Ani Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ani kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ani hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ani

Kökeni: "Arapça ānī" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Ansızın yapılan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Ani bir hareketle Çakır'ın omzunu kavradı, öne itti, sonra aynı kuvvetle geri çekip bastırdı,"

"Tarık Buğra"

2. Ansızın ortaya çıkan

Örnek: "Birkaç ay devam eden bu ani hastalık alınan birçok tıbbi tedbirlere rağmen gittikçe ziyadeleşiyordu."

"Asaf Halet Çelebi"

3. Ansızın, birdenbire

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

Örnek: "Öyle ani ve haşin çıkmıştı ki bu soru, karşıdaki boş bulunup ismini söyledi."

"Elif Şafak"


Ani eş anlamlısı

Ani hakkında eş anlamlı kelimeler

Ani eş anlamlısı

ani kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Hatıra


Ani zıt anlamlısı

Ani hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ani zıt anlamlısı

Ani kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ani ile ilgili 6 örnek cümle

"Ani" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ani" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Kedi, ani bir sıçrayışla fareyi tuttu

2. Yağmur ani bastırdı

3. Bana onunla ilgili bir anısını anlattı

4. Bu kitap benden bir anı olsun sana

5. Bu saat babamdan kalan bir anıdır

6. Anı yaygın bir yazınsal türdür


Diğer dillerde Ani

İngilizce: Sudden

Spanish: Repentino

German: Ani

French: Soudain

Italian: Improvviso


Ani ile ilgili atasözleri

Ani ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ani hakkında ve içinde Ani kelimesi geçen, Ani ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi

Anlamı: hiçbir duruma güvenilmez, bizim olan şeyler elimizde sürekli olarak kalmazlar.

Atasözü: ev sahibi mülk sahibi, hani nerede bunun ilk sahibi

Anlamı: kişi malını mülkünü kaybederim korkusuyla kendini üzüntüye kaptırmamalı, malı mülkü ile övünmemelidir, zira mal mülk dünyaya ait bir şeydir.

Atasözü: kırkyıllık Yani, olur mu Kâni

Anlamı: eskimiş bir alışkanlık kolay kolay değişmez.

Atasözü: satılık ziftin olsun, Selânikten kel gelir

Anlamı: işe yaramaz sandığın bir malı satılığa çıkarırsan akla gelmeyen yerlerden onu arayanlar gelir.


Ani ile ilgili deyimler

Ani ile ilgili deyimler

Aşağıda Ani hakkında ve içinde Ani kelimesi geçen, Ani ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: (birinde) yürek Selânik olmak

Anlamı: şaka çok korkmak ve çok heyecanlanmak: 'İkisinde de yürek Selânik.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: daniskasını yapmak

Anlamı: bir işi her yolu deneyerek gerçekleştirmek.

Deyim: efradını cami, ağyarını mâni

Anlamı: 'ne eksik ne fazla, eksiği artığı olmayan' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: fırsatı ganimet bilmek

Anlamı: çıkan fırsattan en iyi biçimde yararlanmak: 'Fırsatı ganimet bilen İbrahim Ağa, soluğu doğru Eminönü'nde aldı.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: granit gibi

Anlamı: güçlü, dayanıklı, sert.

Deyim: hani yok mu

Anlamı: dikkati arkadan gelen söze çekmek için söylenen bir söz.

Deyim: insaniyet namına

Anlamı: 'insanlığa yakışır duygulara uyarak' anlamında kullanılan bir söz: 'Hakkında bilgisi olanların aşağıdaki adrese bildirmelerini insaniyet namına rica ederim.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: kısmetine mâni olmak

Anlamı: kazancına veya evlenmesine engel olmak.

Deyim: mâni düzmek (yakmak)

Anlamı: 1) mâni okumak; 2) müzik eşliğinde mâni söylemek.

Deyim: nanik yapmak

Anlamı: birini budala yerine koymak, alay etmek.

Deyim: paniğe kapılmak

Anlamı: çok korkmak: 'Kendisi ile birlikte gelemeyeceğini anlayınca tam bir paniğe kapıldı.' -N. Cumalı.

Deyim: paniğe vermek

Anlamı: büyük bir dehşete düşürmek, çok korkutmak.

Deyim: panik yaratmak

Anlamı: korku, dehşet uyandırmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Ani A ile başlayan kelimeler An ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler