Arş ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arş kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arş hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arş

Kökeni: "Arapça ʿarş" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. İslam inanışına göre göğün en yüksek katı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Din bilgisi

2. `Yürü` komutu

Özelliği / Tipi / Türü: ünlem - Askerlik

Örnek: "Arş yiğitler vatan imdadına!"

"Namık Kemal"


Arş eş anlamlısı

Arş hakkında eş anlamlı kelimeler

Arş eş anlamlısı

arş kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Arş zıt anlamlısı

Arş hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arş zıt anlamlısı

Arş kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Arş

İngilizce: ARS

Spanish: ARS

German: Arsh

French: ARS

Italian: ARS


Arş ile ilgili atasözleri

Arş ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arş hakkında ve içinde Arş kelimesi geçen, Arş ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: akşama karşı gitme, tana karşı yatma

Anlamı: yolculuğa gece değil sabah erken çıkılmalıdır.

Atasözü: arşın malı kantar ile satılmaz

Anlamı: bir nesne için kullanılan ölçü, niteliği ayrı olan başka bir nesne için kullanılamaz.

Atasözü: çarşı iti ev beklemez

Anlamı: başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli iş yapmaya gelemezler.

Atasözü: deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış

Anlamı: aklı kıt olan kimse, bir kez hoşuna gitmiş olan şeye benzettiği nesneyi, gerçekten ona benzemese de elde etmeye çalışır.

Atasözü: el elden üstündür (ta arşa kadar)

Anlamı: bir kimse, kendisinden üstün bir başkasının da olabileceğini bilmelidir.

Atasözü: esmere al bağla, karşısına geç ağla

Anlamı: esmer insana kırmızı renkli giysi yakışmaz.

Atasözü: evdeki pazar (hesap) çarşıya uymaz

Anlamı: önceden tasarlanan bir iş umulduğu gibi sonuçlanmaz, düşünüldüğü gibi olmaz.

Atasözü: herkesin arşınına göre bez vermezler

Anlamı: genel kurallar herkesin istek ve gereksinimine göre bozulamaz.

Atasözü: kalp kalbe karşıdır

Anlamı: sevgi karşılıklıdır.

Atasözü: karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar

Anlamı: kişi çalışıp kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli, çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir.

Atasözü: kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuyakalır

Anlamı: Tanrı kendisine kısmet vermemiş olan yaratık, yararlanılacak şeyi elde etmek kolaylaştığı zaman, başka bir işle uğraştığı için bundan yoksun kalır.

Atasözü: perşembenin gelişi çarşambadan bellidir

Anlamı: bir işin sonunun nasıl olacağı şimdiki gidişinden belli olur.

Atasözü: rüzgâra (karşı) tüküren, kendi yüzüne tükürür

Anlamı: bilgi, beceri, fizikî güç gibi yönlerden kendisinden üstün olanlarla mücadeleye giren bir kimse bu mücadelede yenik düşer, birtakım kayıplara uğrar.


Arş ile ilgili deyimler

Arş ile ilgili deyimler

Aşağıda Arş hakkında ve içinde Arş kelimesi geçen, Arş ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağzını burnunu çarşamba pazarına (çanağına) çevirmek

Anlamı: aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.

Deyim: akıntıya (akıntıya karşı) kürek çekmek

Anlamı: olmayacak bir iş uğrunda boşuna çabalamak: 'Böyle akıntıya kürek çektiğine çok acıdım doğrusu.' -N. Hikmet.

Deyim: (birine karşı) boynu eğri olmak

Anlamı: herhangi bir sebeple birine karşı direnecek veya söz söyleyecek durumda olmamak.

Deyim: (birine) karşı durmak

Anlamı: direnmek, dayanmak: 'Bak, eğer yüklendiğimiz, karşı durduğumuz kimseler yöneticiler olsalar ılımlılıktan söz açmazdım.' -A. Ağaoğlu.

Deyim: (birine) karşı gelmek

Anlamı: 1) başkaldırmak: 'Acaba böyle bir meraka uymak perilere karşı gelmek midir?' -H. R. Gürpınar. 2) birini karşılamak.

Deyim: (birini) çarşamba pazarına çevirmek

Anlamı: özellikle yüze vurarak çok dayak atmak.

Deyim: (birini) karşısına almak

Anlamı: birinin düşünce ve tutumuna katılmadığını belli etmek.

Deyim: (birinin) karşısına geçmek

Anlamı: 1) karşı düşünceye katılmak; 2) karşı partiye, gruba gitmek.

Deyim: (birinin) yüzüne karşı

Anlamı: bir kimsenin kendi önünde ve ondan çekinmeden: Yüzüne karşı da söylerim.

Deyim: çarşaf gibi

Anlamı: dalgasız, dümdüz ve durgun (deniz, göl).

Deyim: çarşaf kadar

Anlamı: pek büyük, çok geniş: 'Çarşaf kadar bir kâğıda künyemi yazmışlar.' -R. H. Karay.

Deyim: çarşafa dolanmak

Anlamı: argo bir işin içinden çıkamamak, kötü ve başarısız duruma düşmek, zor durumda kalmak, çarşaflamak.

Deyim: çarşafa girmek

Anlamı: çarşaf giymeye başlamak.

Deyim: çıkmaz ayın son çarşambası

Anlamı: şaka işin hiçbir zaman yapılmayacağını anlatan bir söz.

Deyim: dengiyle karşılamak

Anlamı: kendisine yapılan bir işin karşılığını aynı değerde iş yaparak vermek.

Deyim: dokuz ayın çarşambası bir araya gelmek

Anlamı: birçok iş birden ortaya çıkıp sıkışık bir durum yaratmak.

Deyim: dosta düşmana karşı

Anlamı: 'dostlara üzüntü vermemek, düşmanları da sevindirmemek için, ele güne karşı' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: geniş karşılamak

Anlamı: hoşgörü ile değerlendirmek: 'Bu vahim skandalı, bu mahdut dışarlık çocuğu niçin bu kadar geniş karşılıyordu?' -R. N. Güntekin.

Deyim: güneşe karşı işemek

Anlamı: kaba saygı gösterilmesi gereken şeylere saygısızlık göstermek.

Deyim: halebi orada ise arşın burada

Anlamı: bir iddia veya söz abartılı bulunduğunda kanıtını istemek için kullanılan bir söz.


Yorumlar

Yorum Yap

Arş A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler