Anlam kelime anlamı nedir? Anlam ne demek?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Anlam kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Anlam hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Anlam

Anlamlar:

1. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Dil bilimi

2. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey

Özelliği / Tipi / Türü: Mantık

İçinde Anlam geçen birleşik ve kökteş kelimeler: anlam aykırılığı, anlam bayağılaşması, anlam bilimi, anlam bilimsel, anlam daralması, anlam değişmesi, anlam genişlemesi, anlam iyileşmesi, anlam kayması, anlam kötüleşmesi, bağlamsal anlam, eş anlam, ikiz anlam, bir anlamda


Anlam eş anlamlısı

Anlam hakkında eş anlamlı kelimeler

Anlam eş anlamlısı

anlam kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Valör , Fehva , Mana , Kavram


Anlam zıt anlamlısı

Anlam hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Anlam zıt anlamlısı

Anlam kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Anlam ile ilgili 1 örnek cümle

"Anlam" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Anlam" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Her sözcüğün en az bir anlamı vardır


Diğer dillerde Anlam

İngilizce: Meaning

Spanish: Significado

German: Bedeutung

French: Sens

Italian: Significato


Anlam ile ilgili atasözleri

Anlam ile ilgili atasözleri

Aşağıda Anlam hakkında ve içinde Anlam kelimesi geçen, Anlam ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az

Anlamı: anlayışlı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler oysa anlayışsız kimselere ne söylense yararsızdır.


Anlam ile ilgili deyimler

Anlam ile ilgili deyimler

Aşağıda Anlam hakkında ve içinde Anlam kelimesi geçen, Anlam ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: anlam çıkarmak

Anlamı: 1) bir cümleden veya metinden yeni ve değişik bir anlam yakalamak; 2) mec. yersiz ve gereksiz bir yargıya varmak, yanlış değerlendirmek; bir söze, söyleyenin aklından geçmeyen bir anlam vermek.

Deyim: anlam vermek

Anlamı: kendince bir yargıya varmak, yorumlamak.

Deyim: anlamazlıktan gelmek (anlamazlığa vurmak)

Anlamı: bir şeyi anladığı hâlde anlamamış gibi davranmak: 'Anlamazlığa vuruyorum, teşekkür ederek ayrılıyorum daireden.' -A. Ümit.

Deyim: anlamına gelmek

Anlamı: bir anlam bildirmek.

Deyim: bayram haftasını mangal tahtası anlamak

Anlamı: şaka sözü, konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak.

Deyim: (bir şeyin) ilminden anlamak

Anlamı: herhangi bir şeyin uzmanı olmak: 'Onun ilminden anlayan şoför seni istediği yere götürür.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: dilinden anlamak

Anlamı: 1) bir canlının çıkardığı seslerden veya onun davranışlarından ne anlatmak istediğini anlamak; 2) mec. söz konusu olan şeyin özelliğini bilmek: 'Bunda yenilmiş, içilmiş bir şey yok ya! Sen onun dilini de anlarsın.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: dünyanın kaç bucak (köşe) olduğunu göstermek (anlamak)

Anlamı: dünyada ne gibi güçlükler olduğunu bildirmek (anlamak), insanın başına neler gelebileceğini öğretmek veya öğrenmek.

Deyim: dünyayı anlamak

Anlamı: dünyada neler olduğunu öğrenmek, deneyimi artmak.

Deyim: hâlden anlamak (bilmek)

Anlamı: bir kimsenin içinde bulunduğu güç durumu anlayarak sezip anlayış göstermek: 'Kız hâlden anlamış olacak ki iki kere daha ikramda bulundu.' -R. Erduran.

Deyim: Hanya'yı Konya'yı anlamak (bilmek, görmek)

Anlamı: bir işin gerçek yönünü anlayarak aklı başına gelmek, akıllanmak.

Deyim: kadrini anlamak

Anlamı: değerinin farkına varmak: 'Hakikaten, insan sevdiklerinin kadrini yokluklarında anlıyor.' -P. Safa.

Deyim: kafayı tütsülemek (dumanlamak)

Anlamı: argo sarhoş olmak: 'Barba Manol kafayı iyice dumanladıktan sonra, iki bacağının nasıl tutulduğunu anlattı.' -Halikarnas Balıkçısı.

Deyim: karine ile anlamak

Anlamı: sözün gelişinden çıkarmak.

Deyim: kazı koz anlamak

Anlamı: söylenen şeyi çok yanlış anlamak.

Deyim: kelimenin tam anlamıyla

Anlamı: bir durumu anlatmak için kullanılan sözün kapsadığı anlamın tamamıyla: Kelimenin tam anlamıyla bu işin bütün çilesini çekti.

Deyim: laf anlamaz

Anlamı: 1) söz dinlemeyip kendi bildiğinde inat eden; 2) kaba, aptal (kimse).

Deyim: lafı kıçından anlamak

Anlamı: konuşulan konuyu yanlış, ters anlamak.

Deyim: laftan anlamak

Anlamı: söyleneni dinleyip uymak veya uygulamak: 'Adam değil ki laftan anlasın!' -N. Cumalı.

Deyim: leb demeden leblebiyi anlamak

Anlamı: daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak.


Yorumlar

Yorum Yap

Anlam A ile başlayan kelimeler An ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler