Alışmak kelimesinin anlamı ne demek?


Yayınlama: 11 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Alışmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Alışmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Alışmak

Anlamlar:

1. Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek

Özelliği / Tipi / Türü: -e

Örnek: "Muhtaç değiliz ama ben çalışmaya alıştım."

"Etem İzzet Benice"

2. Yadırgamaz duruma gelmek

Örnek: "Dar ve alıştığımız çerçeve içinden çıkmak bizi şaşırtacağı için onu istemeyiz."

"Asaf Halet Çelebi"

3. Uyar duruma gelmek, intibak etmek

Örnek: "Bu mesleğe alışmış gibi görünüyor."

"Nezihe Araz"

4. Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak

Örnek: "Tütüne alışmak. İlaca alıştı."

5. Bağlanmak, ısınmak

Örnek: "Birdenbire ona alıştığını hissediyor ve bu işe ayrıca şaşıyordu."

"Ahmet Hamdi Tanpınar"

6. Evcilleşmek, ehlîleşmek

7. Tutuşmak, yanmaya başlamak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz


Alışmak eş anlamlısı

Alışmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Alışmak eş anlamlısı

alışmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Ehlîleşmek , Evcilleşmek , Isınmak , Bağlanmak , İntibak Etmek , Uygun Gelmek , Duygusuzlaşmak , Dadanmak , İntibak


Alışmak zıt anlamlısı

Alışmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Alışmak zıt anlamlısı

Alışmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Alışmak ile ilgili 7 örnek cümle

"Alışmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Alışmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bu işe alışmak zaman alır

2. Köpek bize çabuk alıştı

3. Onun bu tür davranışlarına alıştık

4. Kapı biraz zor alıştı

5. İçkiye alışmaktan kaçının

6. Çocuk kötü söze alıştı

7. Üç yerden alışan ormanda kuşlar bile yandı


Diğer dillerde Alışmak

İngilizce: Get used to

Spanish: Acostumbrarse a

German: Gewöhne dich daran

French: S'habituer à

Italian: Abituarsi a


Alışmak ile ilgili atasözleri

Alışmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Alışmak hakkında ve içinde Alışmak kelimesi geçen, Alışmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir

Anlamı: çalışmak insanı tembellikten kurtarır.


Alışmak ile ilgili deyimler

Alışmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Alışmak hakkında ve içinde Alışmak kelimesi geçen, Alışmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: (bir yere) ayağı alışmak

Anlamı: bir yere sürekli gitmek: 'Ayağı buraya alışmasın, sonra yabancı misafirler varken de gelir, beni rezil eder.' -P. Safa.

Deyim: dili alışmak

Anlamı: çok kullandığı bir söze alışmak: 'Bizim moruk ertesi güne devrisi der de ondan dilim alışmış.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: eli alışmak

Anlamı: 1) bir işte uzluk, ustalık kazanmak; 2) herhangi bir davranışı âdet edinmek.

Deyim: gözü alışmak

Anlamı: 1) önceden iyi göremediği bir şeyi sonradan görür olmak; 2) mec. bir şey ilk etkisini yitirmek, yadırganmaz olmak.

Deyim: ırgat gibi çalışmak

Anlamı: çok ağır bir işte çalışmak.

Deyim: it gibi çalışmak

Anlamı: çok çalışmak, yorulmak.

Deyim: kafası işlemek (çalışmak)

Anlamı: aklı, zekâsı yerinde olmak, bir konu üzerinde iyi düşünebilir olmak: 'Hasan'ın kafası şimdi üç cepheli işliyordu.' -O. C. Kaygılı.

Deyim: kendi hesabına çalışmak

Anlamı: uğraştığı işi sadece kendisi için yapmak: 'Böyle bir amatörlük devresi geçirdikten sonra biraz da kendi hesabına çalışmayı düşündü.' -R. N. Güntekin.

Deyim: rölantide durmak (çalışmak)

Anlamı: motorlu taşıtlarda, motor boşta çalışmak.

Deyim: serbest çalışmak

Anlamı: bir işverene bağlı olmadan kendi adına kazanç sağlamak.


Yorumlar

Yorum Yap

Alışmak A ile başlayan kelimeler Al ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler