Arpa kelime anlamı nedir? Arpa ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arpa kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arpa hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arpa

Anlamlar:

1. Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare)

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Bitki bilimi

Örnek: "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?"

"Falih Rıfkı Atay"

2. Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri

3. Rüşvet

Özelliği / Tipi / Türü: Argo

İçinde Arpa geçen birleşik ve kökteş kelimeler: arpa ekmeği, arpa güvesi, arpa suyu, arpa şehriye, yemlik arpa


Arpa eş anlamlısı

Arpa hakkında eş anlamlı kelimeler

Arpa eş anlamlısı

arpa kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : rüşvet


Arpa zıt anlamlısı

Arpa hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arpa zıt anlamlısı

Arpa kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Arpa ile ilgili 1 örnek cümle

"Arpa" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Arpa" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Atın yem torbasına bir avuç arpa koydu


Diğer dillerde Arpa

İngilizce: Barley

Spanish: Cebada

German: Gerste

French: Orge

Italian: Orzo


Arpa ile ilgili atasözleri

Arpa ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arpa hakkında ve içinde Arpa kelimesi geçen, Arpa ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır

Anlamı: insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.

Atasözü: arpa eken buğday biçmez

Anlamı: kötü davranışın karşılığı iyi olmaz.

Atasözü: arpa samanıyla, kömür dumanıyla

Anlamı: yararlanılan nesneleri eksiklikleriyle birlikte kabullenmek gerekir.

Atasözü: arpa unundan kadayıf olmaz

Anlamı: kötü gereçle iyi şey yapılamaz.

Atasözü: arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez

Anlamı: bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır.

Atasözü: arpacıya borç eden ahırını tez satar

Anlamı: bir iş borçla sağlıklı bir biçimde yürütülemez.

Atasözü: ata arpa, yiğide pilav

Anlamı: canlıların güçleri, gelişmelerine yarayan şeylerle artar.

Atasözü: atın ölümü arpadan olsun

Anlamı: çok sevilen bir şey yapılırken veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa zor veya kötü şeylere katlanılır.

Atasözü: avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar

Anlamı: iş bilen kadın, elverişsiz gereçle güzel şeyler meydana getirir, iş bilmeyen kadın ise en iyi gereci kullansa bile bir şey yapamaz.

Atasözü: bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardır

Anlamı: her kazancın bir sonu vardır.

Atasözü: elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz

Anlamı: arpa unundan yemek yapılamadığı gibi eltilerin de iyi geçinmeleri mümkün değildir.

Atasözü: osurgan (osuruklu) göte arpa ekmeği bahane

Anlamı: 1) zaten zayıf, hastalıklı kişi sağlığının bozulmasını önemsiz etkenlere bağlar; 2) davranışları beğenilmeyen kişi sudan sebeplerle kendisini mazur göstermeye çalışır.


Arpa ile ilgili deyimler

Arpa ile ilgili deyimler

Aşağıda Arpa hakkında ve içinde Arpa kelimesi geçen, Arpa ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: arpa ektim, darı çıktı

Anlamı: ters sonuç veren işler için söylenen bir söz.

Deyim: arpacı kumrusu gibi düşünmek

Anlamı: içinde bulunduğu sorunu nasıl çözeceğini uzun uzun düşünmek: 'Bak, o şoförün yanında arpacı kumrusu gibi düşünen maarif müdürü beye.' -R. N. Güntekin.

Deyim: arpalık yapmak

Anlamı: bir kaynaktan sürekli olarak çıkar sağlamak.

Deyim: arpası çok gelmek

Anlamı: coşmak, azmak, kudurmak.

Deyim: atla arpayı dövüştürmek (dalaştırmak)

Anlamı: fesat karıştırmak, arabozanlık etmek.

Deyim: bir arpa boyu (gitmek, yol almak)

Anlamı: çok az (gitmek veya yol almak): 'Süfli gayeler, kütleleri ya oldukları yere mıhlayan ve bir arpa boyu ileri götürmeyen sefil isteklerdir.' -S. Ayverdi.

Deyim: iş sarpa sarmak

Anlamı: iş, içinden çıkılması zor bir duruma girmek.

Deyim: sarpa sarmak (çekmek)

Anlamı: güçlükler ortaya çıkmak, çözülmesi çok güç bir duruma gelmek: 'Böyle böyle işler sarpa sarmaya başladı.' -E. Şafak. 'Düz ovada sarpa çekme yolunu / Ver mektebe okutsunlar oğlunu' -Âşık Veysel.


Yorumlar

Yorum Yap

Arpa A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler