Ali ne demek? Anlamı nedir?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ali kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ali hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ali

Kökeni: "Arapça ʿālī" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Yüce, yüksek

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Bu bizim en büyük, en şanlı, en ali bir günümüz, en mukaddes millî bayramımız."

"Ömer Seyfettin"

İçinde Ali geçen birleşik ve kökteş kelimeler: Babıali, zatıalileri, zatıaliniz

2. `Çok zorba` anlamında Ali kıran baş kesen, `bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek` anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü: Isim


Ali eş anlamlısı

Ali hakkında eş anlamlı kelimeler

Ali eş anlamlısı

ali kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : yüksek, yüce


Ali zıt anlamlısı

Ali hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ali zıt anlamlısı

Ali kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Ali

İngilizce: Ali

Spanish: Ali

German: Ali

French: Ali

Italian: Ali


Ali ile ilgili atasözleri

Ali ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ali hakkında ve içinde Ali kelimesi geçen, Ali ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: âlim unutmuş, kalem unutmamış

Anlamı: insan ne kadar bilgili olursa olsun her şeyi aklında tutamayacağı için unutulmaması istenilen şey mutlaka yazılmalıdır.

Atasözü: âlimden zalim doğar

Anlamı: topluma yaptıklarıyla daima yararlı olmuş bir bilginin çocuğu da öyle olacak diye bir kural yoktur.

Atasözü: damdan düşen damdan düşenin hâlinden (hâlini) bilir

Anlamı: iyi bir durumdayken kötü duruma düşen kimse, başına aynı durum gelen kimsenin derdini iyi anlar.

Atasözü: güzellerin talihi çirkin olur

Anlamı: güzeller kendilerine yaraşan bir yaşayışı her zaman bulamadıkları için mutsuz olurlar.

Atasözü: hâl hâlin yoldaşıdır

Anlamı: aynı durumdaki kimseler, birbirlerinin hâlini daha iyi anlarlar.

Atasözü: iyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir

Anlamı: karşılık beklemeden iyilik yap.

Atasözü: karınca, zevali gelince kanatlanır

Anlamı: kişi durumunun gereklerine aykırı taşkınlıklarda bulunursa artık düşecek demektir.

Atasözü: onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat'ta) yılan sokar

Anlamı: amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.

Atasözü: talihsiz hacıyı Araf'ta yılan sokar

Anlamı: amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.

Atasözü: talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar

Anlamı: amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.

Atasözü: tok açın hâlinden bilmez

Anlamı: varlıklı olan, yoksulun ne denli sıkıntı içinde bulunduğunu bilmez.

Atasözü: var ne bilsin yok hâlinden

Anlamı: varlıklı olan, yoksulun ne denli sıkıntı içinde bulunduğunu bilmez.

Atasözü: zenginin sermayesi kasasında, âlimin sermayesi kafasında

Anlamı: zengin kişinin zenginliği parasıdır, her işini parayla kolayca yaptırır; bilgin kişinin zenginliği ise kafasındaki bilgisidir, düşüncesidir.


Ali ile ilgili deyimler

Ali ile ilgili deyimler

Aşağıda Ali hakkında ve içinde Ali kelimesi geçen, Ali ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: Ali kıran baş kesen

Anlamı: zorba.

Deyim: Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek

Anlamı: birinden aldığını öbürüne, bir başkasından aldığını da ona vererek işini yürütmek.

Deyim: allahlık Ali Bey

Anlamı: hiçbir şeyle ilgilenmeyen, olaylardan habersiz olan.

Deyim: başına devlet (talih) kuşu konmak

Anlamı: beklemediği büyük bir nimeti ele geçirmek.

Deyim: (bir işte) methali olmak

Anlamı: bir işe karışmış bulunmak, bir işte parmağı olmak.

Deyim: (bir şeyi) kendi hâlinde bırakmak

Anlamı: üzerinde çalışmayarak geliştirmemek veya bakımsız bırakmak, işlememek: 'Nasıl çalışmayan küf tutarsa bir müessese de gençleştirilmez, kendi hâlinde bırakılırsa ihtiyarlar, yıkılır, dağılır.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: (birine) zevali olmak

Anlamı: zararı olmak, zararı dokunmak.

Deyim: (birini veya bir şeyi) kendi hâline bırakmak

Anlamı: ilgilenmemek, karışmamak: 'Ertesi sabah beni balığa çıkarken uyandırmayacaklardı. Bırakacaklardı kendi hâlime.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: çocuk oyuncağı hâline getirmek

Anlamı: yeteneksiz kimselerin karışmasıyla bir işi değerinden düşürmek.

Deyim: dikkati calip olmak

Anlamı: dikkati çeken kimse veya şey olmak.

Deyim: diyalize girmek

Anlamı: diyaliz makinesine bağlanmak.

Deyim: faaliyet göstermek

Anlamı: 1) çalışmak; 2) işler durumda olmak, etkinlik göstermek: 'Casusların en çok faaliyet gösterdikleri liman da burasıydı.' -F. F. Tülbentçi.

Deyim: faaliyete geçmek

Anlamı: 1) çalışmaya başlamak, çalışır duruma geçmek, işlemeye başlamak; 2) işler duruma gelmek, etkin duruma gelmek: 'Bir siyasi grup, başka cinsten bir faaliyete geçmiş görünüyordu.' -R. N. Güntekin.

Deyim: faaliyette bulunmak

Anlamı: çalışma içine girmek: 'Sendikalar siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar.' -Anayasa.

Deyim: faaliyetten alıkoymak

Anlamı: çalışması durdurulmak, çalışmadan alıkonulmak.

Deyim: galip gelmek

Anlamı: yenmek, üstün gelmek.

Deyim: günahı (günahı vebali) boynuna

Anlamı: 'ben karışmam, sorumluluk sana veya ona düşer' anlamında kullanılan bir söz: 'Günahı boynuna, doping de yapıyormuş.' -H. Taner.

Deyim: ha Hoca Ali ha Ali Hoca

Anlamı: değişik gibi gösterilen iki şeyin, gerçekte aynı olduğunu anlatan bir söz.

Deyim: hâl hatır (hâlini hatırını) sormak

Anlamı: bir kimseye 'nasılsınız, ne durumdasınız' anlamında nezaket sorusu yöneltmek: 'Karşılıklı oturdular, hâl ve hatır sordular, sonra sustular.' -R. H. Karay. 'Rapor almışsa, çiçekler, kolonyalar getirir, hâlimizi hatırımızı sorar, moral verir.' -M. İzgü.

Deyim: hâli (hâlleri) duman olmak

Anlamı: argo kötü duruma düşmek: 'Anası da artık eskisi gibi çamaşıra falan gidemediğinden hâlleri dumandı.' -H. Taner.


Yorumlar

Yorum Yap

Ali A ile başlayan kelimeler Al ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler