Ana ne demek? Ana anlamı nedir?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ana kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ana hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ana

Anlamlar:

1. Anne

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Anası mutfakta bir tabağa marul doğruyor."

"Yusuf Atılgan"

2. Yavrusu olan dişi hayvan

3. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı

Örnek: "Fatma Anamız. Meryem Ana."

4. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü: ünlem

5. Velinimet

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Yoksullar anası."

6. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü

7. Temel, asıl, esas

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Ana bina aradan geçen elli beş yıla karşın değişmemiş."

"Ayla Kutlu"

8. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü: Matematik

İçinde Ana geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ana arı, ana atardamar, ana baba, ana besleme hattı, ana bilim dalı, ana cadde, ana çizgi, ana dal, ana defter, ana deniz, ana dil, ana dili, ana direk, ana doğrusu, ana duvar, ana düşünce, anaerki, ana fikir, ana haber sunucusu, ana hat, ana kadın, ana kapı, ana kara, ana kent, ana kitap, ana kolon hattı, ana konu, ana kök, ana kraliçe, ana kubbe, ana kucağı, ana kuyu, ana kuzusu, anamal, ana mektebi, ana menü, ana motif, ana muhalefet, anaokulu, ana ortaklık, anapara, ana rahmi, ana saat, ana sanlı, ana sav, ana sayaç, ana sınıfı, ana sözleşme, ana şehir, ana toplardamar, ana vatan, ana yapı, ana yarısı, anayasa, ana yemek, ana yol, ana yön, ana yurt, ana yüreği, anadan doğma, anadan görme, anadan üryan, anası danası, anası kılıklı, büyükana, Havva Ana, havvaanaeli, kadınana, kaynana, meryemana asması, meryemana dikeni, meryemanaeldiveni, meryemanakandili, meryemanakuşağı, sperma ana hücresi, sütana, üvey ana, dağ anası, dağlar anası, denizanası, dev anası, hamam anası, kuyu anası, öksüz anası


Ana eş anlamlısı

Ana hakkında eş anlamlı kelimeler

Ana eş anlamlısı

ana kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Anne , Valide , Velinimet , Esas , Asıl , Temel


Ana zıt anlamlısı

Ana hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ana zıt anlamlısı

Ana kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ana ile ilgili 16 örnek cümle

"Ana" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ana" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Ana, oğlun hangi bölükte?

2. O yoksul anasıdır

3. Ana parayı kurtar, faizi pek düşünme

4. Bu hesabı ana deftere geç

5. Kötülüklerin anası kumardır

6. Apartmanın ana kapısı açık kalmış

7. Ortalık ana baba günüydü, arkadaşımı göremedim

8. Evin ana direğiydi o, ölümü yıktı evi

9. Vay ana kuzusu vay, sıkıntıya gelemiyor hiç

10. Turistler plajda anadan doğma imişler

11. Gözleri anadan doğma böyle, biraz şaşı

12. Şu iş bitti ya, anadan doğmuşa döndüm

13. Hiçbir şeyim kalmadı artık, anadan doğmuşa döndüm

14. Git anam, böyle olmaz!

15. Anam, ne günlere kalmışız!

16. Adamın anasını bellemek için elinden geleni yaptı


Diğer dillerde Ana

İngilizce: Main

Spanish: Principal

German: Ana

French: Principal

Italian: Principale


Ana ile ilgili atasözleri

Ana ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ana hakkında ve içinde Ana kelimesi geçen, Ana ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur

Anlamı: bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

Atasözü: aç kurt aslana saldırır

Anlamı: aç kimse karnını doyurmak için gerekirse ölümü göze alır.

Atasözü: ada bana, adayım sana

Anlamı: sen bir kimse için fedakârlıkta bulunursan o da senin için fedakârlıkta bulunur.

Atasözü: adam olana bir söz yeter

Anlamı: anlayışlı olan kimse için bir şeyin bir kez söylenmesi yeterli olur.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz

Anlamı: işveren işçisi ile birlikte çalışmazsa işçi işe var gücüyle sarılmaz.

Atasözü: ağlarsa anam ağlar, başkası (kalanı) yalan ağlar

Anlamı: insanın sıkıntısını yürekten paylaşan yalnızca annesidir, diğerlerinin üzülmesi yüzeyseldir.

Atasözü: akşama karşı gitme, tana karşı yatma

Anlamı: yolculuğa gece değil sabah erken çıkılmalıdır.

Atasözü: Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir

Anlamı: Tanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir.

Atasözü: Allah bana, ben de sana

Anlamı: şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim.

Atasözü: altın anahtar her kapıyı açar

Anlamı: para olduğunda her güçlük yenilebilir.

Atasözü: ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz

Anlamı: insanlar içinde bize anne kadar candan bağlı dost yoktur.

Atasözü: ana ile kız, helva ile koz

Anlamı: anne ile kız, koz helvasının içindeki cevizle helva gibidirler, birbirlerinden kesinlikle ayrılmazlar.

Atasözü: ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar

Anlamı: kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.

Atasözü: ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış

Anlamı: kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.

Atasözü: analık fenalık (kara yamalık)

Anlamı: üvey ana fenalık simgesidir.

Atasözü: anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım

Anlamı: insan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.

Atasözü: anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi

Anlamı: hiçbir duruma güvenilmez, bizim olan şeyler elimizde sürekli olarak kalmazlar.

Atasözü: ananın bahtı kızına

Anlamı: bir anne nasıl bir evlilik hayatı geçirirse kızının evlilik hayatı da kendisininkine benzer.

Atasözü: ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez)

Anlamı: annenin acı sözü çocuğuna ağır gelmez.


Ana ile ilgili deyimler

Ana ile ilgili deyimler

Aşağıda Ana hakkında ve içinde Ana kelimesi geçen, Ana ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: adam olana çok bile

Anlamı: layık olmadığı, hak etmediği hâlde kişinin beklentisi daha fazla olduğu durumlarda kullanılan bir söz.

Deyim: ağzı çiriş çanağına dönmek

Anlamı: ağzı kuruyup acılaşmak.

Deyim: ağzını burnunu çarşamba pazarına (çanağına) çevirmek

Anlamı: aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.

Deyim: aklı zıvanadan çıkmak

Anlamı: delirmek, aklını oynatmak.

Deyim: al sana bir ... daha

Anlamı: yeni bir aksilik olduğunda bezginlik bildirmek için 'işte' anlamında kullanılan bir söz: 'Al sana bir hayal kırıklığı daha!' -A. Erhat.

Deyim: Allah bana, ben de sana

Anlamı: 'şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: aman dedirtmek (amana getirmek)

Anlamı: karşı koyan birini boyun eğmek zorunda bırakmak, zor durumda bırakmak: 'Galiba bu sene soğuk aman dedirtecek.' -R. H. Karay.

Deyim: amana gelmek

Anlamı: önce direnirken zor karşısında boyun eğmek.

Deyim: ana baba bir

Anlamı: aynı anne ve babadan olan.

Deyim: ana baba eline bakmak

Anlamı: ana ve babanın verdiği para ile geçinmek.

Deyim: ana baba yavrusu

Anlamı: nazlı büyütülmüş çocuk.

Deyim: ana bir, baba ayrı

Anlamı: anaları bir, babaları ayrı olan (kardeşler).

Deyim: ana rahmine düşmek

Anlamı: döl yatağında cenin oluşmak: 'Ulan Mustafa, insanoğlu ana rahmine düşer de dokuz ay on gün sonra capcanlı fırlar.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: anadan doğmuşa dönmek (anadan yeni doğmuş gibi olmak)

Anlamı: 1) dertsiz, tasasız bir duruma gelmek; 2) günahlardan arınmış duruma gelmek.

Deyim: anafora kaptırmak

Anlamı: başkasının emeksiz ve karşılıksız olarak yararlanmasına sebep olmak.

Deyim: anahtar vermek

Anlamı: tiy. tuluat tiyatrosunda komiğe nükte yapma kolaylığı vermek.

Deyim: anahtarı beline takmak

Anlamı: evde yönetimi ele almak.

Deyim: analı kuzu, kınalı kuzu

Anlamı: 1) her işi yolunda giden; 2) annesi sağ olan çocukların mutluluğunu anlatan bir söz.

Deyim: anam babam

Anlamı: içtenlik bildiren bir söz: Bilir miyim ben anam babam!

Deyim: anan yahşi, baban yahşi

Anlamı: birini, bir işe razı etmek için onu övmek amacıyla söylenen bir söz.


Yorumlar

Yorum Yap

Ana A ile başlayan kelimeler An ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler