Ama kısaca sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ama kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ama hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ama

Kökeni: "Arapça aʿmā" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Görme engelli

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

2. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin, velakin

Özelliği / Tipi / Türü: Bağlaç

Örnek: "Para kazanmayı hiç sevmiyordu ama hesapsız harcamaya bayılıyordu."

"Necati Cumalı"

3. Uyarma veya şartlı bir ifade niteliğinde olan bir cümleyi, başka bir cümleye bağlamaya yarayan bir söz

Örnek: "Fala inanmam ama fırsat bulursam baktırmadan da yapamam."

"Kemal Tahir"

4. Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağlayan bir söz

Örnek: "Gerçi yeni nesil, eskiyi öğrenmekte bir fayda görmüyor ama ben gene de yazayım."

"Burhan Felek"

5. Bir yargıyı veya bir buyruğu pekiştirmek için de kullanılan bir söz

Örnek: "Güzel ama güzel bir söz söyledi."

6. Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilen bir söz

Örnek: "Gerçi vekillerden bazıları yerli yerinde duruyordu ama!"

"Yakup Kadri Karaosmanoğlu "


Ama eş anlamlısı

Ama hakkında eş anlamlı kelimeler

Ama eş anlamlısı

ama kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Fakat , Lakin , Amma


Ama zıt anlamlısı

Ama hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ama zıt anlamlısı

Ama kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ama ile ilgili 9 örnek cümle

"Ama" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ama" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Hava güneşli ama soğuk

2. Yarın gidelim diyorsun ama yarın başka iş var

3. Ona bunu söyledim ama iyi etmedim

4. Git ama çabuk git! Güzel, amma çok güzel

5. Git dediysem akşama kadar kal demedim ama! Bunu da al, darılırım ama!

6. Ama ne şiir! Ama ne hava!

7. Ama ne adam yahu!

8. Yaptım, ama niçin yaptım, aması var, onu anlatayım

9. O araba yeni gibi ama, işte bir aması var, onu da ben biliyorum


Diğer dillerde Ama

İngilizce: But

Spanish: Pero

German: Aber

French: Mais

Italian: Ma


Ama ile ilgili atasözleri

Ama ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ama hakkında ve içinde Ama kelimesi geçen, Ama ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdestsiz sofuya namaz mı dayanır

Anlamı: kurallara, koşullara uyulmadıktan sonra bir sürü iş yapılabilir.

Atasözü: aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez

Anlamı: aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen elde etmek ister.

Atasözü: aç ayı oynamaz

Anlamı: kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir.

Atasözü: aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış

Anlamı: 1) aç olan kimse, kendisine ne kadar rahatlık sağlanırsa sağlansın, dinlendirilemez. 2) bir şeye ihtiyaç duyan kimse, ancak onun giderilmesiyle rahata kavuşturulabilir.

Atasözü: adam adama (gene, her zaman) gerek olur

Anlamı: insanların birbirlerine her zaman gereksinimleri olur.

Atasözü: adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

Anlamı: konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar.

Atasözü: adamak kolay, ödemek zordur

Anlamı: söz vermek kolaydır ancak o sözü yerine getirmek zordur.

Atasözü: adamakla mal tükenmez

Anlamı: yardım sözle değil, gerçekten fedakârlık yapılarak gerçekleştirilir.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz

Anlamı: işveren işçisi ile birlikte çalışmazsa işçi işe var gücüyle sarılmaz.

Atasözü: ağır taş yerinden oynamaz

Anlamı: ağırbaşlı insan kimsenin oyuncağı olmaz, onu yıpratmaya kimsenin gücü yetmez.

Atasözü: ağlama ölü için, ağla deli için

Anlamı: yakınlarından biri ölenin acısı zamanla küllenir ancak bir yakını deli olanın acısı hiçbir zaman dinmez.

Atasözü: ağlama ölü için ağla diri için

Anlamı: ölüp giden aslında dünyanın bütün dert ve sıkıntılarından kurtulmuştur onun adına üzülmek yersizdir, esas dünyada kalan ve onun sıkıntısını çekenler için üzülmek gerekir.

Atasözü: ağlamak para etmez

Anlamı: üzülmenin yararı olmaz.

Atasözü: ağlamakla yâr ele girmez

Anlamı: kişi çok sevdiği şeye yalnızca özlemini çekmekle kavuşamaz, onu elde etmenin yollarını bulmalıdır.

Atasözü: ağlamayan çocuğa meme vermezler

Anlamı: hakkını aramasını bilmeyen kimsenin işi görülmez.

Atasözü: ak göt (don, bacak) kara göt (don, bacak) kara geçit başında (hamamda) belli olur

Anlamı: bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü: akacak kan damarda durmaz

Anlamı: kişi, alın yazısında olanla kesinlikle karşılaşır.

Atasözü: akıl adama sermayedir

Anlamı: bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

Atasözü: akıl kişiye (adama) sermayedir

Anlamı: bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.


Ama ile ilgili deyimler

Ama ile ilgili deyimler

Aşağıda Ama hakkında ve içinde Ama kelimesi geçen, Ama ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abdestinde namazında olmak

Anlamı: dindar olmak.

Deyim: abdestinden şüphesi olmamak

Anlamı: yaptığı işte kusuru olmadığını kesin olarak bilmek.

Deyim: abdestsiz yere basmamak

Anlamı: dinî kurallara titizlikle bağlı olmak.

Deyim: açığını kapamak (kapatmak)

Anlamı: 1) eksiğinin veya küçük düşürücü durumunun anlaşılmamasını sağlamak; 2) eksiğini tamamlamak.

Deyim: açık kapamak

Anlamı: bütçenin gider fazlasını, para sağlayarak ortadan kaldırmak.

Deyim: adak adamak

Anlamı: bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak: 'Sen bana niye söylemedin? Sadaka verirdik, adak adardık.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: adama benzemek (dönmek)

Anlamı: 1) giyim kuşamıyla, davranışlarıyla insana yakışır bir biçim almak: 'Bak gördün mü, isteyince adama dönüyorsun.' -E. Işınsu. 2) beğenilir duruma gelmek: Şimdiki belediye başkanı sayesinde şehir adama benzedi.

Deyim: adı bile okunmamak

Anlamı: birine veya bir şeye hiç önem verilmemek.

Deyim: adı (bile) olmamak

Anlamı: değeri olmamak: Bir baş soğanın da adı mı olurmuş?

Deyim: adımını attırmamak

Anlamı: 1) rahat davranmasını engellemek amacıyla sürekli olarak denetim altında bulundurmak; 2) bir yere girmesine engel olmak.

Deyim: adını ağzına almamak

Anlamı: dargınlık, kırgınlık, kızgınlık vb. sebeple bir kimseden söz etmemek: 'Seniha'nın adını asla ağzıma almıyordum.' -R. N. Güntekin.

Deyim: adını bağışlamak

Anlamı: hlk. kendi adını başka bir kimseye söylemek: Adınızı bağışlar mısınız?

Deyim: affa uğramak

Anlamı: bağışlanmak.

Deyim: afyonu patlamak

Anlamı: ayılmak, kendine gelmek.

Deyim: ağır kayba uğramak

Anlamı: maddi ve manevi büyük zarar görmek.

Deyim: ağız açtırmamak

Anlamı: çok konuşarak başkalarının söz söylemesine, konuşmasına engel olmak: Yusuf Efendi biçareye ağız açtırmıyordu.

Deyim: ağız aramak (yoklamak)

Anlamı: öğrenmek istenilen şeyi söyletecek yolda dil kullanmak.

Deyim: ağlama duvarına dönmek

Anlamı: herkesin şikâyetini, derdini dinler duruma gelmek.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağza almamak

Anlamı: anmamak, sözünü etmemek: 'Tövbekâr olduktan sonra eskiden işlediğimiz günahlar ağza alınmaz.' -H. E. Adıvar.


Yorumlar

Yorum Yap

Ama A ile başlayan kelimeler Am ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler