Aks kelime anlamı ne demek? Aks nedir?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aks kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aks hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aks

Kökeni: "Fransızca axe" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Dingil

Özelliği / Tipi / Türü: Isim


Aks eş anlamlısı

Aks hakkında eş anlamlı kelimeler

Aks eş anlamlısı

aks kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : dingil


Aks zıt anlamlısı

Aks hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aks zıt anlamlısı

Aks kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Aks

İngilizce: Axle

Spanish: Eje

German: Achse

French: Essieu

Italian: Asse


Aks ile ilgili atasözleri

Aks ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aks hakkında ve içinde Aks kelimesi geçen, Aks ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz

Anlamı: eksik aletle sağlıklı iş yapılmaz.

Atasözü: at görür aksar, su görür susar

Anlamı: meraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur, her kılığa girer.

Atasözü: çömlekçi suyu saksıdan içer

Anlamı: kişi, geçimini sanatı ile sağlar.

Atasözü: dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı

Anlamı: yersiz ve saçma sözler karşısında söylenen bir söz.

Atasözü: haklı söz, haksızı Bağdat'tan çevirir

Anlamı: doğru söz, yanlış yolda çok ilerlemiş kişiyi bile yola getirir.

Atasözü: köpeksiz köy bulmuş da çomaksız (değneksiz) geziyor

Anlamı: kendisine engel olacak, karşı çıkacak kimse olmadığı için istediği gibi davranıyor.

Atasözü: kötürümden aksak, hiç yoktan torlak yeğdir

Anlamı: kusurlu da olsa bir şeyin elde bulunması, hiç bulunmamasından daha iyidir.

Atasözü: maksat muhabbet olsun

Anlamı: dostların konu kıtlığında bile konuşacak şeyleri vardır.

Atasözü: saksağan, danayı babası hayrına bitlemez

Anlamı: bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.

Atasözü: topalla gezen, aksamak öğrenir

Anlamı: kötü insanlarla düşüp kalkanlar, onlardan kötü huy kaparlar.


Aks ile ilgili deyimler

Aks ile ilgili deyimler

Aşağıda Aks hakkında ve içinde Aks kelimesi geçen, Aks ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aksi gibi

Anlamı: istenmediği hâlde, aksilik olarak: 'Oysa ki askerdeyken aksi gibi, bir kere bile hastalanmamıştı.' -N. Hikmet.

Deyim: aksi şeytan

Anlamı: işler yolunda gitmediği zaman 'ne kadar ilgisiz, münasebetsiz' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: aksiliği tutmak

Anlamı: güçlük çıkarmak, inadında direnmek.

Deyim: aksiliği üstünde (olmak)

Anlamı: olumsuz davranış içerisinde (olmak): 'Hacı Ömer'in bütün aksiliği üstündeydi.' -R. N. Güntekin.

Deyim: (elinden gelse, bıraksalar) bir kaşık suda boğmak

Anlamı: bir kimseye çok kızmak veya çok öfkelenmek: 'Muhalifler bizi bir kaşık suda boğmak istidadını gösteriyordu.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: haksız bulmak

Anlamı: bir iddiayı, düşünceyi, davranışı doğru ve yerinde bulmamak.

Deyim: haksızlığa uğramak

Anlamı: adalete aykırı bir duruma düşmek, haksızlıkla karşılaşmak: 'Gücenik, haksızlığa uğramaktan bezmiş gibi susuyor.' -İ. Aral.

Deyim: işi aksi gitmek

Anlamı: istenilen sonucu elde edememek.

Deyim: maksat gütmek

Anlamı: bir işi yaparken gizli amaç beslemek: 'Hiçbir maksat gütmeyerek yaptığım bu ufak tefek hizmetler boşa gitti.' -R. N. Güntekin.

Deyim: maksat hasıl olmak

Anlamı: amaca ulaşılmak, amaç gerçekleşmek: 'İmzanın arkasına saklanan adam dost, düşman her kim olursa olsun maksat hasıl olmuştu.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: reaksiyon göstermek

Anlamı: tepkimek: 'Çok ani, hemen hiç düşünmeden reaksiyon gösterdim.' -E. Işınsu.

Deyim: taksi çevirmek

Anlamı: hareket hâlindeki taksiyi bir yere gitmek için durdurmak: 'İbrahim caddeye çıkar çıkmaz bir taksi çevirdi.' -A. İlhan.

Deyim: taksite bağlamak

Anlamı: bir şeyi belli aralıklarla, belli miktarlarda ödeme şartları ile almak veya satmak: 'Yoksa musahhih maaşımdan haftada üç papel taksite bağlayıp seni bir şamaroğlanı gibi kullanırım.' -N. Hikmet.


Yorumlar

Yorum Yap

Aks A ile başlayan kelimeler Ak ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler