Arma kelime anlamı nedir? Arma ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arma kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arma hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arma

Kökeni: "İtalyanca arma" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simgesi olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun (II)

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken takımı

Özelliği / Tipi / Türü: Denizcilik


Arma eş anlamlısı

Arma hakkında eş anlamlı kelimeler

Arma eş anlamlısı

arma kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Ongun


Arma zıt anlamlısı

Arma hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arma zıt anlamlısı

Arma kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Arma

İngilizce: Arms

Spanish: Brazo

German: Wappen

French: Bras

Italian: Braccio


Arma ile ilgili atasözleri

Arma ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arma hakkında ve içinde Arma kelimesi geçen, Arma ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: artık mal göz çıkarmaz

Anlamı: ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.

Atasözü: bal tutan parmağını yalar

Anlamı: imkânları geniş bir işin başında bulunan kimse bunlardan az da olsa yararlanır.

Atasözü: balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer

Anlamı: güzel bir şey, onu isteyen ve elde edecek gibi görünenin değil kısmeti olanın eline geçer.

Atasözü: beş parmağın hangisini kessen acımaz?

Anlamı: insan evlatlarını birbirinden ayırt etmez, hangisine zarar gelse aynı üzüntüyü duyar.

Atasözü: beş parmak (parmağın) bir (biri) olmaz

Anlamı: belirli bir insan topluluğu içinde benzerlikler olabileceği gibi farklılıklar da olabilir.

Atasözü: çam sakızı çoban armağanı

Anlamı: verilen bir armağanın sunulduğu kimseye değerine uygun olmadığını ve verenin gücünün ancak buna yettiğini özür yollu anlatmak için söylenen bir söz.

Atasözü: çoban armağanı çam sakızı

Anlamı: verilen bir armağanın sunulduğu kimseye değerine uygun olmadığını ve verenin gücünün ancak buna yettiğini özür yollu anlatmak için söylenen bir söz.

Atasözü: dağ başına harman yapma, savurursun yel için; sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için

Anlamı: yapacağın iyi bir işi, sonunu hesaplamadan yapma.

Atasözü: derede tarla sel için, tepede harman yel için

Anlamı: elden çıkarmak istemediğimiz şeyleri tehlikeye açık durumlardan uzak tutmalıyız.

Atasözü: dostun attığı taş baş yarmaz

Anlamı: dostun acı sözü veya sert davranışı insana ağır gelmez.

Atasözü: fazla mal göz çıkarmaz

Anlamı: ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.

Atasözü: gün ola harman ola

Anlamı: bir gün onun da zamanı gelir.

Atasözü: harman döven öküzün ağzı bağlanmaz

Anlamı: çalışanın emeğinin karşılığı verilmelidir.

Atasözü: harman dövmek keçinin işi değil

Anlamı: önemli işler herkese yaptırılmaz.

Atasözü: harman (harmanını) yakarım diyen orağa yetişmemiş

Anlamı: başkasına kötülük yapmayı tasarlayan kimse, kötülüğünü yapmaya fırsat bulmadan cezasını görür.

Atasözü: harman sonu dervişlerindir

Anlamı: herkesin bol bol yararlandığı şeylerin artakalanından alçak gönüllüler yararlanır.

Atasözü: harman yel ile, düğün el ile

Anlamı: her işin gerçekleşmesi birtakım koşulların bulunmasına bağlıdır.

Atasözü: harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz

Anlamı: uygunsuz davranışlarından dolayı cezalandırılanlar uzun süre aynı davranışı göstermezler.

Atasözü: her taş baş yarmaz

Anlamı: korkulan her şey tehlikeli değildir.

Atasözü: iven kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz

Anlamı: acele eden kız eşini iyi seçemeyeceği için mutlu olamaz.


Arma ile ilgili deyimler

Arma ile ilgili deyimler

Aşağıda Arma hakkında ve içinde Arma kelimesi geçen, Arma ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ablukayı yarmak

Anlamı: kuşatılan bölgeden zor kullanarak dışarı çıkmak.

Deyim: acısını çıkarmak

Anlamı: 1) acılığını yok etmek: Soğanın acısını çıkarmak. 2) mec. uğradığı maddi veya manevi zararı karşılayacak bir iş yapmak: 'Bunca gecikmişliğe rağmen o günlerin acısını çıkarabilmesine imkân tanımalıydı.' -E. Şafak. 3) mec. öç almak: 'Ustanın kendisini küçük burjuva münevveri diye aşağılık görmesinin acısını çıkarıyor.' -N. Hikmet.

Deyim: açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak)

Anlamı: çok acıkmak: 'Bu akşam açlıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: adını çıkarmak

Anlamı: kişi hakkında kötü bir niyetle asılsız söylentiler yaymak: 'Kadın durmadan vır vır eder, yakınır diye adımızı çıkarmışlar.' -A. Erhat.

Deyim: adını ...-ye çıkarmak

Anlamı: bir kişinin sahip olmadığı niteliklerle tanınmasına yol açmak: Adını deliye çıkardılar.

Deyim: ağzı kulaklarına varmak

Anlamı: çok sevinmek: 'Çocuklarıma beni misal gösterdiğini, ağzım kulaklarıma vararak öteden beriden işitiyordum.' -R. N. Güntekin.

Deyim: ağzı varmamak

Anlamı: söylemeye, açıklamaya gönlü elvermemek.

Deyim: ağzından baklayı çıkarmak

Anlamı: baklayı ağzından çıkarmak.

Deyim: ahirette on parmağı yakasında olmak

Anlamı: kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak: 'Artık sana dünyada rastlayamazsam yarın ahirette on parmağım yakanda olsun!' -H. R. Gürpınar.

Deyim: ahkâm çıkarmak

Anlamı: kendi düşüncelerine dayanarak birtakım yargılara varmak.

Deyim: akıldan çıkarmak

Anlamı: 1) düşünmemek; 2) unutmak.

Deyim: aklından çıkarmamak

Anlamı: sürekli hatırlamak, unutmamak: 'Ben senin yengenim, amcanın karısıyım, bunu sakın aklından çıkarma!' -P. Safa.

Deyim: alarma geçmek

Anlamı: beliren tehlikeye karşı direnebilecek, dayanabilecek duruma gelmek.

Deyim: alev bacayı (saçağı) sarmak

Anlamı: ateş bacayı sarmak.

Deyim: anlam çıkarmak

Anlamı: 1) bir cümleden veya metinden yeni ve değişik bir anlam yakalamak; 2) mec. yersiz ve gereksiz bir yargıya varmak, yanlış değerlendirmek; bir söze, söyleyenin aklından geçmeyen bir anlam vermek.

Deyim: anlaşmaya varmak

Anlamı: bir konuda birisiyle anlaşmak.

Deyim: arabasını düze çıkarmak

Anlamı: karşılaştığı güçlükleri yenip işini kolay yürür duruma getirmek.

Deyim: arada çıkarmak

Anlamı: başka işler arasında bir işi de yapıvermek.

Deyim: aradan çıkarmak

Anlamı: birçok işten birini yapıp bitirivermek.

Deyim: arma donatmak

Anlamı: den. armayı yerli yerine koymak.


Yorumlar

Yorum Yap

Arma A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler