Alın ne demek? TDK Türkçe sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 11 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Alın kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Alın hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Alın

Anlamlar:

1. Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Bazı şeylerin önü, ön yüzü

3. Karşı

Örnek: "Güneşin alnında durma."

4. Bir ocakta her türlü ayak, galeri, baca, kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi

Özelliği / Tipi / Türü: Madencilik

İçinde Alın geçen birleşik ve kökteş kelimeler: alın çatı, alın teri, alın yazısı, alnı açık


Alın eş anlamlısı

Alın hakkında eş anlamlı kelimeler

Alın eş anlamlısı

alın kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Karşı


Alın zıt anlamlısı

Alın hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Alın zıt anlamlısı

Alın kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Alın ile ilgili 1 örnek cümle

"Alın" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Alın" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Güneş’in alnına yatma, gölge bul


Diğer dillerde Alın

İngilizce: Front

Spanish: Delantero

German: Holen

French: Devant

Italian: Anteriore


Alın ile ilgili atasözleri

Alın ile ilgili atasözleri

Aşağıda Alın hakkında ve içinde Alın kelimesi geçen, Alın ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdalın dostluğu köy görününceye kadar

Anlamı: çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.

Atasözü: abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)

Anlamı: çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.

Atasözü: abdalın yağı çok olursa gâh borusuna çalar, gâh gerisine

Anlamı: varlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.

Atasözü: acele ile menzil alınmaz

Anlamı: acele etmekle daha çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır.

Atasözü: akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını

Anlamı: çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.

Atasözü: al giyen alınır

Anlamı: 1) göz alıcı giysi giyen güzele hemen istekli çıkar; 2) bir işin yapılışıyla uzaktan bile olsa ilgisi bulunan kimse, o iş üzerindeki eleştirileri üzerine alır.

Atasözü: al malın iyisini, çekme kaygısını

Anlamı: malın iyisini alan, onu tasasız kullanır.

Atasözü: arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz)

Anlamı: 1) güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir; 2) kendisinden yararlanılamayacak kişiye yararlanmak amacıyla eziyet edilmemelidir.

Atasözü: armut dalının dibine düşer

Anlamı: bir kimse önce yakınlarına yararlı olur.

Atasözü: ata binen nalını, mıhını arar

Anlamı: kişi, kullanacağı şeyin ayrıntılarına dikkat etmelidir.

Atasözü: balın âlâsı (tazesi) oğlun tazesinden

Anlamı: ana baba için en tatlı şey, çocuklarıdır.

Atasözü: çanakta balın olsun, Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir

Anlamı: malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı yoktur, onun malına uzak yerlerden bile istekli çıkar.

Atasözü: gül dalından odun, beslemeden kadın olmaz

Anlamı: her şey, kendisinden beklenen görevi yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır.

Atasözü: her damardan kan alınmaz

Anlamı: herkesten yardım istenmez, istense de alınamaz.

Atasözü: hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur

Anlamı: çok ucuza alınan mal, çürük, işe yaramaz çıkar.

Atasözü: kalın incelene kadar ince süzülür

Anlamı: bir hastalık, bir sıkıntı karşısında güçlü gücünden bir parçasını yitirerek zayıflar ama zayıf olan, ölecek duruma gelir.

Atasözü: kurda 'neden boynun (ensen) kalın?' demişler, 'işimi kendim görürüm de ondan' demiş

Anlamı: işini başkasına inanmayarak kendisi yapan, üzülmez, rahat eder.

Atasözü: malın iyisi boğazdan geçer

Anlamı: kişinin, yiyemediği malının bir değeri yoktur.

Atasözü: malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın

Anlamı: çiftçinin toprağı suya ne kadar yakınsa değeri o kadar çok olur; bakımı, ürünün güvenliği ve eve kolay taşınabilmesi bakımından toprağın eve yakın olması daha da önemlidir.

Atasözü: malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür

Anlamı: züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu hâlde yiyemeyen de bunun gibidir.


Alın ile ilgili deyimler

Alın ile ilgili deyimler

Aşağıda Alın hakkında ve içinde Alın kelimesi geçen, Alın ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağza alınmaz (alınmayacak)

Anlamı: söylenmesi ayıp, çirkin (söz, küfür): 'Bu ağza alınmaz söz üzerine karşıdakiler birden alevlendiler.' -O. C. Kaygılı.

Deyim: al (alın) ...

Anlamı: işte: 'Uykuysa, uyumak bir marifetse al uykuyu diyerek akşama kadar uyudum.' -T. Buğra.

Deyim: al giymedim ki alınayım

Anlamı: 'bu işle hiçbir ilgim olmadığı için söylenen sözleri kendi üzerime almadım' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: alı alına, moru moruna

Anlamı: sağlıklı, kanlı canlı: 'Şahsına bakarsan iri yarı, alı alına, moru moruna, dinç, ablak bir insan...' -R. N. Güntekin.

Deyim: alın damarı çatlamış

Anlamı: ar damarı çatlamış.

Deyim: alın teri dökmek

Anlamı: çok emek vermek, zahmetli bir iş görmek: 'Doğrusu çok alın teri döktük amma değerdi / Neşe veren kasvetimiz yorgunluğu giderdi' -E. B. Koryürek.

Deyim: arkası alınmak

Anlamı: sona erdirilmek, bitirilmek, bir yerde durdurulmak: Kaçakçılığın arkası alındı.

Deyim: at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak

Anlamı: iş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.

Deyim: (birinin) sakalına gülmek

Anlamı: ciddi gibi görünen sözlerle alay etmek.

Deyim: (birinin) sakalının altına girmek

Anlamı: yakınlık kurarak ona düşüncesini aşılamak.

Deyim: dalına basmak

Anlamı: hoşlanmadığı şeyleri yaparak birini kızdırmak: 'Efendi aksi mi? -Pek dalına basmazsan kuzu gibi bir adamdır.' -R. N. Güntekin.

Deyim: dalına binmek

Anlamı: bir kimseye bir iş yaptırmak için asılmak, musallat olmak, sıkıştırmak: 'Orada başefendinin de dalına şöyle bir biniliyordu.' -O. Kemal.

Deyim: devreye alınmak

Anlamı: işin içine girmesi sağlanmak: Devlet Bakanı borçların eritileceğini, dış borçlanma için bankaların ve özel sektörün devreye alınacağını kaydetti.

Deyim: ele alınır

Anlamı: oldukça iyi, işe yarar.

Deyim: ele alınmaz

Anlamı: çok kötü, berbat.

Deyim: hem nalına hem mıhına (vurmak)

Anlamı: karşıt olan iki yanı desteklemek: 'Demokrasi ve adalet konusunda, hem nalına hem mıhına, bir başyazı düşünmüştü.' -A. İlhan.

Deyim: hoşça kal (kalın)

Anlamı: ayrılan kimsenin kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü: 'Hoşça kalın, diyor aracın kapısından çıkarken.' -A. Ümit.

Deyim: kulağına çalınmak

Anlamı: başkasına söylenirken kendisi de duymuş olmak: 'Bu gürültüler arasında Vildan'ın bağırarak ve daha ziyade kıymet vererek telaffuz ettiği bazı kelimeler, cümleler kulağıma çalınıyordu.' -P. Safa.

Deyim: nalıncı keseri gibi kendine yontmak

Anlamı: yaptığı işlerde hep kendi çıkarını düşünmek.

Deyim: önü alınmak

Anlamı: önlenmek: Yangının önü alındı.


Yorumlar

Yorum Yap

Alın A ile başlayan kelimeler Al ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler