Alık Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 11 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Alık kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Alık hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Alık

Anlamlar:

1. Sersem olan, budala, ebleh

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Sen ne alık herifsin be? Beni duyuyor musun?"

"Nazım Hikmet"

İçinde Alık geçen birleşik ve kökteş kelimeler: alık salık


Alık eş anlamlısı

Alık hakkında eş anlamlı kelimeler

Alık eş anlamlısı

alık kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : ebleh, budala, sersem, akılsız


Alık zıt anlamlısı

Alık hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Alık zıt anlamlısı

alık kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : açıkgöz, kurnaz


Diğer dillerde Alık

İngilizce: Wooden

Spanish: Madera

German: Alik

French: Bois

Italian: Legno


Alık ile ilgili atasözleri

Alık ile ilgili atasözleri

Aşağıda Alık hakkında ve içinde Alık kelimesi geçen, Alık ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağalık (beylik) vermekle, yiğitlik vurmakla

Anlamı: sözü geçer bir adam olmak istersen herkese yardımda bulunacaksın, yiğit adam olmak için de savaşta da barışta da vurucu, kırıcı olacaksın.

Atasözü: analık fenalık (kara yamalık)

Anlamı: üvey ana fenalık simgesidir.

Atasözü: balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir

Anlamı: insan, tedbirsizliği yüzünden bir felakete uğradıktan ve iş işten geçtikten sonra neden şöyle yapmadım, neden böyle yapmadım diye üzülür.

Atasözü: balık baştan avlanır

Anlamı: bir şeyi ele geçirebilmek için onu yönetenleri elde etmek gerekir.

Atasözü: balık baştan kokar

Anlamı: bir işte aksaklık başta olanlardan kaynaklanır.

Atasözü: balık demiş ki 'etimi yiyen doymasın, avımı yapan gülmesin (onmasın)'

Anlamı: balık çok lezzetlidir etine doyum olmaz ama balık avcıları hep geçim darlığı içindedir.

Atasözü: battı balık yan gider

Anlamı: işler kötü gittiğine göre artık istenildiği gibi davranılabilir.

Atasözü: bekârlık maskaralık

Anlamı: bekâr kimse bakımsızdır, derbeder bir yaşayışı vardır ve herkesin eğlencesi olur.

Atasözü: büyük balık küçük balığı yutar

Anlamı: güçlüler, güçsüzleri ezer.

Atasözü: cambaz ipte balık dipte gerek

Anlamı: kişi, sadece uzman olduğu alanda çalışmalıdır.

Atasözü: eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa

Anlamı: kimseyi ilgilendirmeyen işleri kendi kendine karar verip yapmalısın.

Atasözü: gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan

Anlamı: kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.

Atasözü: gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı

Anlamı: kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.

Atasözü: hastalık kantarla girer, miskalle çıkar

Anlamı: hastalık birden ve çok zorlu gelir ama yavaş yavaş iyileşir.

Atasözü: hastalık sağlık bizim için

Anlamı: insan sağ, esen olabildiği gibi hasta da olabilir.

Atasözü: iyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir

Anlamı: karşılık beklemeden iyilik yap.

Atasözü: kaçan balık büyük olur

Anlamı: elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.

Atasözü: mirî malı balık kılçığıdır, yutulmaz

Anlamı: devlet malı haksız olarak kendine mal edildiğinde rahatça kullanılamaz ve günün birinde hesabı sorulur.


Alık ile ilgili deyimler

Alık ile ilgili deyimler

Aşağıda Alık hakkında ve içinde Alık kelimesi geçen, Alık ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: akla fenalık vermek

Anlamı: çok şaşırtmak, çıldırtmak, zıvanadan çıkarmak: 'Aman ya Rabbi, akla fenalık verecek hadiseler bundan sonra başladı.' -R. H. Karay.

Deyim: aralık vermek

Anlamı: 1) yeniden başlamak üzere bir işi kısa süre bırakmak; 2) harfler veya satırlar arasında boşluk bırakmak.

Deyim: arpalık yapmak

Anlamı: bir kaynaktan sürekli olarak çıkar sağlamak.

Deyim: aşinalık göstermek

Anlamı: ilgilenmek, tanıdığını belli etmek.

Deyim: ayrıcalık gözetmek

Anlamı: ayrıcalık tanımak: 'Annem, babam çocuklar arasında hiçbir ayrıcalık gözetmezlerdi.' -A. Erhat.

Deyim: ayrıcalık tanımak (göstermek)

Anlamı: 1) birine özel hak vermek; 2) birini kayırmak.

Deyim: babalık fırın has işler

Anlamı: babasının parası ile geçinenlere sitem olarak kullanılan bir söz.

Deyim: balık kavağa çıkınca

Anlamı: alay hiçbir zaman.

Deyim: beş paralık etmek

Anlamı: zor durumda bırakmak, dile düşürmek, rezil etmek.

Deyim: beş paralık olmak

Anlamı: zor durumda kalmak, dile düşmek, rezil olmak: Yaptığı bu hatadan dolayı onuru beş paralık oldu.

Deyim: bir paralık etmek

Anlamı: çok utanacak, işe yaramaz bir duruma düşürmek: 'Burnumuzun dibinde araba soydular, namusumuzu bir paralık ettiler.' -R. N. Güntekin.

Deyim: (birini, bir şeyi) iki paralık etmek

Anlamı: değerini düşürmek: 'Talebeliğin şerefini iki paralık etmişti gene.' -R. Ilgaz.

Deyim: (birini, bir şeyi) salık vermek

Anlamı: 1) tavsiye etmek: 'Dün akşam, bana bu kahveyi salık verdikleri zaman bütün gece sevincimden gözüme uyku girmedi.' -Y. K. Karaosmanoğlu. 2) esk. haber vermek.

Deyim: (birini) komalık etmek

Anlamı: 1) döverek kıpırdamayacak duruma getirmek; 2) mec. çok sinirlendirmek.

Deyim: (birini) on paralık etmek

Anlamı: birine hakarette bulunmak, birini kötü duruma düşürmek.

Deyim: dımdızlak ortalıkta bırakmak

Anlamı: her türlü varlıktan, olanaktan mahrum kılmak, yokluğa mecbur etmek: 'Sanıyorum ki bazıları dünyayı altımızdan çekip bizi dımdızlak ortalıkta bırakmaya çalışıyorlar.' -A. Boysan.

Deyim: faaliyetten alıkoymak

Anlamı: çalışması durdurulmak, çalışmadan alıkonulmak.

Deyim: fazlalık etmek

Anlamı: birinin varlığı, bulunduğu yerde gereksiz olmak.

Deyim: fenalık etmek

Anlamı: kötülük etmek, kötülükte bulunmak: 'Bilmeyerek sütnineciğime ve kendime büyük bir fenalık etmiştim.' -R. N. Güntekin.

Deyim: fenalık geçirmek (gelmek veya çökmek)

Anlamı: kendini bilmeyecek veya bayılacak bir duruma gelmek: 'Ben biraz fenalık geçirdim de eczaneden rica ettik.' -B. Felek.


Yorumlar

Yorum Yap

Alık A ile başlayan kelimeler Al ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler