Aramak kısaca kelime anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aramak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aramak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aramak

Anlamlar:

1. Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Dükkânın içinde gözleriyle bir şeyler aradı."

"Sait Faik Abasıyanık"

2. Araştırmak, yoklamak

Örnek: "Ceplerini aramak."

3. Ziyarete, hatır sormaya gitmek

Örnek: "Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!"

"Burhan Felek"

4. Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek

Örnek: "Seni çok arıyorum, Ziyacığım."

"Cahit Sıtkı Tarancı"

5. Önem verip istemek

Örnek: "Ben böyle şeyleri aramam."

6. Bir kişiyle görüşmek üzere telefon etmek

Örnek: "Bir adam, mütemadiyen telefonu açıp kapayarak ısrarla bir yeri arıyor."

"Esat Mahmut Karakurt"

7. Şart koşmak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam


Aramak eş anlamlısı

Aramak hakkında eş anlamlı kelimeler

Aramak eş anlamlısı

aramak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : yoklamak, araştırmak, özlemek


Aramak zıt anlamlısı

Aramak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aramak zıt anlamlısı

Aramak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aramak ile ilgili 7 örnek cümle

"Aramak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aramak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bu kumda iğne aramak gibi bir şey

2. Onu ara sıra aramak gerekirdi

3. Çocuğun çantasını aramak istediler

4. İlerde bugünleri aramak da var

5. Üçü beşi aramak bana göre değil

6. Onda aradığını bulamadı

7. Başına dert mi arıyorsun, çek git buradan


Diğer dillerde Aramak

İngilizce: Call

Spanish: Llamada

German: Suche

French: Appeler

Italian: Chiamare


Aramak ile ilgili atasözleri

Aramak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aramak hakkında ve içinde Aramak kelimesi geçen, Aramak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aramakla bulunmaz

Anlamı: çok değerli ancak rastlantı ile ele geçer.


Aramak ile ilgili deyimler

Aramak ile ilgili deyimler

Aşağıda Aramak hakkında ve içinde Aramak kelimesi geçen, Aramak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağız aramak (yoklamak)

Anlamı: öğrenmek istenilen şeyi söyletecek yolda dil kullanmak.

Deyim: ağzını aramak (yoklamak)

Anlamı: konuşturarak düşüncesini öğrenmeye çalışmak: 'Ağzımı aradı, rahat mıydım, burada okuyacağımı aklım kesmiş miydi?' -A. Kutlu.

Deyim: bela aramak

Anlamı: kavga çıkarmak için fırsat kollamak: 'Geceleyin belanı arama, haydi nerden geldinse bas git oraya.' -E. İ. Benice.

Deyim: bir kolayını aramak

Anlamı: bir şeyi yapmak, çözmek için gerekli kolay ve kestirme yöntemi araştırmak: 'Yanlışını düzeltmek için bir kolayını aramaya başladı.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: (birini) cepten aramak

Anlamı: bir kimseyi cep telefonundan aramak.

Deyim: (birinin) parmağını aramak

Anlamı: ilgisini, bağlantısını aramak, kurulan düzeni araştırmak: 'Bu polemik kampanyasında bazı gizli teşekküllerin parmağını aramak gerektiği fikrinde idi.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: bucak bucak aramak

Anlamı: her yerde aramak: 'Sizi bucak bucak arayan ölüm, nihayet izinizi bulup karşınıza dikildi mi?' -A. N. Asya.

Deyim: demir taramak

Anlamı: gemi rüzgâr veya akıntı yüzünden çıpasını sürümek.

Deyim: eme yaramak

Anlamı: işe yaramak, yararlı olmak.

Deyim: fırsat beklemek (aramak)

Anlamı: en uygun şartı, durumu veya zamanı kollamak.

Deyim: girecek delik aramak

Anlamı: saklanmak istemek.

Deyim: hakkını aramak

Anlamı: hakkı olduğuna inandığı şeyi elde etmeye çalışmak.

Deyim: işe yaramak

Anlamı: elverişli olmak: 'Bunları ezberledik de ne oldu? Hiç! Ne o günlerde işimize yaradı, ne de ondan sonra.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: kabahati (birinde) bulmak (aramak)

Anlamı: bir kusur, suç aramak: 'O, atı kızdırıyor, çileden çıkarıyor diye, bütün kabahati seyisinde buluyordu.' -A. Ş. Hisar.

Deyim: kaçacak delik aramak

Anlamı: korku ile saklanacak yer aramak: 'O adam onları aşağıladıkça utancından kaçacak delik arayan Âşık Ali'ye acıyordu.' -Y. Kemal.

Deyim: kapı aramak

Anlamı: ev ziyareti yapmak istemek.

Deyim: kapı kapı aramak

Anlamı: her yeri aramak.

Deyim: macera aramak

Anlamı: başına geleceklerden habersiz, sonu bilinmeyen, tehlikeli, heyecanlı bir işe girişmek.

Deyim: maraza aramak

Anlamı: çekişmek, olay çıkarmak için bahane aramak: 'İkinci yarıda herkesin dili bir karış dışarı çıktığı, maraza aradığı, çamurlaştığı zaman, seninki, oyuna yeni girmiş gibi terütaze koşar durur.' -H. Taner.

Deyim: mumla aramak

Anlamı: çok isteyerek ve özlemle aramak: 'Kısacası, böyle bir komşuyu mumla arasa bulamayacaktır.' -T. Buğra.


Yorumlar

Yorum Yap

Aramak A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler