Akıl TDK Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Google News

Yayınlama: 2 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Akıl kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Akıl hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Akıl

Kökeni: "Arapça ʿaḳl" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Öğüt, salık verilen yol

Örnek: "Bu aklı size kim verdi."

3. Düşünce, kanı

Örnek: "Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!"

"Ahmet Kutsi Tecer"

4. Bellek

Özelliği / Tipi / Türü: Ruh bilimi

Örnek: "Hâlâ aklımda o tufan yağmuru."

"Cahit Sıtkı Tarancı"

İçinde Akıl geçen birleşik ve kökteş kelimeler: akılalmaz, akıl defteri, akıl dışı, akıl dişi, akıl doktoru, akıl hastanesi, akıl hastası, akıl hocası, akıl kârı, akıl kethüdası, akıl kumkuması, akıl kutusu, akıl küpü, akıl zayıflığı, akıldan yoksun, akıllara seza, akıllara şifa, akıllara zarar, akıllara ziyan, koyma akıl, oyma akıl, akla yakın, akla yatkın, akla zarar, akla ziyan, aklı başında, aklıevvel, aklı kıt, aklıselim, aklı sıra, aklı tam ayar, aklı yetik


Akıl eş anlamlısı

Akıl hakkında eş anlamlı kelimeler

Akıl eş anlamlısı

akıl kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Us , Bellek , Kanı , Düşünce , Bilinç , Hafıza , Zihin , Fikir , Muhakeme


Akıl zıt anlamlısı

Akıl hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Akıl zıt anlamlısı

Akıl kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Akıl ile ilgili 28 örnek cümle

"Akıl" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Akıl" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bunu aklımda tutacağım

2. Bugünkü aklım olsaydı, öyle yapmazdım

3. O akıl hocasına danışmadan iş yapmaz

4. Başıma akıl hocası kesildin

5. Dört işlemi çocuğun aklı almıyor

6. Bu nasıl şey, doğrusu aklım almıyor

7. Hastamızın aklı başına geldi

8. Aklı başına geldi ama iş işten geçmişti

9. Çok aklı başında biri, işe yarar

10. Bunu yaparken aklım başımda değildi herhalde

11. Hasta önce inledi, sarardı, sonra aklı başından gitti

12. Onun her şeye aklı erer

13. Biraz aklım ermeye başladığında, babamı yitirdim

14. Dün bir ceket gördüm, aklım gitti

15. Tabanca patlayınca aklım gitti

16. Az önce bir şey aklıma düşmüştü ama neydi unuttum

17. Yine evi aklına düştü, ağlıyor

18. Parka gitmeyi çocuğun aklına getirmek işime gelmez

19. Gideceğini hiç aklıma getirmemiştim

20. Aklıma koydum, bu yaz denize gideceğim

21. Böyle şeyleri çocuğun aklına koymak doğru değildir

22. Bu söz onun aklında kalır mı, bilemem

23. Bu aklında kalsın, ilerde işine yarar

24. Söylediklerini aklımda tutacağım

25. Bu rakamları aklında tutmak pek de zor değil

26. Adam aklını kaçırmış, şimdi akıl hastanesinde

27. Aklını kaçırdın galiba, bu olur mu?

28. Bunu duyunca adam aklını kaybetti


Diğer dillerde Akıl

İngilizce: Mind

Spanish: Mente

German: Geist

French: Esprit

Italian: Mente


Akıl ile ilgili atasözleri

Akıl ile ilgili atasözleri

Aşağıda Akıl hakkında ve içinde Akıl kelimesi geçen, Akıl ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: acıklı başta akıl olmaz

Anlamı: büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.

Atasözü: akçe akıl öğretir, don yürüyüş

Anlamı: imkânların fazlalığı insanların iyi işler yapmasını kolaylaştırır.

Atasözü: akıl adama sermayedir

Anlamı: bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

Atasözü: akıl akıl, gel çengele takıl

Anlamı: bir sorunun nasıl çözümleneceğini düşünememe durumunda söylenen bir söz.

Atasözü: akıl akıldan üstündür

Anlamı: bir kimsenin aklına gelmeyen bir çare, başka birinin aklına gelebilir.

Atasözü: akıl (göz) var, izan (mantık, yakın) var

Anlamı: 1) herhangi bir şey bilgiye ve mantığa dayalı olarak yapılmalıdır; 2) her şey ortadadır.

Atasözü: akıl için yol (tarik) birdir

Anlamı: doğruyu bulmak için aklın izleyeceği bir tek yol vardır, bu yoldan gidenlerin hepsi aynı sonuca varır.

Atasözü: akıl kişiye (adama) sermayedir

Anlamı: bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

Atasözü: akıl olmayınca ne yapsın sakal?

Anlamı: kişi yaşlandığında olgunlaşmayıp akılsız kalmışsa çocukça işler yapar.

Atasözü: akıl para ile satılmaz

Anlamı: delice iş yapan zenginler bulunduğu gibi akıllıca iş yapan fakirler de vardır.

Atasözü: akıl yaşta değil, baştadır

Anlamı: akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.

Atasözü: akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş

Anlamı: insan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.

Atasözü: akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış

Anlamı: insan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.

Atasözü: akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır

Anlamı: akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Atasözü: akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu (oğlunu) everir

Anlamı: kendilerini akıllı sananlar çok kez akılsız diye tanınanlardan daha az başarı gösterir.

Atasözü: akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer

Anlamı: atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.

Atasözü: akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını

Anlamı: çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.

Atasözü: akıllı, sözünü akılsıza söyletir

Anlamı: başkası adına konuşmak, insanın başını derde sokar.

Atasözü: akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker

Anlamı: bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.

Atasözü: akılsız köpeği (ahmak iti) yol kocatır

Anlamı: iyice düşünülmeden, tasarlanmadan yapılmaya çalışılan iş sırasında birçok sorun ortaya çıkar ve kolay bir iş bile zorlaşır.


Akıl ile ilgili deyimler

Akıl ile ilgili deyimler

Aşağıda Akıl hakkında ve içinde Akıl kelimesi geçen, Akıl ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağzına takılmak

Anlamı: bir sözü konuşması sırasında bilinçsiz bir biçimde sürekli söylemek.

Deyim: akıl almak

Anlamı: danışmak, görüş almak.

Deyim: akıl almamak

Anlamı: inanılacak gibi olmamak, akla uygun gelmemek.

Deyim: akıl bırakmamak

Anlamı: kafa karıştırmak.

Deyim: akıl danışmak

Anlamı: bir konuda birinin görüşünü sormak: 'O cinayeti işlemeden evvel gelip bize akıl mı danıştın?' -P. Safa.

Deyim: akıl durdurmak

Anlamı: bir şey çok şaşırtıcı olmak, insanı şaşırtmak.

Deyim: akıl erdirememek (ermemek)

Anlamı: 1) ne olduğunu anlayamamak, sırrını çözememek: 'Çalıştıkça da borcumuz azalacağına artıyor, işte buna bir türlü akıl erdiremiyorum.' -Halikarnas Balıkçısı. 2) kabul edememek.

Deyim: akıl erdirmek

Anlamı: ne olduğunu anlamak, sırrını çözmek: 'Yaşadığımız müddetçe bu muammaya akıl erdirmek bizim için pek kabil değildi.' -H. C. Yalçın.

Deyim: akıl ermek

Anlamı: anlamak, çözmek.

Deyim: akıl etmek

Anlamı: herhangi bir önlem veya çareyi zamanında düşünmek: 'Duvar saatine bakmayı akıl ettiğinde ise zihni adamakıllı bulandı.' -İ. O. Anar.

Deyim: akıl havsala almamak

Anlamı: akla mantığa sığmamak: 'Artık bu kadarını akıl havsala alamaz.' -R. H. Karay.

Deyim: akıl hocalığı taslamak

Anlamı: bir işte doğruyu, iyi olanı gösterdiğini sanmak: 'Burada akıl hocalığı taslıyorum ama ben böyle akılsızlıkları çok yapıp birkaç kere sorunla karşılaştım.' -R. Erduran.

Deyim: akıl işi değil

Anlamı: 'akla uygun değil, doğru değil' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: akıl öğretmek

Anlamı: birine nasıl davranacağını göstermek, yol göstermek, akıl vermek: 'Sana ne oluyor? Akıl öğretecek sen mi kaldın?' -N. Hikmet.

Deyim: akıl vermek

Anlamı: akıl öğretmek.

Deyim: akıl yürütmek

Anlamı: 1) herhangi bir konuda fikir vermek; 2) tahminde bulunmak.

Deyim: akılda tutmak

Anlamı: unutmamak.

Deyim: akıldan çıkarmak

Anlamı: 1) düşünmemek; 2) unutmak.

Deyim: akıllı geçinmek

Anlamı: kendini çok akıllı sanmak: 'Akıllı geçinen kadınlardan beklenebilecek tepkileri vermedi hiç.' -R. Erduran.

Deyim: akıllı olmak

Anlamı: gerçeklere uygun davranmak: 'Mesut olmak için akıllı olmak kifayet eder, baht, talih bunlar boş şeydir!' -M. Ş. Esendal.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Akıl A ile başlayan kelimeler Ak ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler