Akar kelime anlamı ne demek? Akar nedir?


Google News

Yayınlama: 2 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Akar kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Akar hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Akar

Kökeni: "Arapça ʿaḳār" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Eskimiş

2. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

3. Sıvı, mai, likit

Özelliği / Tipi / Türü: Isim


Akar eş anlamlısı

Akar hakkında eş anlamlı kelimeler

Akar eş anlamlısı

akar kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : akaret


Akar zıt anlamlısı

Akar hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Akar zıt anlamlısı

Akar kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Akar ile ilgili 1 örnek cümle

"Akar" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Akar" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Köyde akar bir çeşme vardı


Diğer dillerde Akar

İngilizce: Flow

Spanish: Flujo

German: Fließt

French: Flux

Italian: Flusso


Akar ile ilgili atasözleri

Akar ile ilgili atasözleri

Aşağıda Akar hakkında ve içinde Akar kelimesi geçen, Akar ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: akara kokara bakma çuvala girene bak

Anlamı: iyi, kötü deme; mal ve para biriktir.

Atasözü: akarsu çukurunu kendi kazır

Anlamı: bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimse, uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur.

Atasözü: akarsu pislik tutmaz

Anlamı: bir insan ne kadar çok çalışırsa o kadar kötü düşünceden ve kötülük yapmaktan uzak olur.

Atasözü: akarsuya inanma, eloğluna dayanma

Anlamı: akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.

Atasözü: alacağım olsun da alakargada olsun

Anlamı: borçlu olmaktansa alacaklı olmak iyi bir şeydir.

Atasözü: alakargada alacağım olsun, alamazsam gözümü oysun

Anlamı: borçlu olmaktansa alacaklı olmak iyi bir şeydir.

Atasözü: alt değirmen güçlü akar

Anlamı: kaynakları eski ve bol olan kuruluşlar sağlam ve verimli olur.

Atasözü: ateş düştüğü yeri yakar

Anlamı: bir acıyı onu çekenden başkası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez.

Atasözü: ateş olsa cirmi kadar yer yakar

Anlamı: hasmın pek önemsenmediğini anlatan bir söz.

Atasözü: ayağında donu yok, fesleğen ister (takar) başına

Anlamı: yoksulluğuna bakmayarak süs ve gösteriş yapmak ister.

Atasözü: az ateş çok odunu yakar

Anlamı: az sayıda kötü insan, çok sayıda iyi insanın başını belaya sokabilir.

Atasözü: bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ (olur)

Anlamı: bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır, bakımsız bırakılanlardan bir yarar elde edilemez.

Atasözü: biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar

Anlamı: herkesin yararlanabileceği şeyden bazıları yararlanır da başkalarına yararlanma fırsatı vermezlerse büyük kavga çıkar.

Atasözü: bol bol yiyen bel bel bakar

Anlamı: kazandığını ölçüsüzce harcayan ve ilerisi için bir şey artırmayan kişi kazançsız kaldığında acıklı bir duruma düşer.

Atasözü: dışı eli yakar, içi beni yakar

Anlamı: görünüşe aldanmamalı.

Atasözü: dost başa, düşman ayağa bakar

Anlamı: iyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir.

Atasözü: harman (harmanını) yakarım diyen orağa yetişmemiş

Anlamı: başkasına kötülük yapmayı tasarlayan kimse, kötülüğünü yapmaya fırsat bulmadan cezasını görür.

Atasözü: içi beni yakar, dışı eli (seni) yakar

Anlamı: dış görünüşü ile başkalarının hoşuna giden bir şeyin veya durumun gerçekte kötü yönleri olabilir.

Atasözü: işine hor bakan boynuna torba takar

Anlamı: işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.

Atasözü: kedi kıçına bakar da 'yaram var' dermiş

Anlamı: bazı insanlar hiç olmayacak bir şeyi kendisine dert edinir.


Akar ile ilgili deyimler

Akar ile ilgili deyimler

Aşağıda Akar hakkında ve içinde Akar kelimesi geçen, Akar ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: akarı kokarı olmamak

Anlamı: bilinen herhangi bir eksiği, kusuru bulunmamak: 'Ev bize dar geliyor, çürük çarık, akarı kokarı eksik değil.' -N. Kurşunlu.

Deyim: akarına bırakmak

Anlamı: işin sonucunu sabırla beklemek, doğal gelişmeyi beklemek: 'İçeriğin nasıl aktarılacağına dikkat etmiş, dilin olanaklarını akarına bırakmıştır.' -S. İleri.

Deyim: akarsu gibi

Anlamı: aralıksız, kesintisiz: 'Cevapları pek açık ve akarsu gibi idi.' -F. R. Atay.

Deyim: aslına bakarsan

Anlamı: 'doğruyu, gerçeği ararsan' anlamında kullanılan bir söz: 'Ömrü savaş içinde geçer insanın, aslına bakarsan ekmeğini topraktan çıkarmak için.' -A. Erhat.

Deyim: (bir şeyin) makarasını çözmek

Anlamı: ayrıntılarıyla sayıp dökmek: 'Yukarı katta ihtiyar imamla yatalak hasta karısının aşağıdan tamamıyla işitilen kavgalarına dair hikâyelerinin makarasını çözerdi.' -H. Z. Uşaklıgil.

Deyim: (birini) makaraya almak (sarmak)

Anlamı: bir kimseyle alay etmek.

Deyim: deve nalbanda bakar gibi

Anlamı: alay hiç görmediği, bilmediği bir şeye bakar gibi.

Deyim: esasına bakarsan

Anlamı: aslına bakarsan.

Deyim: fedakârlığa katlanmak

Anlamı: bir amaca, bir emele ulaşmak için birçok sıkıntıya, üzüntüye, güçlüğe dayanmaya çalışmak.

Deyim: fedakârlık etmek

Anlamı: 1) özverili davranmak: 'Kadınlar fedakârlık ettikleri erkekleri severler.' -P. Safa. 2) azlığına katlanmak, az oluşu ile yetinmek, vazgeçmek: 'İlk defa ömründe yemek saatinden fedakârlık etti.' -E. İ. Benice.

Deyim: fedakârlık yapmak (göstermek)

Anlamı: özverisini ortaya koymak: 'Yalnız rica ederim, bir an için zahmet ve fedakârlık daha yapın!' -H. F. Ozansoy. 'Arkadaşının karısına gösterdiği fedakârlığı o karısına gösteriyordu.' -N. Cumalı.

Deyim: hakaret görmek

Anlamı: ağır veya küçültücü davranış görmek, aşağılanmak: 'Hakkı da var, tecavüze uğramayan, hakaret görmeyen kalmıyor.' -A. Gündüz.

Deyim: hakaret saymak

Anlamı: bir sözü veya davranışı hakaret olarak kabul etmek.

Deyim: kedi ciğere bakar gibi bakmak (süzmek veya seyretmek)

Anlamı: imrenerek bakmak: 'Derin bir hayranlıkla gözlerini kıza kaptırmış, kedi ciğere bakar gibi süzüp duruyordu.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: kıçına bakarak (baka baka)

Anlamı: başvurduğu yerden olumlu sonuç alamayarak.

Deyim: kocakarılığı tutmak

Anlamı: geçimsiz, inatçı, şirret yaşlı bir kadın gibi davranmak: 'Fakat kocakarılığı tutup kavgaya başlayınca Allah saklasın!' -R. N. Güntekin.

Deyim: makara çekmek

Anlamı: ötücü kuşlar sürekli ötmek.

Deyim: makara gibi

Anlamı: aralıksız (konuşma).

Deyim: makaraları koyuvermek (zapt edememek, salıvermek)

Anlamı: tkz. kendini tutamayarak kahkahayla gülmeye başlamak: 'Dersin ciddiliğine bakmadan koyuverdik makaraları.' -A. İlhan.

Deyim: saçı sakalı akar gibi

Anlamı: üstü başı perişan bir durumda: 'Hani saçı sakalı akar gibi bir adam geliyor ya buraya, o işte.' -N. Ataç.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Akar A ile başlayan kelimeler Ak ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler