Ari nedir? Türkçe anlamı ne demek?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ari kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ari hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ari

Kökeni: "Arapça ʿārī" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Çıplak

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Eskimiş

2. Arınmış, soyutlanmış

Örnek: "Bu görüş her türlü edebî şişirmelerden ari bir görüştür."

"Yahya Kemal Beyatlı"

2. İran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

İçinde Ari geçen birleşik ve kökteş kelimeler: Ari dil


Ari eş anlamlısı

Ari hakkında eş anlamlı kelimeler

Ari eş anlamlısı

ari kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Münezzeh , Temiz , Halis , Saf , Katışıksız , Günahsız


Ari zıt anlamlısı

Ari hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ari zıt anlamlısı

ari kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : kirli, pis


Ari ile ilgili 8 örnek cümle

"Ari" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ari" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Akülerde arı su kullanılır

2. Bu mendil arı mı?

3. Yazar, arı bir dil kullanmış

4. İnsan her zaman arı kalmalı

5. Önüne konan yemeği arı sili yedi

6. Tabakları arı sili etti

7. Arı, bal yapan bir hayvandır

8. Çiçeğe bir arı kondu, ama ne arısı olduğunu bilmiyorum


Diğer dillerde Ari

İngilizce: Aryan

Spanish: Aria

German: Ari

French: Aryen

Italian: Ariano


Ari ile ilgili atasözleri

Ari ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ari hakkında ve içinde Ari kelimesi geçen, Ari ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme

Anlamı: lehte konuşmuyorsun, hiç olmazsa aleyhte de konuşma.

Atasözü: akıl için yol (tarik) birdir

Anlamı: doğruyu bulmak için aklın izleyeceği bir tek yol vardır, bu yoldan gidenlerin hepsi aynı sonuca varır.

Atasözü: arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü yüzü kara çıkar (olur)

Anlamı: bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen toplum içinde utanılacak bir duruma düşer.

Atasözü: at arıklıkla, yiğit gariplikle

Anlamı: zayıf ve garipken kişiliklerini yitirmeyip görevlerini başarı ile yapanlar üstün niteliklerini o zaman belli etmiş olurlar.

Atasözü: cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir

Anlamı: akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Atasözü: garibe bir selam bin altın değer

Anlamı: yabancı yerde tek başına kalan kimseye karşı gösterilecek küçük bir ilgi, en büyük iyilik yerine geçer.

Atasözü: garip itin kuyruğu bacağı arasında (götünde, kıçına kısık) gerek (olur)

Anlamı: sığıntı durumunda olan kişi, yabancı bir yerde hiçbir şeye karışmamalı, sessiz, kendi hâlinde yaşamalıdır.

Atasözü: garip kuşun yuvasını Allah yapar

Anlamı: garip ve kimsesiz kişiye Tanrı yardım eder.

Atasözü: marifet iltifata tabidir

Anlamı: başarılı bir kimse, desteklenir, takdir edilir, övülürse daha iyi işler yapar.

Atasözü: söyleyenden dinleyen arif gerek

Anlamı: kapalı konuşan bir kişinin ne demek istediğini ancak o konudan haberdar olan kişi anlar.

Atasözü: umut, fakirin (garibin) ekmeğidir

Anlamı: yoksul kişi, hep yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar.


Ari ile ilgili deyimler

Ari ile ilgili deyimler

Aşağıda Ari hakkında ve içinde Ari kelimesi geçen, Ari ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: arif olan anlar (anlasın)

Anlamı: herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenen bir söz.

Deyim: arifeyi gösterip bayramı göstermemek

Anlamı: bir işi sonuna kadar başarılı götürüp, sonunda olumlu sonuca ulaşamamak.

Deyim: bekle yârin köşesini!

Anlamı: yakında gerçekleşeceği beklenmeyen umutlar için söylenen bir söz.

Deyim: (bir işten) hariç olmak

Anlamı: o işin içinde olmamak.

Deyim: (bir şey) haritada olmak

Anlamı: göz önünde bulundurulması gerekmek.

Deyim: (birine) gariplik basmak

Anlamı: yalnızlık çökmek: 'Başka yerlerde bana bir gariplik basıyor.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: fariğ olmak

Anlamı: vazgeçmek, çekilmek, el çekmek.

Deyim: garibine gitmek

Anlamı: yadırgamak, şaşırmak: 'Frankfurt caddelerinde en çok garibime giden insan, dilencisi olmuştur.' -A. Haşim.

Deyim: garip bulmak

Anlamı: yadırgamak, tuhaf ve anlaşılmaz olarak nitelemek: 'Sizin gibi modern bir sosyete adamının böyle düşünmesini garip buluyorum.' -M. Yesari.

Deyim: gülü tarife ne hacet, ne çiçektir biliriz

Anlamı: birinin uygunsuz özellikleri sayılırken bunların öteden beri bilindiğini anlatmak için söylenen bir söz.

Deyim: hariçten gazel okumak (atmak)

Anlamı: tkz. 1) bir konuyu iyice bilmeden üzerinde görüş ve düşünce ileri sürmek; 2) bir konuşmaya yersiz ve zamansız katılmak.

Deyim: harikalar yaratmak

Anlamı: hayranlık uyandıracak başarılar kazanmak.

Deyim: haritadan silinmek

Anlamı: 1) bir ülke, başka devletin egemenliği altına girmek: 'Koca Rumeli, Edirne'si, Selanik'i, Manastır'ı, Yanya'sı, Kosova'sı, İşkodra'sı ile imparatorluk haritasından silinmişti.' -Y. Z. Ortaç. 2) bir yerleşim yeri savaş, deprem vb. bir olay sonunda yok olmak.

Deyim: işin garibi

Anlamı: işin tuhafı.

Deyim: karina etmek

Anlamı: gemiyi karinası ortaya çıkacak biçimde bir yanı üzerine yatırmak.

Deyim: karinaya basmak

Anlamı: karina etmek.

Deyim: karine ile anlamak

Anlamı: sözün gelişinden çıkarmak.

Deyim: karizmayı çizdirmek

Anlamı: argo var olan etkileyiciliğini kaybetmek.

Deyim: marifet göstermek

Anlamı: ustalığını ortaya koyabilmek: 'Bütün bu zahmetlere ... rağmen bari bir marifet gösterse idik.' -R. H. Karay.

Deyim: on parmağında on hüner (marifet) olmak

Anlamı: elinden her iş gelmek, çok becerikli olmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Ari A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler