Art kelimesinin sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Art kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Art hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Art

Anlamlar:

1. Arka, geri

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Ardında kapı koyu karanlık bir sonsuzluğa açılıyordu."

"Tarık Buğra"

2. Bir şeyin öbür yüzü

3. Arkada bulunan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Art damak ünsüzü. Art teker."

İçinde Art geçen birleşik ve kökteş kelimeler: art alan, art arda, art avurt, art bölge, art damak, art düşünce, art elden, art niyet, art oda, art teker, art yetişim, art zamanlı, iğne ardı, ardı ardına, ardı sıra, artsız arasız


Art eş anlamlısı

Art hakkında eş anlamlı kelimeler

Art eş anlamlısı

art kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Geri , Arka


Art zıt anlamlısı

Art hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Art zıt anlamlısı

art kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : ön


Art ile ilgili 10 örnek cümle

"Art" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Art" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Çocuk kelebeğin ardından koştu

2. Güneş dağın ardından doğuyordu

3. Osmanlıda bey kavgalarının ardı arası kesilmemekteydi

4. Balığın ardı arası kesilmiyordu, boyuna tuttuk

5. Kötünün ardına düşmek iyilik getirmez

6. Bu işin ardına düşmek gerek

7. Onu gördük, ardından atlı kovalarcasına gidiyordu

8. İşini ardından atlı kovalarcasına yapıp çıktı

9. Onun ardını bırakmıyor

10. Bu işin ardını bırakmamak gerek, yoksa yürümez


Diğer dillerde Art

İngilizce: Increased

Spanish: Aumentar

German: Art

French: Augmenter

Italian: Aumentare


Art ile ilgili atasözleri

Art ile ilgili atasözleri

Aşağıda Art hakkında ve içinde Art kelimesi geçen, Art ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ak gün ağartır, kara gün karartır

Anlamı: mutlu bir yaşayış kişiyi dinç kılar, mutsuz bir yaşam ise yıpratır.

Atasözü: arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer

Anlamı: kıdem ve yaş bakımından büyük olanların yaptıkları her zaman örnek alınır.

Atasözü: artık mal göz çıkarmaz

Anlamı: ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.

Atasözü: ayyar tilki art ayağından tutulur

Anlamı: işini hile ile yürüten kimse sonunda yakayı ele verir.

Atasözü: baş dille tartılır

Anlamı: kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.

Atasözü: insan gönlünün artığını söyler

Anlamı: insanlar şaka yaparken içlerinden geçeni yansıtırlar.

Atasözü: işten artmaz, dişten artar

Anlamı: biriktirme, çok çalışmakla kazanıp yemekle değil, kazandıklarımızın bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.

Atasözü: kara kışta karlar, martta yağmaz, nisanda durmazsa değme çiftçinin keyfine

Anlamı: kara kışta kar yağar, martta yağış olmaz, nisanda da çok yağmur yağarsa o yıl bol ürün alınır; çiftçinin yüzü güler.

Atasözü: kartala bir ok değmiş, yine kendi yeleğinden

Anlamı: bir kimseye en büyük kötülüğü kendisine çok yakın olanlar yapar.

Atasözü: lokma karın doyurmaz, şefkat artırır

Anlamı: bir kimseye verilen armağan, aradaki sevgiyi artırdığı için değerlidir.

Atasözü: mart ayı dert ayı

Anlamı: mart ayında havalar sık sık değiştiği için insan kendisini koruyamaz ve hasta olur.

Atasözü: mart çıkmadıkça dert çıkmaz

Anlamı: kış hastalıkları, mart sona ermedikçe bitmez.

Atasözü: mart dokuzunda çıra yak, bağ buda

Anlamı: mart ayının dokuzunda bağların kesinlikle budanması gerekir, bu iş gündüz yetiştirilemezse gece çıra ışığında yapılmaya değecek kadar önemlidir.

Atasözü: mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır

Anlamı: mart ayındaki şiddetli soğuklarda insanlar ellerine geçen her şeyi yakmak zorunda kalırlar.

Atasözü: mart kuruluk, nisan yağmurluk

Anlamı: herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister.

Atasözü: martta tezek kuruya, nisanda seller yürüye

Anlamı: herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister.

Atasözü: martta yağmaz, nisanda dinmezse sabanlar altın olur

Anlamı: kara kışta kar yağar, martta yağış olmaz, nisanda da çok yağmur yağarsa o yıl bol ürün alınır; çiftçinin yüzü güler.

Atasözü: ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider

Anlamı: küçükler büyüklerin izinde gider, her işte onları örnek tutarlar.

Atasözü: terazi tartıyla, her şey vaktiyle

Anlamı: her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır.

Atasözü: terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var

Anlamı: her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır.


Art ile ilgili deyimler

Art ile ilgili deyimler

Aşağıda Art hakkında ve içinde Art kelimesi geçen, Art ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: art eteğinde namaz kılmak

Anlamı: çok temiz huylu olmak.

Deyim: artist gibi

Anlamı: boylu boslu, güzel ve alımlı, yakışıklı (kimse).

Deyim: (bir işte) saç sakal ağartmak

Anlamı: o işte uzun zaman çalışmış, emek vermiş olmak.

Deyim: (birine veya bir şeye) taş çıkarmak (çıkartmak)

Anlamı: biri ötekinden özellik, yetenek vb. bakımından üstün olmak: 'Zaten yol boyunca hem lezzetli hem de buzdolabına taş çıkartacak sulardan geçeceğiz.' -N. F. Kısakürek.

Deyim: (birinin) yüzünü ağartmak

Anlamı: beğenilir iş yapmak, iş ve davranışlarıyla yakınlarının övünmesine sebep olmak: 'Bu zaferle Mustafa Kemal, ordumuzun yüzünü ağartmış, milletimizin yüzünü güldürmüştür.' -E. C. Güney.

Deyim: (birinin) yüzünü kızartmak

Anlamı: bir kimsenin utanmasına sebep olmak, birini utanacak duruma düşürmek.

Deyim: boğazından artırmak

Anlamı: yiyeceğinden kısıp parasını artırmak.

Deyim: cart cart ötmek

Anlamı: çok konuşmak: 'Öldürecek adam öldüreceğim diye cart cart ötmez, sıkı ise gelir öldürür.' -H. Taner.

Deyim: cart curt etmek

Anlamı: göz korkutmak veya övünmek amacıyla abartılı konuşmak: 'Cart curt etmesine bakma, korkaktır.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: cart (zırt) kaba kâğıt

Anlamı: argo yüksekten atana veya çalımlı bir tavır takınana karşı 'senin bu tavrına değer veren var sanki' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: cartayı çekmek

Anlamı: argo ölmek: 'Yarın cartayı çektim mi, kefensiz mefensiz it ölüsü gibi meydanda kalacak leşim.' -O. Kemal.

Deyim: cıcığını çıkartmak

Anlamı: cıcığı çıkmak.

Deyim: cumartesi kibarı gibi süslenmek

Anlamı: özentili fakat zevksiz süslenmek.

Deyim: dişinden tırnağından artırmak

Anlamı: yiyecek giderlerini kısarak para biriktirmek: 'Susuz Yaz adlı öykü kitabımı, oyunlarımı hep böyle dişimden tırnağımdan artırarak bastırdım.' -N. Cumalı.

Deyim: dişten tırnaktan artırmak

Anlamı: dişinden tırnağından artırmak: 'Sabah akşam nerde, kimin tarlasında iş varsa gittik, dişten tırnaktan artırdık, zorla üç beş kuruş sahibi olduk.' -N. Cumalı.

Deyim: emekliye ayırmak (çıkarmak, çıkartmak)

Anlamı: kanuna göre aylık bağlayarak bir görevliyi görevinden ayırmak: 'Size bir fenalık edebilir, sizi işinizden attırır, vekâlet emrine alır, vakitsiz emekliye çıkartabilir.' -H. Taner.

Deyim: enseyi karartmak

Anlamı: ümitsizliğe kapılmak, karamsarlığa düşmek.

Deyim: fart furt etmek

Anlamı: anlamsız, boş sözlerle böbürlenmek, farta furta etmek.

Deyim: farta furta etmek

Anlamı: fart furt etmek.

Deyim: fartası furtası olmamak

Anlamı: patavatsızca konuşmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Art A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler