Alt ne demek? Anlamı nedir?


Yayınlama: 11 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Alt kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Alt hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Alt

Anlamlar:

1. Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor."

"Ziya Osman Saba"

2. Bir nesnenin tabanı

Örnek: "Ayağındaki altları nalçalı koca bahçıvan kunduraları ile ona yetişmesi imkânsızdı."

"Osman Cemal Kaygılı"

3. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü

Örnek: "Altına sandalye çekmek."

4. Bir şeyin yere yakın bölümü

5. Birine göre daha aşağı mevkide olan kimse, madun

6. Sınıflamalarda ikinci derecede olan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Alt sınıf. Alt cins. Alt takım."

7. Birkaç şeyden aşağıda olan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş."

"Haldun Taner"

İçinde Alt geçen birleşik ve kökteş kelimeler: alt alta, alt başlık, alt bölüm, alt cins, alt çene, alt deri, alt diş, alt dudak, alt familya, alt geçit, alt gerilim, alt güverte, alt hava yuvarı, alt ırk, alt karşıt, alt kat, alt katman, alt kavuşum, alt kurul, alt sınıf, alt şube, alt tabaka, alt takım, alt tarafı, alt tür, altüst, alt yanı, altyapı, alt yazı, alt yazıcı, altı üstü, alttan alta, ayakaltı, bardakaltı, başaltı, baş altı, bayrakaltı, bilinçaltı, dam altı, denizaltı, deniz altı, deri altı, dilaltı, dil altı bezleri, ev altı, gözaltı, göz altı, hasıraltı, kahvaltı, kapıaltı, kaymakaltı, koltuk altı, köprüaltı çocuğu, Kubbealtı, kulak altı bezi, merdiven altı, normalaltı, rüzgâraltı, silahaltı, su altı, şuuraltı, topaltı, toprak altı, üst deri altı, yastıkaltı, yemekaltı, yeraltı, yer altı, el altında, el altından


Alt eş anlamlısı

Alt hakkında eş anlamlı kelimeler

Alt eş anlamlısı

alt kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : madun


Alt zıt anlamlısı

Alt hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Alt zıt anlamlısı

alt kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : üst


Alt ile ilgili 22 örnek cümle

"Alt" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Alt" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Kalem masanın altına düştü

2. Kunduramın altı delinmiş

3. Çocuğun altını temizle

4. Heykelin altını boyamışlar

5. Sular, yolun altına doğru akıyordu. Bir ağacın altına oturdular

6. Evi bizim sokakta, biraz daha alt baştaydı

7. Onlar bizim alt katta oturuyor

8. Yağmurun altında durmayın. Denizin altında neler gördün?

9. Şimdilik bunu alın, alt tarafı gelecek

10. Sözün alt tarafını getirmedin, devam et

11. Alt tarafı iki damacana su, dökülse ne olur

12. Fırtınada köyün altı üstüne geldi

13. Ona bakma sen, sıkıyı görünce altına eder

14. Çocuk arabanın altında kalmış

15. Bu sözün altında kalan adam, öfkesini çocuğundan çıkardı

16. İki saat içinde Bursa’nın altından girip üstünden çıktık

17. Piyangodan aldığının altından girdi üstünden çıktı

18. Bir yığın erkeğin altına yatmak kolay mı?

19. Bu kadar altına yattığın yetmez mi?

20. Evin altını üstüne getirmişsiniz

21. İstanbul’un altını üstüne getirdik, onu bulamadık

22. Kadın dedikoducu, apartmanın altını üstüne getirdi


Diğer dillerde Alt

İngilizce: Under

Spanish: Bajo

German: Unten

French: Selon

Italian: Sotto


Alt ile ilgili atasözleri

Alt ile ilgili atasözleri

Aşağıda Alt hakkında ve içinde Alt kelimesi geçen, Alt ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aba altında er yatar

Anlamı: giyim kuşam kişiliğe ölçü olamaz.

Atasözü: ağaca balta vurmuşlar 'sapı bedenimden' demiş

Anlamı: insana en yakını bile kötülük edebilir.

Atasözü: ağzına bir zeytin verir, altına (ardına) tulum tutar

Anlamı: yaptığı küçük iyiliklere karşılık büyük çıkar bekler.

Atasözü: Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar

Anlamı: işi bozulan kişi umutsuzluğa düşmemeli, Tanrı'nın onu daha iyi bir işe kavuşturacağına inanmalıdır.

Atasözü: alt değirmen güçlü akar

Anlamı: kaynakları eski ve bol olan kuruluşlar sağlam ve verimli olur.

Atasözü: altı aylık seyislikle kırk yıllık fışkı karıştırılmaz

Anlamı: bir işi tam öğrenmeden, inceliklerini kavramadan, ustalaşmadan o işte bilgiçlik taslanmaz.

Atasözü: altı olur, yedi olur, hep Allah'ın dediği olur

Anlamı: önceden ne kadar hesap yapılırsa yapılsın, sonunda Tanrı'nın dilediği olur.

Atasözü: altın adı pul oldu, kız adı dul oldu

Anlamı: uygunsuz davranışları yüzünden temiz tanınan kişiliği lekelendi.

Atasözü: altın anahtar her kapıyı açar

Anlamı: para olduğunda her güçlük yenilebilir.

Atasözü: altın ateşte, insan mihnette belli olur

Anlamı: altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür.

Atasözü: altın eli bıçak kesmez

Anlamı: 1) varlıklı veya değerli kişilerin elini kimse bükemez; 2) herhangi bir işte usta olan her zorluğun üstesinden gelir.

Atasözü: altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur

Anlamı: hiç kimse zenginliğine güvenmemelidir, gün gelir yoksullaşır ve fakir kimseye muhtaç olur.

Atasözü: altın pas tutmaz

Anlamı: şerefli, temiz insana hiç kimse leke süremez.

Atasözü: altın tutsa toprak olur (altına yapışsa elinde bakır kesilir)

Anlamı: giriştiği işlerde büyük talihsizliklere uğrayan kimsenin durumunu anlatan bir söz.

Atasözü: altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz

Anlamı: değerli kişi veya nesneler, ne türlü uygunsuz koşullar içinde bulunurlarsa bulunsunlar değerlerini ve niteliklerini yitirmezler.

Atasözü: altın yere düşmekle pul olmaz

Anlamı: üstün nitelikli kişinin değeri, bulunduğu yerden uzaklaştırılmasıyla azalmaz.

Atasözü: altını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir

Anlamı: tutumluluk değersiz görünen şeyleri değerlendirmekle olur.

Atasözü: altının kadrini sarraf bilir

Anlamı: bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak bu konularda uzmanlığı bulunanlar bilir.

Atasözü: altının kıymetini sarraf bilir

Anlamı: bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak o konuda uzmanlığı olanlar bilir.

Atasözü: altta kalanın canı çıksın

Anlamı: herkes başının çaresine baksın, gücü yetmeyen ne olursa olsun.


Alt ile ilgili deyimler

Alt ile ilgili deyimler

Aşağıda Alt hakkında ve içinde Alt kelimesi geçen, Alt ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağırlığınca altın etmek (değmek)

Anlamı: çok değerli olmak.

Deyim: alt alta üst üste

Anlamı: birbirleriyle itişir kakışır durumda: 'Alt alta üst üste boğuşmaya başladık.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: alt çenesi oynamak

Anlamı: rüşvet alıp yemek.

Deyim: alt etmek

Anlamı: üstünlük sağlamak, yenmek: 'Sanatı kendi şartları, kendi ölçüleri içinde alt etmeye yanaşmadıkça gerçek sanatkâr olmaya imkân yok.' -O. V. Kanık.

Deyim: alt olmak

Anlamı: yenilmek.

Deyim: alt perdeden konuşmak

Anlamı: hafif sesle yavaş konuşmak: 'Gözlerini süze süze alt perdeden, tane tane konuşur.' -K. Korcan.

Deyim: alt yanı çıkmaz sokak

Anlamı: sonu gelmeyen, sonuç alınamayan işler için söylenen bir söz.

Deyim: altı alay üstü kalay

Anlamı: içi, dışı gibi özenilmiş olmayan şeyler için söylenen bir söz.

Deyim: altı karış beberuhi

Anlamı: alay kısa boylu kimse.

Deyim: altı kaval, üstü şişhane (şeşhane)

Anlamı: giysilerini birbirine uygun düşüremeyen, yakıştıramayanlar için söylenen bir söz.

Deyim: altıdan yemek

Anlamı: hastanelerde perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek.

Deyim: altın adını bakır etmek

Anlamı: kötü işler yaparak temiz ve parlak ününü karartmak.

Deyim: altın çağını yaşamak

Anlamı: en başarılı, en verimli döneminde bulunmak.

Deyim: altın gibi

Anlamı: 1) altına benzeyen; 2) mec. değerli, kıymetli; 3) mec. saf.

Deyim: altın kesmek

Anlamı: çok para kazanır olmak.

Deyim: altın leğene kan kusmak

Anlamı: varlık içinde hastalık veya sıkıntı çekerek yaşamak.

Deyim: altın top gibi

Anlamı: güzel ve tombul (çocuk).

Deyim: altın yumurtlayan tavuk

Anlamı: 1) mesleği, sanatı, parası olan, gelirli kimse; 2) turist.

Deyim: altın yürekli olmak

Anlamı: çok iyi niyetli, merhametli olmak: 'O kadar fazla altın yürekli olacağına bir parça daha zarif ve cazibeli bir adam olsaydı.' -R. N. Güntekin.

Deyim: altına etmek (kaçırmak)

Anlamı: 1) yatağına veya donuna işemek; 2) mec. çok korkmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Alt A ile başlayan kelimeler Al ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler