Alem kelime anlamı nedir? Alem ne demek?


Yayınlama: 11 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Alem kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Alem hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Alem

Kökeni: "Arapça ʿālem" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Evren

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Gök bilimi

2. Dünya, cihan

Örnek: "İnsan âlemde, hayal ettiği müddetçe yaşar."

"Yahya Kemal Beyatlı"

3. Aynı konu ile ilgili kimseler

4. Bu kimselerin uğraşlarının bütünü

Örnek: "Geçen kışın tiyatro, cambazhane âlemlerini uzun uzun tasvir ediyordu."

"Osman Cemal Kaygılı"

5. Belli bir grupraki canlıların bütünü

Örnek: "Hayvanlar âlemi."

6. Durum ve şartlar

Örnek: "Evlilik âlemi."

7. Herkes, başkaları

Özelliği / Tipi / Türü: Zamir

Örnek: "Bu yaptığından dolayı âleme rezil oldun."

8. Ortam, çevre

Örnek: "Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı."

"Halide Edip Adıvar"

9. Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey

10. Farklı davranış içinde bulunan kimse

11. Eğlence

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "O gün evde iki gün önceki araba âlemlerini düşünüyordu."

"Osman Cemal Kaygılı"

İçinde Alem geçen birleşik ve kökteş kelimeler: bir âlem, cümle âlem, devriâlem, dış âlem, dünya âlem, el âlem, harcıâlem, ibretiâlem, içki âlemi, kibarlar âlemi, masal âlemi, oturak âlemi, rakı âlemi

2. Bayrak

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

3. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça

4. Simge

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam


Alem eş anlamlısı

Alem hakkında eş anlamlı kelimeler

Alem eş anlamlısı

alem kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Bayrak , Ayça , Dünya , Cihan Evren , Eğlence


Alem zıt anlamlısı

Alem hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Alem zıt anlamlısı

Alem kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Alem ile ilgili 9 örnek cümle

"Alem" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Alem" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bitkibilimciler bitkiler âlemini iyi tanır

2. Yayın âleminde işler güçleşti

3. O, bu varsıl âlemden kopamazdı

4. Buna âlem ne der?

5. Kim bilir o şimdi ne âlemdedir

6. O, âlemi kendisi gibi sanıyor

7. Beyoğlu âlemlerine alışan, onu hep arar

8. Çok âlemsin doğrusu! Ev bir âlemdi

9. İnsanın iç âlemi ile gerçekler çatışabilir


Diğer dillerde Alem

İngilizce: World

Spanish: Mundo

German: Orgie

French: Monde

Italian: Mondo


Alem ile ilgili atasözleri

Alem ile ilgili atasözleri

Aşağıda Alem hakkında ve içinde Alem kelimesi geçen, Alem ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: âleme verir talkını (telkini), kendi yutar salkımı

Anlamı: kendisinin inanmadığı ve tutmadığı öğütleri başkalarına kolayca verir.

Atasözü: âlemin ağzı torba değil ki büzesin

Anlamı: başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız.

Atasözü: âlim unutmuş, kalem unutmamış

Anlamı: insan ne kadar bilgili olursa olsun her şeyi aklında tutamayacağı için unutulmaması istenilen şey mutlaka yazılmalıdır.

Atasözü: âşık âlemi kör, dört yanını duvar sanır

Anlamı: aşktan gözü kararmış kimse, hoş karşılanmayacak aşırı davranışlarda bulunur.

Atasözü: paran varsa cümle âlem kulun, paran yoksa tımarhane yolun

Anlamı: zengin olana herkes hizmet eder, fakir olana ise kimse yüz vermez.


Alem ile ilgili deyimler

Alem ile ilgili deyimler

Aşağıda Alem hakkında ve içinde Alem kelimesi geçen, Alem ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: bir kalem geçmek

Anlamı: boş vermek, bir an için göz ardı etmek: 'Üniversiteyi filan bir kalem geçin, liseyi bile okuyamamıştı.' -H. Taner.

Deyim: bukalemun gibi renkten renge girmek

Anlamı: sürekli düşünce değiştirmek.

Deyim: eli kalem tutmak

Anlamı: 1) yazı yazmayı bilmek; 2) düşündüğünü güzel bir anlatımla yazmak: 'Saz sanatkârı bütün kedileri sever. Aynı zamanda eli kalem tuttuğundan sevdiği kedilerin bir bir hikâyesini yazar.' -H. Taner.

Deyim: (... etmenin) âlemi var mı?

Anlamı: 'yakışık alır mı, uygun olur mu?' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: (herhangi bir nitelikte) kalemi olmak

Anlamı: herhangi bir nitelikte yazı yazabilmek: Güçlü bir kalemi var.

Deyim: kâğıt kaleme sarılmak

Anlamı: hemen yazmaya başlamak: 'Partinin kurulacağını duyunca kâğıda kaleme sarılmış, korkunç bir telgraf yazmıştı.' -Y. Z. Ortaç.

Deyim: kalem açmak

Anlamı: kalemin ucunu yontup kullanılabilecek bir duruma getirmek.

Deyim: kalem kırmak

Anlamı: huk. idam kararı verildiğinde bir daha idam kararı imzalamamak için hâkim kalemini kırmak.

Deyim: kalem oynatmak

Anlamı: 1) yazı yazmak: 'Namık Kemal'in tek başına kalem oynattığı alanlarda başyazarlar, fıkra yazarları, sanat eleştiricileri yetişir.' -N. Cumalı. 2) bir yazıyı düzeltmek; 3) bir yazıda değişiklik yapmak.

Deyim: kaleme almak

Anlamı: bir konuyu yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak.

Deyim: kaleme gelmek

Anlamı: yazılabilmek veya anlatılabilmek: 'Köyün harman yerinde anlatımı kaleme gelmez bir çalışma var.' -F. Otyam.

Deyim: kaleme (kaleme kâğıda) sarılmak

Anlamı: hemen yazmaya başlamak: 'Hemen kaleme sarıldı. Bir hafta her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi.' -H. E. Adıvar.

Deyim: kaleminden çıkmak

Anlamı: herhangi biri tarafından yazılmak: 'Kurtuluş Savaşı boyunca ciltler tutacak ölçüde telgraf yazışmaları hep kendi kaleminden çıkmıştır.' -N. Cumalı.

Deyim: kaleminden kan damlamak

Anlamı: 1) yazıları acı ve dokunaklı olmak; 2) etkili yazmak: 'Kaleminden kan damlayan kavgacı yazarları sevmiyordu.' -T. Buğra.

Deyim: kalemine dolamak

Anlamı: 1) herhangi bir konuyu sürekli olarak yazmak; 2) bir kimseyi sürekli olarak yazılarıyla kötülemek.

Deyim: kalemiyle yaşamak (geçinmek)

Anlamı: geçimini yazılarıyla sağlamak.

Deyim: kendi âlemine dalmak

Anlamı: 1) çevre ile ilgisini kesip iç dünyasına kapanmak: 'Hayalperest kendi âlemine dalmışken uyanmasına imkân yoktur.' -S. F. Abasıyanık. 2) eğlenceye, zevküsefaya kapılmak.

Deyim: masal âleminde yaşamak

Anlamı: 1) gerçek olmayan, gerçekleşmesi güç olan şeyler düşünerek yaşamak; 2) masallardaki gibi olağanüstü güzel anlar yaşamak.

Deyim: ne âlem

Anlamı: yadırganan ancak kızılmayan davranışları olan kimseler için kullanılan bir söz: Ne âlem çocuksun!

Deyim: ne âlemde?

Anlamı: nasıl?


Yorumlar

Yorum Yap

Alem A ile başlayan kelimeler Al ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler