Angarya kelimesinin sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Angarya kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Angarya hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Angarya

Kökeni: "Rumca" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş

3. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet

4. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması

5. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması

6. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Vazifelerini bir angarya gibi yaparlar."

"Ömer Seyfettin"


Angarya eş anlamlısı

Angarya hakkında eş anlamlı kelimeler

Angarya eş anlamlısı

angarya kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : yüklenti


Angarya zıt anlamlısı

Angarya hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Angarya zıt anlamlısı

Angarya kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Angarya ile ilgili 3 örnek cümle

"Angarya" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Angarya" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Çağdaş toplumda angarya yasaktır

2. Dostum, sana bir angaryam olacak, yapıver

3. Bu artık bir angarya olmaya başladı


Diğer dillerde Angarya

İngilizce: Dog

Spanish: Perro

German: Arbeit

French: Chien

Italian: Cane


Angarya ile ilgili atasözleri

Angarya ile ilgili atasözleri

Aşağıda Angarya hakkında ve içinde Angarya kelimesi geçen, Angarya ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Angarya ile ilgili deyimler

Angarya ile ilgili deyimler

Aşağıda Angarya hakkında ve içinde Angarya kelimesi geçen, Angarya ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: angarya (angaryasını) çekmek

Anlamı: bir işi isteksizce, hatır için yapmak zorunluluğunda olmak: 'Benim bu angaryalarımı da başka türlü kimsecikler çekmez.' -O. C. Kaygılı.

Deyim: angaryaya koşmak

Anlamı: birini zorunlu olmadığı hâlde bir işte çalışmaya zorlamak.


Yorumlar

Yorum Yap

Angarya A ile başlayan kelimeler An ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler