Arık sözlük anlamı nedir? Arık ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arık kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arık hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arık

Anlamlar:

1. Ark

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Halk ağzında

Örnek: "Arıkta çimdim de geldim diye fısıldadı."

"Cahit Uçuk"

2. Fide veya fidan dikilen yer

2. Zayıf, cılız, kuru, sıska

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Arık, zayıf bir buzağı kuyruğunu sallayarak gidiyordu."

"Memduh Şevket Esendal"


Arık eş anlamlısı

Arık hakkında eş anlamlı kelimeler

Arık eş anlamlısı

arık kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : ark, sıska, kuru, cılız, zayıf


Arık zıt anlamlısı

Arık hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arık zıt anlamlısı

Arık kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Arık ile ilgili 3 örnek cümle

"Arık" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Arık" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Fideleri arıklara dikti

2. Tarlada arık bir öküz otluyordu

3. Adamın toprağının yarısı arıktı


Diğer dillerde Arık

İngilizce: Arik

Spanish: Arik

German: Arik

French: Arik

Italian: Arik


Arık ile ilgili atasözleri

Arık ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arık hakkında ve içinde Arık kelimesi geçen, Arık ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: arık ata kuyruğu da yüktür

Anlamı: güçsüz kişi, kimseye yardım edecek durumda değildir.

Atasözü: arık etten yağlı tirit olmaz

Anlamı: değersiz kişiden yararlı iş, verimsiz tarladan bol ürün beklenmez.

Atasözü: arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz)

Anlamı: 1) güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir; 2) kendisinden yararlanılamayacak kişiye yararlanmak amacıyla eziyet edilmemelidir.

Atasözü: at arıklıkla, yiğit gariplikle

Anlamı: zayıf ve garipken kişiliklerini yitirmeyip görevlerini başarı ile yapanlar üstün niteliklerini o zaman belli etmiş olurlar.

Atasözü: et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır

Anlamı: bilgili ve görgülü kişi, iş başında ve zengin olmasa da bilgisiz ve görgüsüz kişilerin üstünde yer alır.

Atasözü: kuru gayret çarık eskitir

Anlamı: bir iş rastgele bir çabayla değil amaca doğru planlı bir biçimde yürümekle başarılır.


Arık ile ilgili deyimler

Arık ile ilgili deyimler

Aşağıda Arık hakkında ve içinde Arık kelimesi geçen, Arık ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: arık çekmek

Anlamı: tıkanan, bozulan arkları temizleyip açmak: 'Beş gün belinin, kollarının ağrısını duymadan Binnaz'ın önü sıra arık çekti.' -N. Cumalı.

Deyim: dosyası kabarmak (kabarık olmak)

Anlamı: yaptığı yanlış işleri çoğalmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Arık A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler