Anı sözlük anlamı nedir? Anı ne demek?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Anı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Anı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Anı

Anlamlar:

1. Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Fakültemizin sütunlu salonu binlerce gencin yoğun duygularının, önemli anılarının mekânıdır."

"Ayla Kutlu"

2. Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra

Özelliği / Tipi / Türü: Edebiyat

Örnek: "Halit Ziya Uşaklıgil'in anılarını topladığı 'Kırk Yıl'ın son ciltleri şiire başladığım yıllarda çıkıyordu."

"Necati Cumalı"


Anı eş anlamlısı

Anı hakkında eş anlamlı kelimeler

Anı eş anlamlısı

anı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Hatıra


Anı zıt anlamlısı

Anı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Anı zıt anlamlısı

Anı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Anı ile ilgili 6 örnek cümle

"Anı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Anı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bana onunla ilgili bir anısını anlattı

2. Bu kitap benden bir anı olsun sana

3. Bu saat babamdan kalan bir anıdır

4. Anı yaygın bir yazınsal türdür

5. Kedi, ani bir sıçrayışla fareyi tuttu

6. Yağmur ani bastırdı


Diğer dillerde Anı

İngilizce: Memory

Spanish: Memoria

German: Moment

French: Mémoire

Italian: Memoria


Anı ile ilgili atasözleri

Anı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Anı hakkında ve içinde Anı kelimesi geçen, Anı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abanın kadri yağmurda bilinir

Anlamı: bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

Atasözü: abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır

Anlamı: görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.

Atasözü: abdestsiz sofuya namaz mı dayanır

Anlamı: kurallara, koşullara uyulmadıktan sonra bir sürü iş yapılabilir.

Atasözü: acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır

Anlamı: gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

Atasözü: acı patlıcanı kırağı çalmaz

Anlamı: herhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer kötü durumlar etkilemez.

Atasözü: acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır

Anlamı: bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.

Atasözü: acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur

Anlamı: bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

Atasözü: aç doymam, tok acıkmam sanır

Anlamı: aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, varlıklı insan ise daha fazlasını ister.

Atasözü: aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır

Anlamı: insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.

Atasözü: aç yanında sarpın kurcalanmaz

Anlamı: bir kimsenin yanında, onun çok duyarlı olduğu konuya değinmemek gerekir.

Atasözü: aç yanından kaç

Anlamı: aç insan tehlikelidir.

Atasözü: açın imanı olmaz

Anlamı: aç olan kimseden her türlü kötülük beklenebilir.

Atasözü: adam adamdan korkmaz, utanır

Anlamı: insanları ahlaklı davranmaya iten korku değil, küçük görülme duygusudur.

Atasözü: adamın adı çıkacağına canı çıksın

Anlamı: insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.

Atasözü: adamın (kimsenin) adı çıkmadansa canı çıkması (yeğdir)

Anlamı: insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.

Atasözü: adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork

Anlamı: duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

Atasözü: ağacı kurt, insanı dert yer

Anlamı: kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir.

Atasözü: ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz

Anlamı: işveren işçisi ile birlikte çalışmazsa işçi işe var gücüyle sarılmaz.

Atasözü: ağanın eli tutulmaz

Anlamı: zengin olarak düşünülen kişiden anılmaya değer bir bağış beklenir.

Atasözü: ağanın gözü ata tımardır

Anlamı: iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.


Anı ile ilgili deyimler

Anı ile ilgili deyimler

Aşağıda Anı hakkında ve içinde Anı kelimesi geçen, Anı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: açlıktan imanı gevremek

Anlamı: çok acıkmak.

Deyim: adı sanı olmak

Anlamı: bilinmek, tanınmak, ünlü olmak: 'Osman Efendi'nin adı sanı vardı.' -İ. H. Baltacıoğlu.

Deyim: ağzından çıkanı (çıkan sözü) kulağı duymamak (işitmemek)

Anlamı: sözlerini tartmadan söylemek.

Deyim: akıl danışmak

Anlamı: bir konuda birinin görüşünü sormak: 'O cinayeti işlemeden evvel gelip bize akıl mı danıştın?' -P. Safa.

Deyim: alkış tufanı kopmak

Anlamı: sürekli ve coşkun alkış başlamak: 'Daha ilk nağmelerde meyhaneyi sarsan bir alkış tufanı koptu.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz

Anlamı: birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.

Deyim: allahı çok, insanı az bir yer

Anlamı: pek ıssız ve kuytu bir yer.

Deyim: alt yanı çıkmaz sokak

Anlamı: sonu gelmeyen, sonuç alınamayan işler için söylenen bir söz.

Deyim: ananın (anasının) ak sütü gibi (helal olsun)

Anlamı: 'anamın sütü bana nasıl helal ise bu da sana öyle helal olsun' anlamında kullanılan bir söz: 'Şimşek gibi çakan ağrılardan beni kurtarsınlar, servetimin yarısını anamın ak sütü gibi vereyim.' -R. N. Güntekin.

Deyim: anız bozmak

Anlamı: anızı altüst etmek için toprağı yüzden sürmek.

Deyim: arabanın tekerine taş koymak

Anlamı: güçlük çıkarmak.

Deyim: arı kovanı gibi işlemek

Anlamı: bir yerin gireni çıkanı çok olmak.

Deyim: ayranı kabarmak

Anlamı: 1) öfkelenmek, coşmak; 2) aşırı bir cinsel arzu duymak: 'Sadrazamın ayranı kabarsın diye üç gün beklenildikten sonra ... gelini, alayla, eşinin konağına iletmişlerdir.' -S. Birsel.

Deyim: ayranı yok içmeye, atla (tahtırevanla) gider sıçmaya

Anlamı: kaba yoksulluğuna bakmadan gösteriş yapmaya kalkanların gülünçlüğünü anlatmak için kullanılan bir söz.

Deyim: ayranım budur, yarısı sudur

Anlamı: bir iş yarım yamalak yapıldığında özür dilemek için söylenen bir söz.

Deyim: ayrıcalık tanımak (göstermek)

Anlamı: 1) birine özel hak vermek; 2) birini kayırmak.

Deyim: ... azmanı

Anlamı: ...'nın çok gelişmişi, iri yapılısı: 'Bodrum'daki parasız öğrenci de gelmiş, yanında da köpek azmanı.' -E. Şafak.

Deyim: bağlanıp kalmak

Anlamı: tutulmak, sevdalanmak: 'Bunca güzellere bağlandım kaldım / Ne bir vefa aldım ne faydalandım' -Halk türküsü.

Deyim: bardaktan boşanırcasına yağmak

Anlamı: yağmur çok şiddetli yağmak: 'Sabahleyin yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: başına dünyanın belasını sarmak

Anlamı: büyük felaket getirmek: 'Sonradan Kayabaşı'nın başına ve bizim başımıza dünyanın belasını saracak kadar zengindik.' -T. Dursun K.


Yorumlar

Yorum Yap

Anı A ile başlayan kelimeler An ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler