Alış kısaca sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 11 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Alış kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Alış hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Alış

Anlamlar:

1. Alma işi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

İçinde Alış geçen birleşik ve kökteş kelimeler: alış fiyatı, alışveriş, efektif alış


Alış eş anlamlısı

Alış hakkında eş anlamlı kelimeler

Alış eş anlamlısı

alış kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Alış zıt anlamlısı

Alış hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Alış zıt anlamlısı

alış kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : veriş, satış


Diğer dillerde Alış

İngilizce: In

Spanish: En

German: Kauf

French: Dans

Italian: In


Alış ile ilgili atasözleri

Alış ile ilgili atasözleri

Aşağıda Alış hakkında ve içinde Alış kelimesi geçen, Alış ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur

Anlamı: bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: akraba ile ye, iç alışveriş etme

Anlamı: alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozabilir, bu nedenle de dostluklarını sürdürmek isteyenler birbirleriyle alışverişte bulunmamalıdırlar.

Atasözü: alışmadık götte don durmaz

Anlamı: bir kimse alışmadığı, sıkıcı bir duruma kendini kolay kolay uyduramaz, ondan bir an önce kurtulmaya çalışır.

Atasözü: alışmış kudurmuştan beterdir

Anlamı: alışılan bir şeyden kolayca vazgeçilmez.

Atasözü: alışmış kursak bulamacını ister

Anlamı: kişi, yararlanmaya alıştığı şeyden yoksun kalmak istemez.

Atasözü: boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir

Anlamı: çalışmak insanı tembellikten kurtarır.

Atasözü: dost (akraba) ile ye, iç, alışveriş etme

Anlamı: alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozabilir, bu nedenle de dostluklarını sürdürmek isteyenler birbirleriyle alışverişte bulunmamalıdırlar.

Atasözü: dostluk başka, alışveriş başka

Anlamı: iki kişi arasındaki dostluk, alışverişte birinin ötekine özverili davranmasını gerektirmez.

Atasözü: dostluk kantarla, alışveriş (hesap) miskalle

Anlamı: iş ilişkilerine dostluk karıştırılmamalıdır.

Atasözü: dostluk okkayla, alışveriş dirhemle

Anlamı: dostluğun tartısı olmaz, alışveriş ise ölçüye göre olur.

Atasözü: insan göre göre, hayvan süre süre (alışır)

Anlamı: insanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar.

Atasözü: yazın çalışan, kışın gülüşür

Anlamı: yazın çalışan kışın rahat eder.


Alış ile ilgili deyimler

Alış ile ilgili deyimler

Aşağıda Alış hakkında ve içinde Alış kelimesi geçen, Alış ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: alışkanlıktan (alışkanlığından) kopamamak

Anlamı: belli bir huydan vazgeçememek, alışıklığı bırakamamak: 'Bir zorunluluk olmadan alışkanlıklarımızdan kolay kolay kopamıyoruz.' -H. Taner.

Deyim: alışverişe çıkmak

Anlamı: alım satım işi için çarşıya gitmek.

Deyim: alışverişi kesmek

Anlamı: biriyle ilgisi kalmamak.

Deyim: (bir yere) ayağı alışmak

Anlamı: bir yere sürekli gitmek: 'Ayağı buraya alışmasın, sonra yabancı misafirler varken de gelir, beni rezil eder.' -P. Safa.

Deyim: dili alışmak

Anlamı: çok kullandığı bir söze alışmak: 'Bizim moruk ertesi güne devrisi der de ondan dilim alışmış.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: dostlar alışverişte görsün (diye)

Anlamı: 'gösteriş olsun, iş görüyor densin (diye)' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: eli alışmak

Anlamı: 1) bir işte uzluk, ustalık kazanmak; 2) herhangi bir davranışı âdet edinmek.

Deyim: gözü alışmak

Anlamı: 1) önceden iyi göremediği bir şeyi sonradan görür olmak; 2) mec. bir şey ilk etkisini yitirmek, yadırganmaz olmak.

Deyim: ırgat gibi çalışmak

Anlamı: çok ağır bir işte çalışmak.

Deyim: it gibi çalışmak

Anlamı: çok çalışmak, yorulmak.

Deyim: kafası işlemek (çalışmak)

Anlamı: aklı, zekâsı yerinde olmak, bir konu üzerinde iyi düşünebilir olmak: 'Hasan'ın kafası şimdi üç cepheli işliyordu.' -O. C. Kaygılı.

Deyim: kafayı çalıştırmak (işletmek)

Anlamı: akılcı davranarak sorunları çözmek.

Deyim: kanat alıştırmak

Anlamı: bir işe alışmaya çalışmak.

Deyim: kendi hesabına çalışmak

Anlamı: uğraştığı işi sadece kendisi için yapmak: 'Böyle bir amatörlük devresi geçirdikten sonra biraz da kendi hesabına çalışmayı düşündü.' -R. N. Güntekin.

Deyim: rölantide durmak (çalışmak)

Anlamı: motorlu taşıtlarda, motor boşta çalışmak.

Deyim: serbest çalışmak

Anlamı: bir işverene bağlı olmadan kendi adına kazanç sağlamak.

Deyim: ter alıştırmak

Anlamı: terinin biraz kurumasını beklemek.


Yorumlar

Yorum Yap

Alış A ile başlayan kelimeler Al ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler