Arp ne demek? Kısaca anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arp kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arp hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arp

Anlamlar:

1. Dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Müzik


Arp eş anlamlısı

Arp hakkında eş anlamlı kelimeler

Arp eş anlamlısı

arp kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Harp


Arp zıt anlamlısı

Arp hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arp zıt anlamlısı

Arp kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Arp

İngilizce: Harp

Spanish: Arpa

German: Harfe

French: Harpe

Italian: Arpa


Arp ile ilgili atasözleri

Arp ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arp hakkında ve içinde Arp kelimesi geçen, Arp ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır

Anlamı: insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.

Atasözü: aç yanında sarpın kurcalanmaz

Anlamı: bir kimsenin yanında, onun çok duyarlı olduğu konuya değinmemek gerekir.

Atasözü: arpa eken buğday biçmez

Anlamı: kötü davranışın karşılığı iyi olmaz.

Atasözü: arpa samanıyla, kömür dumanıyla

Anlamı: yararlanılan nesneleri eksiklikleriyle birlikte kabullenmek gerekir.

Atasözü: arpa unundan kadayıf olmaz

Anlamı: kötü gereçle iyi şey yapılamaz.

Atasözü: arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez

Anlamı: bir kişinin verimli olarak iş görmesi, onun geçiminin sağlanmasına bağlıdır.

Atasözü: arpacıya borç eden ahırını tez satar

Anlamı: bir iş borçla sağlıklı bir biçimde yürütülemez.

Atasözü: ata arpa, yiğide pilav

Anlamı: canlıların güçleri, gelişmelerine yarayan şeylerle artar.

Atasözü: atın ölümü arpadan olsun

Anlamı: çok sevilen bir şey yapılırken veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa zor veya kötü şeylere katlanılır.

Atasözü: avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar

Anlamı: iş bilen kadın, elverişsiz gereçle güzel şeyler meydana getirir, iş bilmeyen kadın ise en iyi gereci kullansa bile bir şey yapamaz.

Atasözü: bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardır

Anlamı: her kazancın bir sonu vardır.

Atasözü: bir koltuğa iki karpuz sığmaz

Anlamı: aynı zamanda birden çok işle ilgilenmek başarı için sakıncalıdır.

Atasözü: dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor

Anlamı: işinde ustalaşmadan hile yollarına başvuruyor.

Atasözü: elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz

Anlamı: arpa unundan yemek yapılamadığı gibi eltilerin de iyi geçinmeleri mümkün değildir.

Atasözü: karpuz kabuğunu görmeden denize girme

Anlamı: bir işi en uygun zamanı gelmeden yapma.

Atasözü: karpuz kesmekle hararet sönmez

Anlamı: size kötülük yapmış olan bir kimseden başkasına zarar vermekle o kimseden öç almış olmazsınız.

Atasözü: osurgan (osuruklu) göte arpa ekmeği bahane

Anlamı: 1) zaten zayıf, hastalıklı kişi sağlığının bozulmasını önemsiz etkenlere bağlar; 2) davranışları beğenilmeyen kişi sudan sebeplerle kendisini mazur göstermeye çalışır.


Arp ile ilgili deyimler

Arp ile ilgili deyimler

Aşağıda Arp hakkında ve içinde Arp kelimesi geçen, Arp ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: arpa ektim, darı çıktı

Anlamı: ters sonuç veren işler için söylenen bir söz.

Deyim: arpacı kumrusu gibi düşünmek

Anlamı: içinde bulunduğu sorunu nasıl çözeceğini uzun uzun düşünmek: 'Bak, o şoförün yanında arpacı kumrusu gibi düşünen maarif müdürü beye.' -R. N. Güntekin.

Deyim: arpalık yapmak

Anlamı: bir kaynaktan sürekli olarak çıkar sağlamak.

Deyim: arpası çok gelmek

Anlamı: coşmak, azmak, kudurmak.

Deyim: atla arpayı dövüştürmek (dalaştırmak)

Anlamı: fesat karıştırmak, arabozanlık etmek.

Deyim: ayağının altına karpuz kabuğu koymak

Anlamı: bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak.

Deyim: bir arpa boyu (gitmek, yol almak)

Anlamı: çok az (gitmek veya yol almak): 'Süfli gayeler, kütleleri ya oldukları yere mıhlayan ve bir arpa boyu ileri götürmeyen sefil isteklerdir.' -S. Ayverdi.

Deyim: cereyan çarpmak

Anlamı: elektrik akımına tutulup etkisinde kalmak.

Deyim: cezaya çarptırmak

Anlamı: cezalandırmak: 'Seni yalana tövbe ettirecek bir cezaya çarptırmalıyım.' -R. H. Karay.

Deyim: cin çarpmak

Anlamı: bir inanışa göre, cinlerin öfkesiyle inme inmek.

Deyim: cin çarpmışa dönmek

Anlamı: neye uğradığını bilemeyecek kadar kötü bir duruma düşmek.

Deyim: cin olmadan şeytan (adam) çarpmak

Anlamı: gücünün üstündeki işleri başarmaya kalkışmak.

Deyim: çarpıntısı tutmak

Anlamı: heyecan, korku veya üzüntüden çarpıntı nöbeti gelmek.

Deyim: elinin tersiyle çarpmak

Anlamı: ayanın arkasıyla şiddetle tokat atmak.

Deyim: eşekten düşmüş karpuza (düşmüşe) dönmek

Anlamı: argo 1) çok şaşırmak, donup kalmak; 2) kötü bir duruma düşmek: 'Bunlar ezberlerindeki mânileri söylerler, dağarcıklarında mâni kalmayınca da eşekten düşmüş karpuza dönerler.' -S. Birsel.

Deyim: göze çarpmak

Anlamı: dikkati üzerine çekmek: 'Evin nizamında Türk kadınlarının vakur zarafeti göze çarpar.' -O. S. Orhon.

Deyim: gözüne çarpmak

Anlamı: görünür olmak, dikkati çekmek: 'İlk gözüme çarpan köşe minderi ve üstündeki eski nakışlarla işlenmiş yastıklar.' -H. E. Adıvar.

Deyim: güneş çarpmak

Anlamı: sıcak havada güneş altında çok kalmaktan hasta olmak.

Deyim: harp açmak

Anlamı: 1) savaş açmak; 2) mec. bir konuda güçlü biçimde mücadele etmek, bir konuyu şiddetle savunmak: 'Gençler, kendi cinslerinden riyakârlara karşı harp açmalıdırlar.' -F. R. Atay.

Deyim: hava çarpmak

Anlamı: iklim ve rüzgâr olumsuz etkilemek.


Yorumlar

Yorum Yap

Arp A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler