Altı kelimesinin anlamı ne demek?


Yayınlama: 11 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Altı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Altı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Altı

Anlamlar:

1. Beşten sonra gelen sayının adı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı

3. Beşten bir artık

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

İçinde Altı geçen birleşik ve kökteş kelimeler: altıgen, Altıkardeş, altıparmak, altıpatlar, altı yol


Altı eş anlamlısı

Altı hakkında eş anlamlı kelimeler

Altı eş anlamlısı

altı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Altı zıt anlamlısı

Altı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Altı zıt anlamlısı

Altı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Altı ile ilgili 2 örnek cümle

"Altı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Altı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Altıdan bir çıktı, beş kaldı

2. Salonda ancak altı kişi vardı


Diğer dillerde Altı

İngilizce: Under

Spanish: Bajo

German: Sechs

French: Selon

Italian: Sotto


Altı ile ilgili atasözleri

Altı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Altı hakkında ve içinde Altı kelimesi geçen, Altı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aba altında er yatar

Anlamı: giyim kuşam kişiliğe ölçü olamaz.

Atasözü: ağzına bir zeytin verir, altına (ardına) tulum tutar

Anlamı: yaptığı küçük iyiliklere karşılık büyük çıkar bekler.

Atasözü: Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar

Anlamı: işi bozulan kişi umutsuzluğa düşmemeli, Tanrı'nın onu daha iyi bir işe kavuşturacağına inanmalıdır.

Atasözü: altı aylık seyislikle kırk yıllık fışkı karıştırılmaz

Anlamı: bir işi tam öğrenmeden, inceliklerini kavramadan, ustalaşmadan o işte bilgiçlik taslanmaz.

Atasözü: altı olur, yedi olur, hep Allah'ın dediği olur

Anlamı: önceden ne kadar hesap yapılırsa yapılsın, sonunda Tanrı'nın dilediği olur.

Atasözü: altın adı pul oldu, kız adı dul oldu

Anlamı: uygunsuz davranışları yüzünden temiz tanınan kişiliği lekelendi.

Atasözü: altın anahtar her kapıyı açar

Anlamı: para olduğunda her güçlük yenilebilir.

Atasözü: altın ateşte, insan mihnette belli olur

Anlamı: altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür.

Atasözü: altın eli bıçak kesmez

Anlamı: 1) varlıklı veya değerli kişilerin elini kimse bükemez; 2) herhangi bir işte usta olan her zorluğun üstesinden gelir.

Atasözü: altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur

Anlamı: hiç kimse zenginliğine güvenmemelidir, gün gelir yoksullaşır ve fakir kimseye muhtaç olur.

Atasözü: altın pas tutmaz

Anlamı: şerefli, temiz insana hiç kimse leke süremez.

Atasözü: altın tutsa toprak olur (altına yapışsa elinde bakır kesilir)

Anlamı: giriştiği işlerde büyük talihsizliklere uğrayan kimsenin durumunu anlatan bir söz.

Atasözü: altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz

Anlamı: değerli kişi veya nesneler, ne türlü uygunsuz koşullar içinde bulunurlarsa bulunsunlar değerlerini ve niteliklerini yitirmezler.

Atasözü: altın yere düşmekle pul olmaz

Anlamı: üstün nitelikli kişinin değeri, bulunduğu yerden uzaklaştırılmasıyla azalmaz.

Atasözü: altını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir

Anlamı: tutumluluk değersiz görünen şeyleri değerlendirmekle olur.

Atasözü: altının kadrini sarraf bilir

Anlamı: bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak bu konularda uzmanlığı bulunanlar bilir.

Atasözü: altının kıymetini sarraf bilir

Anlamı: bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak o konuda uzmanlığı olanlar bilir.

Atasözü: ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış

Anlamı: duygusuz insanlar, kendilerini kurtarmak için gerekiyorsa çocuklarını bile tehlikeye atmaktan çekinmezler.

Atasözü: baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir

Anlamı: kullanılan, işe yarayan değersiz şey, saklanan ve kullanılmayan çok değerli şeyden daha iyidir.

Atasözü: bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun

Anlamı: altın harcanıp gider, toprak ise sürekli ürün veren, para getiren bir maldır.


Altı ile ilgili deyimler

Altı ile ilgili deyimler

Aşağıda Altı hakkında ve içinde Altı kelimesi geçen, Altı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağırlığınca altın etmek (değmek)

Anlamı: çok değerli olmak.

Deyim: altı alay üstü kalay

Anlamı: içi, dışı gibi özenilmiş olmayan şeyler için söylenen bir söz.

Deyim: altı karış beberuhi

Anlamı: alay kısa boylu kimse.

Deyim: altı kaval, üstü şişhane (şeşhane)

Anlamı: giysilerini birbirine uygun düşüremeyen, yakıştıramayanlar için söylenen bir söz.

Deyim: altıdan yemek

Anlamı: hastanelerde perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek.

Deyim: altın adını bakır etmek

Anlamı: kötü işler yaparak temiz ve parlak ününü karartmak.

Deyim: altın çağını yaşamak

Anlamı: en başarılı, en verimli döneminde bulunmak.

Deyim: altın gibi

Anlamı: 1) altına benzeyen; 2) mec. değerli, kıymetli; 3) mec. saf.

Deyim: altın kesmek

Anlamı: çok para kazanır olmak.

Deyim: altın leğene kan kusmak

Anlamı: varlık içinde hastalık veya sıkıntı çekerek yaşamak.

Deyim: altın top gibi

Anlamı: güzel ve tombul (çocuk).

Deyim: altın yumurtlayan tavuk

Anlamı: 1) mesleği, sanatı, parası olan, gelirli kimse; 2) turist.

Deyim: altın yürekli olmak

Anlamı: çok iyi niyetli, merhametli olmak: 'O kadar fazla altın yürekli olacağına bir parça daha zarif ve cazibeli bir adam olsaydı.' -R. N. Güntekin.

Deyim: altına etmek (kaçırmak)

Anlamı: 1) yatağına veya donuna işemek; 2) mec. çok korkmak.

Deyim: altına imza koymak

Anlamı: konuyu veya anlaşmayı kabul ettiğini belirtmek: 'İlgili sözleşmelerin altına imzamızı koyarken bu imzaya sadık kalma konusunda ne ölçüde niyetliydik?' -A. Cemal.

Deyim: altında kalmamak

Anlamı: karşılığını vermek, gördüğü iyilik veya kötülüğü karşılıksız bırakmamak.

Deyim: altından çapanoğlu çıkmak

Anlamı: girişilen işte başa dert olacak bir durumla karşılaşmak: 'Kısa kesmekten yanaydı ama paraları uzatsa altından bir çapanoğlu çıkar mıydı?' -O. Kemal.

Deyim: altından girip üstünden çıkmak

Anlamı: 1) malı, parayı düşüncesizce harcayıp tüketmek: 'Babasından kalan servetin altından girip üstünden çıkmıştı.' -R. N. Güntekin. 2) ne yapıp edip istediğini yaptırmak; 3) halletmek; 4) karıştırmak.

Deyim: altından kalkamamak

Anlamı: 1) bir işi başaramamak, becerememek, üstesinden gelememek: Bu işin altından kolay kolay kalkamaz. 2) mec. kendini savunamamak: Altından kalkamayacağı suçlamalar ileri sürdüler.

Deyim: altını çizmek

Anlamı: bir sözün önemini belirtmek, üzerine dikkati çekmek, vurgulamak.


Yorumlar

Yorum Yap

Altı A ile başlayan kelimeler Al ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler