Arı ne demek? TDK Türkçe sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arı

Anlamlar:

1. Temiz

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

2. Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf(II), halis, öz(II)

3. Günahsız

İçinde Arı geçen birleşik ve kökteş kelimeler: arı duru, arı kil, arı sili, eteği arı

2. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica)

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Hayvan bilimi

İçinde Arı geçen birleşik ve kökteş kelimeler: arı beyi, arı biti, arı dalağı, Arıkovanı, arı kovanı, arı kuşu, arı sütü, ana arı, ağaç arısı, bal arısı, eşek arısı, yaban arısı, yaprak arısı


Arı eş anlamlısı

Arı hakkında eş anlamlı kelimeler

Arı eş anlamlısı

arı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Münezzeh , Temiz , Halis , Saf , Katışıksız , Günahsız


Arı zıt anlamlısı

Arı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arı zıt anlamlısı

arı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : kirli, pis


Arı ile ilgili 8 örnek cümle

"Arı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Arı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Akülerde arı su kullanılır

2. Bu mendil arı mı?

3. Yazar, arı bir dil kullanmış

4. İnsan her zaman arı kalmalı

5. Önüne konan yemeği arı sili yedi

6. Tabakları arı sili etti

7. Arı, bal yapan bir hayvandır

8. Çiçeğe bir arı kondu, ama ne arısı olduğunu bilmiyorum


Diğer dillerde Arı

İngilizce: Bee

Spanish: Abeja

German: Biene

French: Abeille

Italian: Ape


Arı ile ilgili atasözleri

Arı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arı hakkında ve içinde Arı kelimesi geçen, Arı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: acele işe şeytan karışır

Anlamı: düşünüp taşınmadan ivedi olarak yapılan işten iyi sonuç alınamaz.

Atasözü: acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır

Anlamı: gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

Atasözü: aç domuz darıdan çıkmaz

Anlamı: kötü yaradılışlı aç olan kimse kime, neye zarar verdiğini düşünmeden sadece karnını doyurmaya bakar.

Atasözü: aç it fırın duvarını deler

Anlamı: aç kimse karnını doyurmak için önüne çıkan engellerin tamamını aşar ve isteğini elde eder.

Atasözü: aç mezarı yoktur

Anlamı: kişi yoksul olabilir, işsiz ve parasız kalabilir ama aç kalmaz, mutlaka bir geçim yolu bulur.

Atasözü: aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır

Anlamı: yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.

Atasözü: aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır

Anlamı: insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.

Atasözü: açlık ile tokluğun arası yarım yufka

Anlamı: yoksul olan buna üzülmemelidir, küçücük bir şey bile en büyük ihtiyacı gidermeye yeter.

Atasözü: ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın

Anlamı: insanın kendi yararı her şeyden önemlidir.

Atasözü: ağustosun yarısı yaz yarısı kıştır

Anlamı: ağustos ayının ortalarında yaz sıcakları azalır, serinlik başlar.

Atasözü: ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa, pamukçuya) zararı vardır

Anlamı: kötü şey, görünüşte iyi şeye benziyorsa iyi şeyin değeri azalır.

Atasözü: akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış

Anlamı: insan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.

Atasözü: akşamın işini sabaha (yarına) bırakma

Anlamı: bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakma.

Atasözü: altı aylık seyislikle kırk yıllık fışkı karıştırılmaz

Anlamı: bir işi tam öğrenmeden, inceliklerini kavramadan, ustalaşmadan o işte bilgiçlik taslanmaz.

Atasözü: anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım

Anlamı: insan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.

Atasözü: anasına bak, kızını al, kenarına (kıyısına, tarağına) bak, bezini al

Anlamı: bir kızın karakterini öğrenmek isteyenler, anasının durumunu göz önüne alırlarsa aldanmamış olurlar.

Atasözü: arı bal alacak çiçeği bilir

Anlamı: işini bilen kimse nereye başvuracağını bilir.

Atasözü: arı bey olan kovana üşer

Anlamı: halk, kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde toplanır.

Atasözü: arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur

Anlamı: çalışkan kişileri olan aile ve toplumlar her yerde bol kazanç elde ederler.

Atasözü: arı kızdıranı sokar

Anlamı: kişi, sonunda öleceğini de bilse kendisini sinirlendirene saldırır.


Arı ile ilgili deyimler

Arı ile ilgili deyimler

Aşağıda Arı hakkında ve içinde Arı kelimesi geçen, Arı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: adam içine karışmak

Anlamı: bir topluluğa girmek, kendisine değer verilir olmak.

Deyim: adımlarını açmak

Anlamı: yürürken hızlanmak.

Deyim: adımlarını seyrekleştirmek

Anlamı: hızlı yürürken yavaşlamak.

Deyim: adımlarını sıklaştırmak

Anlamı: daha küçük ve çabuk adımlar atarak hızlı yürümek, ivmek, acele etmek: 'İnsan böyle bir kokuya sokakta maruz kalsa adımlarını sıklaştırır, arabadaysa camları kapatır.' -E. Şafak.

Deyim: ağız burun birbirine karışmak

Anlamı: 1) dayak sonucunda yüz yara bere içinde kalmak; 2) yüzde aşırı öfke, üzüntü, yorgunluk vb. durumların izleri görünmek.

Deyim: ağlama duvarına dönmek

Anlamı: herkesin şikâyetini, derdini dinler duruma gelmek.

Deyim: ağzı açık (bir karış açık) kalmak

Anlamı: çok şaşırmak, şaşakalmak: 'Başımı kaldırıp yukarı bakınca şaşkınlıktan ağzım açık kalıyor.' -A. Ümit.

Deyim: ağzı kulaklarına varmak

Anlamı: çok sevinmek: 'Çocuklarıma beni misal gösterdiğini, ağzım kulaklarıma vararak öteden beriden işitiyordum.' -R. N. Güntekin.

Deyim: ağzını burnunu çarşamba pazarına (çanağına) çevirmek

Anlamı: aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.

Deyim: akarı kokarı olmamak

Anlamı: bilinen herhangi bir eksiği, kusuru bulunmamak: 'Ev bize dar geliyor, çürük çarık, akarı kokarı eksik değil.' -N. Kurşunlu.

Deyim: akarına bırakmak

Anlamı: işin sonucunu sabırla beklemek, doğal gelişmeyi beklemek: 'İçeriğin nasıl aktarılacağına dikkat etmiş, dilin olanaklarını akarına bırakmıştır.' -S. İleri.

Deyim: aklı bir (beş) karış yukarıda (havada) olmak

Anlamı: değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak.

Deyim: aklı bokuna karışmak

Anlamı: kaba korkudan şaşırıp ne yapacağını bilememek.

Deyim: aklı karışmak

Anlamı: ne yapacağını bilememek, şaşırmak, bocalamak.

Deyim: aklının ayarını bozmak

Anlamı: doğru düşünemez, davranamaz duruma gelmek: 'Âşık olunca aklının ayarını bozanları çok gördüm ama Ethel benliğini yitirmişti düpedüz.' -E. Şafak.

Deyim: al aşağı vur yukarı

Anlamı: çekişe çekişe pazarlık yapılırken söylenen bir söz.

Deyim: alçacık dağları ben yarattım demek

Anlamı: çok kurumlu olmak, kendini çok beğenmek.

Deyim: alın damarı çatlamış

Anlamı: ar damarı çatlamış.

Deyim: alkol duvarını aşmak

Anlamı: çok sarhoş olmak.

Deyim: altı karış beberuhi

Anlamı: alay kısa boylu kimse.


Yorumlar

Yorum Yap

Arı A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler