Alım ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 11 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Alım kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Alım hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Alım

Anlamlar:

1. Alma işi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Kurum, çalım, gurur

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

3. Çekicilik

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "O ne eda, o ne alım, o ne çalım!"

"Hüseyin Rahmi Gürpınar"

İçinde Alım geçen birleşik ve kökteş kelimeler: alım çalım, alım satım, dış alım, ön alım, spot alım, zor alım, destekleme alımı


Alım eş anlamlısı

Alım hakkında eş anlamlı kelimeler

Alım eş anlamlısı

alım kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Bilici , Bilen , Bilgin


Alım zıt anlamlısı

Alım hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Alım zıt anlamlısı

alım kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : cahil, bilgisiz, eğitimsiz


Alım ile ilgili 2 örnek cümle

"Alım" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Alım" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bu alımdan zararlı çıktık

2. Ondaki alımı bir görmeliydin


Diğer dillerde Alım

İngilizce: Purchase

Spanish: Compra

German: Kauf

French: Achat

Italian: Acquisto


Alım ile ilgili atasözleri

Alım ile ilgili atasözleri

Aşağıda Alım hakkında ve içinde Alım kelimesi geçen, Alım ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: borçlunun yalımı alçak olur

Anlamı: borçlu, özellikle alacaklısının yanında göğsünü gere gere gezemez, suçlu gibi durur.

Atasözü: eğri oturup doğru konuşalım

Anlamı: birisine karşı tutumumuz ne olursa olsun doğruyu söylemeliyiz.

Atasözü: ölüm dirim (kalım) bizim için

Anlamı: insan nasıl olsa öleceğini düşünmeli, işlerini ona göre düzene koymalıdır.

Atasözü: sakalım yok ki sözüm dinlensin

Anlamı: ancak yaşlı kimselerin söz ve öğütleri dinlenir.


Alım ile ilgili deyimler

Alım ile ilgili deyimler

Aşağıda Alım hakkında ve içinde Alım kelimesi geçen, Alım ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: (birinin) çalımından geçilmemek

Anlamı: çok kurumlu olmak, çok çalımlı olmak.

Deyim: çalım atmak (yapmak)

Anlamı: çalımlamak.

Deyim: çalım satmak

Anlamı: kurulup büyüklük taslamak: 'İzmir ve dolaylarında çalım satıp dolaşmaya başlayacaklar.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: çalım yemek

Anlamı: futbolda çalım ile geçilmek.

Deyim: çalımına gelmek (getirmek)

Anlamı: uygun zaman veya durumu ele geçirmek: 'Sanki demek istediğim bir çalımına gelseydi seni de yüzdürürdü.' -M. Ş. Esendal. 'Yıldız, çalımına getirdikçe ateş ediyordu.' -A. Gündüz.

Deyim: ölüm kalım meselesi (savaşı) yapmak (olmak)

Anlamı: yok olmamak amacıyla mücadeleye girişmek: 'Kurtuluş Savaşı'nda bir ölüm kalım savaşı içinde idik.' -H. Taner.

Deyim: uzatmayalım

Anlamı: kısacası: 'Uzatmayalım, bir tazminat lafıdır tutturdu.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: zor alıma çarpmak

Anlamı: kişi mallarına devlet adına yasal olarak el koymak, müsadere etmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Alım A ile başlayan kelimeler Al ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler