımızın çoğu yalnızca kendi ürünlerinin ne amaçla üretildiğini sayıp dökerek bir anlamda abesle iştigal ediyorlar.' -T. Uyar.

Deyim: adımlarını sıklaştırmak

Anlamı: daha küçük ve çabuk adımlar atarak hızlı yürümek, ivmek, acele etmek: 'İnsan böyle bir kokuya sokakta maruz kalsa adımlarını sıklaştırır, arabadaysa camları kapatır.' -E. Şafak.

Deyim: afyonu başına vurmak

Anlamı: aşırı davranışlarda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptığını bilememek.

Deyim: ağızdan ağıza dolaşmak (geçmek)

Anlamı: bir söz herkes arasında söylenilmek: 'Gazeteye yansıyan haber ağızdan ağıza geçerken açıklığını hemen hemen tamamen kaybetmiştir.' -Halikarnas Balıkçısı.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağzına burnuna bulaştırmak

Anlamı: bir işi beceremeyip berbat etmek, bozmak.

Deyim: ağzına taş almak

Anlamı: söze karışmayıp susmak.

Deyim: ağzına yüzüne bulaştırmak

Anlamı: bir işi kötü yapmak, becerememek: 'Yapılacak şey ehemmiyetsizce bir pansuman ama ağızlarına yüzlerine bulaştırmalarından korkuyorum.' -R. N. Güntekin.

Deyim: ağzında yaş kalmamak

Anlamı: bir düşüncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak.

Deyim: Ahfeş'in keçisi gibi başını sallamak

Anlamı: söylenen sözü anlama dan kafa sallayarak onaylamak.

Deyim: aklı başına gelmek

Anlamı: 1) davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak: 'O zaman her şey düzelir, erkeğin de aklı başına gelir.' -P. Safa. 2) ayılmak, kendine gelmek: 'Bir hastalık hâli olduğu anlaşılan bu ilk sersemlikten sonra yavaş yavaş aklı başına gelmektedir.' -R. N. Güntekin.

Deyim: aklı başında olmamak

Anlamı: iyi düşünebilir durumda olmamak.

Deyim: aklı başından gitmek

Anlamı: çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını şaşırmak: 'El âlemin çocuklarının tek evladını paraladıklarını düşündükçe aklı başından gidiyordu.' -E. Şafak.

Deyim: aklı başka yerde olmak

Anlamı: başka şeyler düşünmek: 'Affet Kâmuran, aklım başka yerdeydi.' -R. N. Güntekin.

Deyim: aklıma gelen başıma geldi

Anlamı: 'olmasından korktuğum şey oldu' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: aklını başına almak (toplamak, devşirmek)

Anlamı: akılsızca davranışlarda bulunmaktan kendini kurtarmak: 'Burası Ankara değil, aklını başına al, uslu otur.' -R. H. Karay.

Deyim: aklını başka yere vermek

Anlamı: konuşulan konudan başka bir şey düşünür olmak.

Deyim: aklını şaşırmak

Anlamı: yerinde olmayan bir iş yapmak, yersiz düşünmek: 'Bu kadar genç bir kızla evlenmek için Şakir amca aklını şaşırdı herhâlde.' -P. Safa.

Deyim: aklınla bin yaşa

Anlamı: herhangi bir sorun karşısında hemen çözüm üreten kişiye bu özelliğinin beğenildiğini belirtmek için kullanılan bir söz.

Deyim: al aşağı vur yukarı

Anlamı: çekişe çekişe pazarlık yapılırken söylenen bir söz.


Yorumlar

Yorum Yap

A ile başlayan kelimeler Aş ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler