Aralık ne demek? Aralık TDK anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aralık kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aralık hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aralık

Anlamlar:

1. Ara

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "İki masa arasında bir metre aralık var."

2. Uygun, elverişli durum, fırsat

3. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor

4. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel

5. Tuvalet

6. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas

7. Yarı açık, tam kapanmamış

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu."

"Çetin Altan"

8. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre

Özelliği / Tipi / Türü: Ekonomi

9. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık

Özelliği / Tipi / Türü: Fizik

10. İki nota arasındaki perde uzaklığı

Özelliği / Tipi / Türü: Müzik

11. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk

Özelliği / Tipi / Türü: Müzik

Örnek: "Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır."

12. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık

Özelliği / Tipi / Türü: Spor

İçinde Aralık geçen birleşik ve kökteş kelimeler: aralık korozyonu, aralık oyunu, bir aralık, dar aralık, o aralık, hava aralığı, tavan aralığı

2. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri

Özelliği / Tipi / Türü: Isim


Aralık eş anlamlısı

Aralık hakkında eş anlamlı kelimeler

Aralık eş anlamlısı

aralık kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : kânunuevvel , mesafe , vakit , sıra , koridor , geçenek , espas , ayakyolu , ilk kânun


Aralık zıt anlamlısı

Aralık hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aralık zıt anlamlısı

Aralık kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aralık ile ilgili 7 örnek cümle

"Aralık" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aralık" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. İki satır arasında çok az aralık var

2. O aralık işsizdim

3. Bir aralık bu işe bakarız

4. İki sesin uyumu aralıklarına bağlı olduğu için, müzikte aralık önemlidir

5. Müzikte de aralık önem taşır

6. Aralıkta çok dolaşma

7. Kapı aralıktı, kedi kaçtı


Diğer dillerde Aralık

İngilizce: Time

Spanish: Tiempo

German: Dezember

French: Temps

Italian: Tempo


Aralık ile ilgili atasözleri

Aralık ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aralık hakkında ve içinde Aralık kelimesi geçen, Aralık ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: bekârlık maskaralık

Anlamı: bekâr kimse bakımsızdır, derbeder bir yaşayışı vardır ve herkesin eğlencesi olur.


Aralık ile ilgili deyimler

Aralık ile ilgili deyimler

Aşağıda Aralık hakkında ve içinde Aralık kelimesi geçen, Aralık ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aralık vermek

Anlamı: 1) yeniden başlamak üzere bir işi kısa süre bırakmak; 2) harfler veya satırlar arasında boşluk bırakmak.

Deyim: beş paralık etmek

Anlamı: zor durumda bırakmak, dile düşürmek, rezil etmek.

Deyim: beş paralık olmak

Anlamı: zor durumda kalmak, dile düşmek, rezil olmak: Yaptığı bu hatadan dolayı onuru beş paralık oldu.

Deyim: bir paralık etmek

Anlamı: çok utanacak, işe yaramaz bir duruma düşürmek: 'Burnumuzun dibinde araba soydular, namusumuzu bir paralık ettiler.' -R. N. Güntekin.

Deyim: (birini, bir şeyi) iki paralık etmek

Anlamı: değerini düşürmek: 'Talebeliğin şerefini iki paralık etmişti gene.' -R. Ilgaz.

Deyim: (birini) on paralık etmek

Anlamı: birine hakarette bulunmak, birini kötü duruma düşürmek.

Deyim: iki paralık olmak

Anlamı: değerini yitirmek: 'Herifi enseleyemezsem diye, aklı başından gidiyordu. Mahalledeki on beş yıllık bekçilik haysiyeti iki paralık olacaktı.' -S. Kocagöz.

Deyim: kaç paralık (adam veya şey)

Anlamı: değersiz.

Deyim: namusu iki paralık olmak

Anlamı: onursuz bir duruma düşmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Aralık A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler