Arlı nedir? Anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arlı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arlı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arlı

Anlamlar:

1. Namuslu, utangaç, sıkılgan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Ağaların yiğittir, arlıdır, oğul!"

"Tarık Buğra"


Arlı eş anlamlısı

Arlı hakkında eş anlamlı kelimeler

Arlı eş anlamlısı

arlı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : sıkılgan, utangaç, namuslu


Arlı zıt anlamlısı

Arlı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arlı zıt anlamlısı

Arlı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Arlı ile ilgili 1 örnek cümle

"Arlı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Arlı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Arlı ile arsız bir mi?


Diğer dillerde Arlı

İngilizce: Arli

Spanish: Arli

German: Arli

French: Arli

Italian: Arli


Arlı ile ilgili atasözleri

Arlı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arlı hakkında ve içinde Arlı kelimesi geçen, Arlı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: arlı arından, huylu huyundan vazgeçmez

Anlamı: herkes kendi karakterine göre davranışta bulunur.

Atasözü: baş sağlığı, dünya varlığı

Anlamı: en büyük zenginlik, beden sağlığıdır.

Atasözü: başın sağlığı, dünyanın varlığı

Anlamı: dünyanın en büyük zenginliği, beden sağlığından başka bir şey değildir.

Atasözü: bekârlık maskaralık

Anlamı: bekâr kimse bakımsızdır, derbeder bir yaşayışı vardır ve herkesin eğlencesi olur.

Atasözü: bekârlık sultanlık(tır)

Anlamı: evlenmeden tek başına yaşamak daha iyidir.

Atasözü: denizdeki balığın pazarı (pazarlığı) olmaz

Anlamı: henüz elde olmayan bir nesnenin alımı, satımı üzerinde konuşulmaz.

Atasözü: gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir

Anlamı: insan gençliğinde yaptığı şeylerin çoğunu yaşlandığında yapamaz ve gençliğin ne denli değerli olduğunu o zaman anlar.

Atasözü: güvenme varlığa, düşersin darlığa

Anlamı: varlıklarına güvenerek ölçüsüz harcamalarda bulunanlar daha sonraları sıkıntıya düşebilirler.

Atasözü: keseye danış, pazarlığa sonra giriş

Anlamı: ödeyecek paranız yoksa bir şey satın almaya girişmeyin.

Atasözü: rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu

Anlamı: rüzgârlı havada kuytu bir yer, yağmurlu bir havada da uyku tercih edilir.

Atasözü: sağlık varlıktan yeğdir

Anlamı: sağlıktan büyük zenginlik olmaz.

Atasözü: varlığa darlık olmaz

Anlamı: zengin olanın gücü her şeye yeter.


Arlı ile ilgili deyimler

Arlı ile ilgili deyimler

Aşağıda Arlı hakkında ve içinde Arlı kelimesi geçen, Arlı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: fedakârlığa katlanmak

Anlamı: bir amaca, bir emele ulaşmak için birçok sıkıntıya, üzüntüye, güçlüğe dayanmaya çalışmak.

Deyim: fedakârlık etmek

Anlamı: 1) özverili davranmak: 'Kadınlar fedakârlık ettikleri erkekleri severler.' -P. Safa. 2) azlığına katlanmak, az oluşu ile yetinmek, vazgeçmek: 'İlk defa ömründe yemek saatinden fedakârlık etti.' -E. İ. Benice.

Deyim: fedakârlık yapmak (göstermek)

Anlamı: özverisini ortaya koymak: 'Yalnız rica ederim, bir an için zahmet ve fedakârlık daha yapın!' -H. F. Ozansoy. 'Arkadaşının karısına gösterdiği fedakârlığı o karısına gösteriyordu.' -N. Cumalı.

Deyim: ısrarlı olmak

Anlamı: düşüncesinde, kararında direnmek.

Deyim: kantarlıyı savurmak

Anlamı: ağır bir biçimde sövmek.

Deyim: kibarlığı tutmak

Anlamı: bir olay karşısında genel davranışları dışında incelik göstermek.

Deyim: kibarlık taslamak

Anlamı: kibar olmadığı hâlde kibar gibi görünmeye çalışmak.

Deyim: nefes darlığı çekmek

Anlamı: solumada sıkıntı yaşamak: 'Nefes darlığı çeker, sık sık tedavi olmak için başka şehirlere gider gider gelirdi.' -A. Kulin.

Deyim: pazarlığa girişmek

Anlamı: pazarlık yapmaya başlamak: '... pazarlığa girişmez, müşterileri ne verirse alırdı.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: pazarlığı pişirmek

Anlamı: pazarlıkta uyuşma sağlayacak duruma gelmek: 'Ne olacak efendim! Pazarlığı pişirdiler.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: tezgâhtarlık etmek

Anlamı: bir şeyi beğendirmeye çalışmak için fazlaca konuşmak, lüzumsuz yere övmek, methetmek.

Deyim: (üstünden veya paçalarından) kibarlık akmak

Anlamı: tkz. aşırı derecede kibar davranmak.

Deyim: varlık göstermek

Anlamı: kendinden beklenilen görevi yerine getirmek, beğenilir bir iş yapmak.

Deyim: varlık içinde yaşamak

Anlamı: bolluk içinde sıkıntısız yaşamak.

Deyim: varlıkta darlık çekmek

Anlamı: herhangi bir engel yüzünden elindeki imkândan yararlanamamak.

Deyim: yararlı kılmak

Anlamı: fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek: 'Devlet özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirler alır.' -Anayasa.

Deyim: zararlı çıkmak

Anlamı: 1) bir işin sonunda değerli sanılan bazı şeyleri yitirmek; 2) zarar etmek: 'Bu kitap, kendi ağırlığında altınla dahi satılsa satan yine zararlı çıkar.' -A. Kabaklı.


Yorumlar

Yorum Yap

Arlı A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler