Arda Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arda kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arda hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arda

Anlamlar:

1. İşaret olarak yere dikilen çubuk

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Halk ağzında

2. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem

3. Ardıl


Arda eş anlamlısı

Arda hakkında eş anlamlı kelimeler

Arda eş anlamlısı

arda kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : ardıl


Arda zıt anlamlısı

Arda hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arda zıt anlamlısı

Arda kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Arda ile ilgili 1 örnek cümle

"Arda" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Arda" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Tarlanın sınırını ardalarla belli ettiler


Diğer dillerde Arda

İngilizce: Call

Spanish: Llamada

German: Nach vorne

French: Appeler

Italian: Chiamare


Arda ile ilgili atasözleri

Arda ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arda hakkında ve içinde Arda kelimesi geçen, Arda ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağrılardan göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı

Anlamı: herkesi en çok ilgilendiren kendi derdidir.

Atasözü: ağrısız baş mezarda gerek

Anlamı: herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.

Atasözü: akacak kan damarda durmaz

Anlamı: kişi, alın yazısında olanla kesinlikle karşılaşır.

Atasözü: Amasya'nın bardağı, biri olmazsa biri daha

Anlamı: ele geçirilmeyen veya kaçan bir şeye üzülmek boştur çünkü her zaman benzeri sağlanabilir.

Atasözü: bir kararda bir Allah

Anlamı: gücü, büyüklüğü eksilmeyip aynı kalan yalnızca Tanrı’dır.

Atasözü: deveyi yardan uçuran bir tutam ottur

Anlamı: gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.

Atasözü: eski çamlar bardak oldu

Anlamı: devir değişti, eski tutumların değeri kalmadı.

Atasözü: gammaz olmasa tilki pazarda gezer

Anlamı: yasal olmayan yollardan gizlice çıkar sağlayan kişi, yakayı ele vereceğinden korkmasa bütün bu işleri açıktan yapar.

Atasözü: her damardan kan alınmaz

Anlamı: herkesten yardım istenmez, istense de alınamaz.

Atasözü: keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur

Anlamı: gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.

Atasözü: kumarda kaybeden aşkta kazanır

Anlamı: halk arasındaki inanca göre kumar oynayan ve parasını kaybeden biri üzülmemelidir, böyleleri aşkta şanslıdırlar.

Atasözü: rahat ararsan mezarda

Anlamı: herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.

Atasözü: sandıktaki sırtında, ambardaki karnında

Anlamı: nesi varsa giyer, nesi varsa yer.

Atasözü: sükût ikrardan gelir

Anlamı: susmak kabul etmek demektir.

Atasözü: tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden

Anlamı: tarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.

Atasözü: taze bardağın suyu soğuk olur

Anlamı: hayatına giren yeni şeyler, yeni dostlar kişiye hoş görünür.

Atasözü: ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli

Anlamı: buranın şartlarına uymalı veya buradan ayrılmalı.

Atasözü: yemeyenin malını yerler (demine hu çekerler) (üstüne bir bardak su içerler)

Anlamı: pintinin yemeye kıyamayarak biriktirdiği malı, sağlığında gücünün yetmediği kişiler, öldükten sonra da mirasçıları bol bol yerler.


Arda ile ilgili deyimler

Arda ile ilgili deyimler

Aşağıda Arda hakkında ve içinde Arda kelimesi geçen, Arda ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: bardağı taşıran damla

Anlamı: sabır tüketen aşırı davranış veya durum: 'Son tartışmamızın bardağı taşıran damla olduğu belli oluyordu.' -E. Bener.

Deyim: bardağı taşırmak

Anlamı: sabrını tüketmek: Son davranışı bardağı taşırmaya yetti.

Deyim: bardaktan boşanırcasına yağmak

Anlamı: yağmur çok şiddetli yağmak: 'Sabahleyin yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: başı darda kalmak

Anlamı: parasızlıktan dolayı sıkıntıda olmak.

Deyim: bir bardak suda fırtına koparmak

Anlamı: önemsiz, küçük bir sorunu büyütmek.

Deyim: bir kenarda durmak

Anlamı: gerektiği zaman kullanmak üzere hazırda tutmak.

Deyim: (bir şeyin) üstüne bir bardak (soğuk) su içmek

Anlamı: alay o işten umudunu kesmek, o işin olacağına inanmamak, o işten vazgeçmek.

Deyim: (bir şeyin) üzerine bir bardak (soğuk) su içmek

Anlamı: alay üstüne bir bardak su içmek.

Deyim: damardan girmek

Anlamı: argo karşısındaki kişiyi en fazla etkileyebilecek noktadan konuya girmek.

Deyim: damdan çardağa atlamak

Anlamı: hiçbir mantık bağı kurmadan konudan konuya geçmek.

Deyim: darda bulunmak

Anlamı: bir şeyin sıkıntısını çekmek: 'En darda bulunduğu zamanlarda bile ihtiyacı olanlar ondan bir şey isteyebilirlerdi.' -İ. A. Gövsa.

Deyim: darda kalmak

Anlamı: 1) paraca sıkıntı içine girmek; 2) zor duruma düşmek: 'Lala da pek darda kaldığı zaman kabahati Gülsüm'ün üstüne yıkıyor.' -R. N. Güntekin.

Deyim: eli dar (darda) olmak

Anlamı: para sıkıntısı içinde olmak.

Deyim: engin dallardan murt yememek

Anlamı: yükseklerden uçmak, burnu büyük olmak: 'Engin dallardan murt yemezdi. Onun alacağı kız ya çok zengin ya da tanınmış bir aileye mensup olmalıydı.' -O. Kemal.

Deyim: gözü yolda (yollarda) kalmak (olmak)

Anlamı: birinin gelmesini merak, istek veya özlemle beklemek.

Deyim: ihtarda bulunmak

Anlamı: ihtar etmek: 'Mahpushane müdürüne haber salarak 'Vazifene dikkat et.' diyerek ihtarda bulunan oydu.' -K. Korcan.

Deyim: iktidardan düşmek

Anlamı: 1) devlet yönetiminde yetkiyi başka bir partiye bırakmak zorunda kalmak; 2) cinsel gücü azalmak.

Deyim: inkârdan gelmek

Anlamı: inkâr etmek.

Deyim: itibardan düşmek

Anlamı: saygınlığını yitirmek.

Deyim: karda yürüyüp (gezip) izini belli etmemek

Anlamı: kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli iş çevirmek: 'Karda yürüyüp izini belli etmemek, cümlesiyle tarif edilen bu sinsilik, hedefine asla varamayan adi bir hiledir.' -P. Safa.


Yorumlar

Yorum Yap

Arda A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler